Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ویران شدن سنگ‌های آرامگاه یما سیاوش در کابل

پس از شکسته شدن برخی از سنگ‌های آرامگاه یما سیاوش، گرداننده پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز و مشاور مطبوعاتی بانک مرکزی، برخی از عالمان دین این کار را خلاف قوانین اسلامی می‌دانند.

آرامگاه یما سیاوش دو شب پیش از سوی افراد ناشناس تخریب شده است.

سنگین قادری، عالم دین به طلوع‌نیوز گفت: «ویران کردن قبر، لگد کردن قبر یا به اصطلاح کم‌دید قبر، از نگاه شریعت هیچ جواز ندارد. کسانی که چنین کار را می‌کنند باید از طرف حکومت مجازات شوند.»

باشندگان پایتخت از حکومت سرپرست می‌خواهند تا عاملان این رویداد را به پنجه قانون بسپارد.

مقیم، باشنده کابل گفت: «چرا [عامل] این گیر نمیاید. دلیلش چیست؟ ما همین دلیل را ندانستیم. تنها این نیست. تمام مقبره‌ها تخریب شده است.»

اسماعیل یکی دیگر از باشنده کابل گفت: «کسی که این کار را کرده، باید مجازات شود. تخریب مقبره اشخاص که از طریق مسلک خود بر کشور خود خدمت کردند، باید مقبره‌های این اشخاص عزت شود.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی از پیگیری این رویداد خبر داده و می‌گوید که عاملان این رویداد به پنجه قانون سپرده خواهند شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «ما این را جدی جلوگیری می‌کنیم. هیچ‌کسی به قبر کار ندارد و نه قبر کسی را کسی ویران کرده می‌تواند. افغانستان یک کشوری است که قبرهای اشخاصی که دارای مفکوره‌های مختلف بوده، این جا است و می‌بینیم که در کابل و در ولایات است؛ ولی به قبر کسی کار ندارد. و این‌که به قبر کسی بی احترامی کرده باشد، شدیدا مجازات خواهد شد. ارگان‌های امنیتی ما در جریان شده‌اند و تحقیق را آغاز کرده‌اند.»

یما سیاوش، گرداننده پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز و مشاور مطبوعاتی بانک مرکزی در هفدهم عقرب سال ۱۳۹۹ خورشیدی در انفجار یک ماین مقناطیسی که در موتر حامل‌اش جاسازی شده بود، با دو همکاراش جان باخت.

ویران شدن سنگ‌های آرامگاه یما سیاوش در کابل

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی از پیگیری این رویداد خبر داده و می‌گوید که عاملان این رویداد به پنجه قانون سپرده خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

پس از شکسته شدن برخی از سنگ‌های آرامگاه یما سیاوش، گرداننده پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز و مشاور مطبوعاتی بانک مرکزی، برخی از عالمان دین این کار را خلاف قوانین اسلامی می‌دانند.

آرامگاه یما سیاوش دو شب پیش از سوی افراد ناشناس تخریب شده است.

سنگین قادری، عالم دین به طلوع‌نیوز گفت: «ویران کردن قبر، لگد کردن قبر یا به اصطلاح کم‌دید قبر، از نگاه شریعت هیچ جواز ندارد. کسانی که چنین کار را می‌کنند باید از طرف حکومت مجازات شوند.»

باشندگان پایتخت از حکومت سرپرست می‌خواهند تا عاملان این رویداد را به پنجه قانون بسپارد.

مقیم، باشنده کابل گفت: «چرا [عامل] این گیر نمیاید. دلیلش چیست؟ ما همین دلیل را ندانستیم. تنها این نیست. تمام مقبره‌ها تخریب شده است.»

اسماعیل یکی دیگر از باشنده کابل گفت: «کسی که این کار را کرده، باید مجازات شود. تخریب مقبره اشخاص که از طریق مسلک خود بر کشور خود خدمت کردند، باید مقبره‌های این اشخاص عزت شود.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی از پیگیری این رویداد خبر داده و می‌گوید که عاملان این رویداد به پنجه قانون سپرده خواهند شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «ما این را جدی جلوگیری می‌کنیم. هیچ‌کسی به قبر کار ندارد و نه قبر کسی را کسی ویران کرده می‌تواند. افغانستان یک کشوری است که قبرهای اشخاصی که دارای مفکوره‌های مختلف بوده، این جا است و می‌بینیم که در کابل و در ولایات است؛ ولی به قبر کسی کار ندارد. و این‌که به قبر کسی بی احترامی کرده باشد، شدیدا مجازات خواهد شد. ارگان‌های امنیتی ما در جریان شده‌اند و تحقیق را آغاز کرده‌اند.»

یما سیاوش، گرداننده پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز و مشاور مطبوعاتی بانک مرکزی در هفدهم عقرب سال ۱۳۹۹ خورشیدی در انفجار یک ماین مقناطیسی که در موتر حامل‌اش جاسازی شده بود، با دو همکاراش جان باخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره