Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت دانش‌جویان افغان در هند از بی سرنوشتی

برخی از دانش‌جویان افغان در هند از آنچه که آینده‌ی ناروشن شان می‌دانند، نگران‌اند.

عدم دست‌رسی به ویزا از چالش‌های دیگری‌ست که دانش‌جویان افغان در هند از آن سخن می‌زنند.

دانش‌جویان افغان در هند، سال‌هاست که سرگرم تحصیل‌اند، اما تحولات سیاسی در افغانستان، روند تحصیل این دانش‌جویان را نیز متاثر ساخته است.

آنان که در آستانه‌ی پایان تحصیل شان قرار دارند، از چالش‌های فراراه شان به شمول عدم رست‌رسی به ویزا سخن می‌زنند.

محمد یاسین، دانش‌جوی افغان در هند گفت: «خواست ما از مقامات مسوول این است که به مشکلات عمده ما مشکلات ویزا، عادی سازی پروازها و همچنان در قسمت بورسیه تحصیلی رسیدگی شود.»

اسحاق سروری، دانش‌جوی افغان در هند گفت: «ما با وجود اینکه چندین مرتبه ملاقات‌های با سفارت افغانستان داشتیم ملاقات‌های با مسوولین سفارت‌خانه داشتیم در بخش تحصیلی متاسفانه تا حال هیچ جواب قانع کننده از طرف سفارت افغانستان و مسوولین تحصیلی داخل هند ندیدیم.»

عزت‌الله ندیم، دانش‌جوی افغان در هند گفت: «از وقتی که فارغ شدیم ما مشکلات ویزا داریم ویزای ما تمام شده و وقتی که شاگرد یا محصل بر حال نباشی نمی‌تواند انستیتیوت اسناد بدهد.»

در این میان، برخی از آگاهان مسایل جهانی به این باورنداند که اگر امارت اسلامی بتواند روابط‌اش را با هند گسترش دهد، بسیاری از چالش‌ها به شمول عدم صدور ویزه برای دانش‌جویان حل خواهند شد.

جاوید مهمند، استاد دانشگاه گفت: «با روابط دیپلوماتیک، با گفت‌وگو و با مذاکره این مسایل را باید حل می‌ساخت بخاطری که اتباع شان در هندوستان قرار دارد باید با کسانی که در سفارت و وزارت خارجه است صحبت شود و حل شود.»

پس از بسته شدن شماری از سفارت خانه‌ها در کشور در روند صدور ویزا به شهروندان کشور چالش هایی به وجود آمد.

پیش از این نیز شماری از دانش‌جویان افغان در هند شکایت داشتند که حکومت هند از دو سال بدینسو برای شهروندان افغانستان ویزای تحصیلی صادر نمی‌کند.

شکایت دانش‌جویان افغان در هند از بی سرنوشتی

عدم دست‌رسی به ویزا از چالش‌های دیگری‌ست که دانش‌جویان افغان در هند از آن سخن می‌زنند.

تصویر بندانگشتی

برخی از دانش‌جویان افغان در هند از آنچه که آینده‌ی ناروشن شان می‌دانند، نگران‌اند.

عدم دست‌رسی به ویزا از چالش‌های دیگری‌ست که دانش‌جویان افغان در هند از آن سخن می‌زنند.

دانش‌جویان افغان در هند، سال‌هاست که سرگرم تحصیل‌اند، اما تحولات سیاسی در افغانستان، روند تحصیل این دانش‌جویان را نیز متاثر ساخته است.

آنان که در آستانه‌ی پایان تحصیل شان قرار دارند، از چالش‌های فراراه شان به شمول عدم رست‌رسی به ویزا سخن می‌زنند.

محمد یاسین، دانش‌جوی افغان در هند گفت: «خواست ما از مقامات مسوول این است که به مشکلات عمده ما مشکلات ویزا، عادی سازی پروازها و همچنان در قسمت بورسیه تحصیلی رسیدگی شود.»

اسحاق سروری، دانش‌جوی افغان در هند گفت: «ما با وجود اینکه چندین مرتبه ملاقات‌های با سفارت افغانستان داشتیم ملاقات‌های با مسوولین سفارت‌خانه داشتیم در بخش تحصیلی متاسفانه تا حال هیچ جواب قانع کننده از طرف سفارت افغانستان و مسوولین تحصیلی داخل هند ندیدیم.»

عزت‌الله ندیم، دانش‌جوی افغان در هند گفت: «از وقتی که فارغ شدیم ما مشکلات ویزا داریم ویزای ما تمام شده و وقتی که شاگرد یا محصل بر حال نباشی نمی‌تواند انستیتیوت اسناد بدهد.»

در این میان، برخی از آگاهان مسایل جهانی به این باورنداند که اگر امارت اسلامی بتواند روابط‌اش را با هند گسترش دهد، بسیاری از چالش‌ها به شمول عدم صدور ویزه برای دانش‌جویان حل خواهند شد.

جاوید مهمند، استاد دانشگاه گفت: «با روابط دیپلوماتیک، با گفت‌وگو و با مذاکره این مسایل را باید حل می‌ساخت بخاطری که اتباع شان در هندوستان قرار دارد باید با کسانی که در سفارت و وزارت خارجه است صحبت شود و حل شود.»

پس از بسته شدن شماری از سفارت خانه‌ها در کشور در روند صدور ویزا به شهروندان کشور چالش هایی به وجود آمد.

پیش از این نیز شماری از دانش‌جویان افغان در هند شکایت داشتند که حکومت هند از دو سال بدینسو برای شهروندان افغانستان ویزای تحصیلی صادر نمی‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره