Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیر کابینه بریتانیا جنایت‌های سربازان بریتانیایی را در افغانستان پذیرفت

جانی مرسر یکی از وزیران کابینه دولت بریتانیا پذیرفته است که سربازان ویژه کشورش در افغانستان جنایت جنگی انجام داده‌اند.

آقای مرسر در نشست "تحقیق مستقل درباره افغانستان" در دادگاه بریتانیا گفته است که اتهام‌های وارده بر سربازان بریتانیایی درباره انجام جنایت‌‌های جنگی در افغانستان، نیازمند زمان و یک تحقیق مستقل است.

جانی مرسر در این باره گفته است: «من در سال ۲۰۱۰ میلادی افغانستان را ترک کردم. من خواستار یک تحقیق جدی درباره ارتکاب جنایت جنگی از سوی سربازان ما در طول دوره خدمت آنان در افغانستان هستم. این یک بحث بزرگ بوده و نیاز است تا شرکای ما در این زمینه با ما همکاری کنند.»

این وزیر کابینه بریتانیا با آن‌که منابعی را برای تحقیق در زمینه جنایت جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان معرفی نکرده؛ اما ‌افزوده است که امکان تحقیق در این زمینه وجود دارد.

او افزوده: «تحقیق در زمینه ارتکاب جنایت‌های جنگی سربازان ما در دادگاه، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. نمی‌توانم منابع را برای این تحقیق در زمینه این جنایت‌ها معرفی کنم؛ اما امکان تحقیق در زمینه این اتهام‌ها وجود دارد. من تمام تلاش‌های خود را برای تحقیق در این زمینه انجام دادم اما این تحقیق نیاز به زمان دارد.»

در سوی دیگر آگاهان روابط بین‌الملل به این باورند که دادگاهی شدن و پرداخت غرامت می‌تواند عدالت را برای خانواده‌های قربانیان جنایت‌های جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان برقرار کند.

عزیز معارج آگاه روابط بین‌الملل به طلوع‌نیوز گفت: «از طرف محاکم باید محاکمه شوند، برعلاوه، غرامت جنگی هم باید پرداخته شود تا عدالت تامین گردد.»

واحد فقیری یکی دیگر از آگاهان گفت: «کاش در کشور کمیسیون حقوق بشر می‌بود تا این موضوع از سوی این کمیسیون دنبال می‌شد که برای بریتانیا و کسانی دیگر که دخیل بودند گفته می‌شد که این جنایت‌ها در افغانستان صدمه‌های دایمی جا گذاشته است.»

پیش از این روزنامه گاردین در گزارشی در باره جنایت‌های جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان گفته بود که دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان هنگام ماموریت نیروهای ویژه بریتانیا در میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در هلمند کشته شده‌اند و تنها یک سرباز بریتانیایی در جریان حضور شش ماهه‌ خود در هلمند، ۳۵ شهروند افغانستان را کشته است.

وزیر کابینه بریتانیا جنایت‌های سربازان بریتانیایی را در افغانستان پذیرفت

این وزیر کابینه بریتانیا با آن‌که منابعی را برای تحقیق در زمینه جنایت جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان معرفی نکرده؛ اما ‌افزوده که امکان تحقیق وجود دارد.

تصویر بندانگشتی

جانی مرسر یکی از وزیران کابینه دولت بریتانیا پذیرفته است که سربازان ویژه کشورش در افغانستان جنایت جنگی انجام داده‌اند.

آقای مرسر در نشست "تحقیق مستقل درباره افغانستان" در دادگاه بریتانیا گفته است که اتهام‌های وارده بر سربازان بریتانیایی درباره انجام جنایت‌‌های جنگی در افغانستان، نیازمند زمان و یک تحقیق مستقل است.

جانی مرسر در این باره گفته است: «من در سال ۲۰۱۰ میلادی افغانستان را ترک کردم. من خواستار یک تحقیق جدی درباره ارتکاب جنایت جنگی از سوی سربازان ما در طول دوره خدمت آنان در افغانستان هستم. این یک بحث بزرگ بوده و نیاز است تا شرکای ما در این زمینه با ما همکاری کنند.»

این وزیر کابینه بریتانیا با آن‌که منابعی را برای تحقیق در زمینه جنایت جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان معرفی نکرده؛ اما ‌افزوده است که امکان تحقیق در این زمینه وجود دارد.

او افزوده: «تحقیق در زمینه ارتکاب جنایت‌های جنگی سربازان ما در دادگاه، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. نمی‌توانم منابع را برای این تحقیق در زمینه این جنایت‌ها معرفی کنم؛ اما امکان تحقیق در زمینه این اتهام‌ها وجود دارد. من تمام تلاش‌های خود را برای تحقیق در این زمینه انجام دادم اما این تحقیق نیاز به زمان دارد.»

در سوی دیگر آگاهان روابط بین‌الملل به این باورند که دادگاهی شدن و پرداخت غرامت می‌تواند عدالت را برای خانواده‌های قربانیان جنایت‌های جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان برقرار کند.

عزیز معارج آگاه روابط بین‌الملل به طلوع‌نیوز گفت: «از طرف محاکم باید محاکمه شوند، برعلاوه، غرامت جنگی هم باید پرداخته شود تا عدالت تامین گردد.»

واحد فقیری یکی دیگر از آگاهان گفت: «کاش در کشور کمیسیون حقوق بشر می‌بود تا این موضوع از سوی این کمیسیون دنبال می‌شد که برای بریتانیا و کسانی دیگر که دخیل بودند گفته می‌شد که این جنایت‌ها در افغانستان صدمه‌های دایمی جا گذاشته است.»

پیش از این روزنامه گاردین در گزارشی در باره جنایت‌های جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان گفته بود که دست‌کم ۸۰ شهروند افغانستان هنگام ماموریت نیروهای ویژه بریتانیا در میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در هلمند کشته شده‌اند و تنها یک سرباز بریتانیایی در جریان حضور شش ماهه‌ خود در هلمند، ۳۵ شهروند افغانستان را کشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره