Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پروندۀ قتل یما سیاوش به دادگاۀ جهانی لاحه سپرده شد

خانوادۀ یما سیاوش، گردانندۀ پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز و مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ سرطان) می‌گوید که پروندۀ قتل فرزند شان را به دادگاه جهانی لاحه، سپرده‌اند.

داوود سیاوش، پدر یما می‌گوید که اکنون از این دادگاۀ و گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان و حقوق بشر می‌خواهد که چه‌گونه‌گی قتل پسرش را به‌گونۀ جدی، بررسی کنند.

یما سیاوش در ماه عقرب پارسال در انفجار در منطقۀ مکروریان چهارم شهر کابل، جان باخت.

پدر یما می‌گوید که حکومت افغانستان پروندۀ چه‌گونه‌گی قتل فرزنش را درست بررسی نکرده‌است، از همین‌رو این این پرونده را به دادگاۀ جهانی کیفری لاحه، فرستاده‌است و این نهاد باید چه‌گونه‌گی قتل یما را، بررسی کند.

او افزود: "حالا که دوسیۀ یما سیاوش شهید بالای میز محکمۀ لاحه و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر و آزادی بیان سازمان ملل قرار دارد، عالی‌ترین مراجۀ جهانی برای عدالت به خانوادۀ یما سیاوش توجه کنند و قاتل و عامل قتلش را، پیدا کنند و کیفر دهند."

هایدی دایگستال، وکیل خانوادۀ یما سیاوش دراین باره نیز می گوید: "در شکایت‌نامه آمده‌است که کشتن یما سیاوش، بخشی از حمله‌های گُسترده و نظام مند در برابر کارمندان رسانه‌ها در افغانستان بود که در جریان جنگ این کشور، رخ داده‌اند و قتل، تعقیب و حملۀ عمدی بر غیرنظامیان است که می‌توان آنها را جنایت در برابر انسانیت و جرایم جنگی نامید."

مجیب خلوتگر، مسؤول نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های افغانستان نیز می‌گوید: "خواست جامعۀ خبرنگاری این است که این پی‌گیری شود به‌گونۀ جدی اتهام‌ها به حکومت افغانستان وارد است، حکومت افغانستان اسناد را باید به محکمۀ لاهه بفرستد تا معلوم شود که در پشت قتل یما سیاوش، چی کسی بوده."

به روز هفدهم ماه عقرب پارسال، یما سیاوش، احمدالله انس، معاون اجرایی آمریت دفتر بانک مرکزی و امین‌الله رضایی، رانندۀ موتر در نتیجۀ یک انفجار بر موتر این بانک در کابل، جان باختند.

پروندۀ قتل یما سیاوش به دادگاۀ جهانی لاحه سپرده شد

پدر یما می‌گوید که اکنون از این دادگاۀ می‌خواهد که چه‌گونه‌گی قتل پسرش را به‌گونۀ جدی، بررسی کنند.

Thumbnail

خانوادۀ یما سیاوش، گردانندۀ پیشین برنامه‌های سیاسی طلوع‌نیوز و مشاور رسانه‌یی بانک مرکزی امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ سرطان) می‌گوید که پروندۀ قتل فرزند شان را به دادگاه جهانی لاحه، سپرده‌اند.

داوود سیاوش، پدر یما می‌گوید که اکنون از این دادگاۀ و گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان و حقوق بشر می‌خواهد که چه‌گونه‌گی قتل پسرش را به‌گونۀ جدی، بررسی کنند.

یما سیاوش در ماه عقرب پارسال در انفجار در منطقۀ مکروریان چهارم شهر کابل، جان باخت.

پدر یما می‌گوید که حکومت افغانستان پروندۀ چه‌گونه‌گی قتل فرزنش را درست بررسی نکرده‌است، از همین‌رو این این پرونده را به دادگاۀ جهانی کیفری لاحه، فرستاده‌است و این نهاد باید چه‌گونه‌گی قتل یما را، بررسی کند.

او افزود: "حالا که دوسیۀ یما سیاوش شهید بالای میز محکمۀ لاحه و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر و آزادی بیان سازمان ملل قرار دارد، عالی‌ترین مراجۀ جهانی برای عدالت به خانوادۀ یما سیاوش توجه کنند و قاتل و عامل قتلش را، پیدا کنند و کیفر دهند."

هایدی دایگستال، وکیل خانوادۀ یما سیاوش دراین باره نیز می گوید: "در شکایت‌نامه آمده‌است که کشتن یما سیاوش، بخشی از حمله‌های گُسترده و نظام مند در برابر کارمندان رسانه‌ها در افغانستان بود که در جریان جنگ این کشور، رخ داده‌اند و قتل، تعقیب و حملۀ عمدی بر غیرنظامیان است که می‌توان آنها را جنایت در برابر انسانیت و جرایم جنگی نامید."

مجیب خلوتگر، مسؤول نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های افغانستان نیز می‌گوید: "خواست جامعۀ خبرنگاری این است که این پی‌گیری شود به‌گونۀ جدی اتهام‌ها به حکومت افغانستان وارد است، حکومت افغانستان اسناد را باید به محکمۀ لاهه بفرستد تا معلوم شود که در پشت قتل یما سیاوش، چی کسی بوده."

به روز هفدهم ماه عقرب پارسال، یما سیاوش، احمدالله انس، معاون اجرایی آمریت دفتر بانک مرکزی و امین‌الله رضایی، رانندۀ موتر در نتیجۀ یک انفجار بر موتر این بانک در کابل، جان باختند.

هم‌رسانی کنید