Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یعقوب مجاهد: برخی کشورها مسوولیت بی‌کفایتی خود را به د‌وش ما می‌اندازند

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع امروز (سه‌شنبه، ۲۴ اسد) گفته است که حکومت برخی کشورها قادر به تامین امنیت مردم خود نیستند و بار این بی‌کفایتی را روی شانه‌های شهروندان افغانستان می‌اندازند.

محمد یعقوب مجاهد در مراسم بزرگ‌داشت از دو ساله شدن حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان که در وزارت دفاع برگزار شده بود، از کشوری نام نبرد، اما افزود که ممکن ابراز چنین ادعاها به منظور خطرناک نشان دادن افغانستان به جهان، صورت گیرد.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع گفت: «شاید این ادعاها بخاطر این باشد که این پیام را به جهان بدهند که افغانستان برای شما خطر است و این کشور را نگذارید که در این حالت دوام پیدا کند؛ اما این بار دشمنان افغانستان این آرمان را به گور ببرند.»

آقای مجاهد تاکید کرد که اگر جهان حکومت سرپرست را به رسمیت نمی‌شناسد، امارت اسلامی نیز نیازی برای به رسمیت شناسی از سوی جهان را ندارد.

آقای مجاهد افزود: «کسی که ما را به رسمیت نمی‌شناسد، نیازی برای به رسمیت شناختن نداریم.»

به گفته‌ی او، حکومت سرپرست افغانستان بدیل ندارد و شهروندان کشور باید از این نظام حمایت کنند.

سرپرست وزارت دفاع یک بار دیگر از مخالفان حکومت سرپرست خواست تا از مخالفت در برابر امارت اسلامی دست بردارد و به کشور برگردند.

یعقوب مجاهد: برخی کشورها مسوولیت بی‌کفایتی خود را به د‌وش ما می‌اندازند

سرپرست وزارت دفاع یک بار دیگر از مخالفان حکومت سرپرست خواست تا از مخالفت در برابر امارت اسلامی دست بردارد و به کشور برگردند.

تصویر بندانگشتی

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع امروز (سه‌شنبه، ۲۴ اسد) گفته است که حکومت برخی کشورها قادر به تامین امنیت مردم خود نیستند و بار این بی‌کفایتی را روی شانه‌های شهروندان افغانستان می‌اندازند.

محمد یعقوب مجاهد در مراسم بزرگ‌داشت از دو ساله شدن حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان که در وزارت دفاع برگزار شده بود، از کشوری نام نبرد، اما افزود که ممکن ابراز چنین ادعاها به منظور خطرناک نشان دادن افغانستان به جهان، صورت گیرد.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع گفت: «شاید این ادعاها بخاطر این باشد که این پیام را به جهان بدهند که افغانستان برای شما خطر است و این کشور را نگذارید که در این حالت دوام پیدا کند؛ اما این بار دشمنان افغانستان این آرمان را به گور ببرند.»

آقای مجاهد تاکید کرد که اگر جهان حکومت سرپرست را به رسمیت نمی‌شناسد، امارت اسلامی نیز نیازی برای به رسمیت شناسی از سوی جهان را ندارد.

آقای مجاهد افزود: «کسی که ما را به رسمیت نمی‌شناسد، نیازی برای به رسمیت شناختن نداریم.»

به گفته‌ی او، حکومت سرپرست افغانستان بدیل ندارد و شهروندان کشور باید از این نظام حمایت کنند.

سرپرست وزارت دفاع یک بار دیگر از مخالفان حکومت سرپرست خواست تا از مخالفت در برابر امارت اسلامی دست بردارد و به کشور برگردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره