Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد دانش‌جویان افغان از عدم تمدید ویزای تحصیلی شان از سوی هند

شماری از دانش‌جویان افغان که قبلا در هند سرگرم تحصیل بودند و اکنون در کشور بسر می‌برند از عدم تمدید ویزه شان از سوی حکومت هند انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که درس‌های شان ناتکمیل مانده و با وجود تلاش‌های پی‌هم نتوانسته‌اند که ویزه  شان را بدست بیاروند.

سید محبوب هاشمی که سرگرم تحصیل در مقطع ماستری بود می‌گوید که برای کوتاه مدت به کابل آمد و تاکنون نتوانسته دوباره برای ادامه درس‌های خود به هند برگردد.

سید محبوب هاشمی به طلوع‌نیوز گفت: «یک ماه طول کشید که من ویزا دریافت کردم و وقتی ما به کابل آمدیم حکومت سقوط کرد و پروازها بند شد.»

ضامن علی حیدری دانش‌جو گفت: «ما در حالت بی‌سرنوشتی قرار دادیم چون هم تحصیل ما ماند و هم کار خود را از دست دادیم خواست من از هردو حکومت این است که زمینه بازگشت ما را فراهم کنند.»

هم‌زمان با این، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در دیدار با معاون یوناما و سرپرست یونسکو خواستار هم‌کاری برای حل چالش‌های ویزای استادان و دانش‌جویان افغان در هند شده است.

نجیب‌الله رحمتی دانش‌جو گفت: «امروز دانش‌جویان افغان که در افغانستان گیر ماندن در حالت بد بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و یزای این‌ها نیز از سوی هند تمدید نمی شود.»

پیش از این، امارت اسلامی گفته بود که آنان با مقام‌های هندی در تماس‌اند تا راه‌حل مناسبی را برای چالش‌های دانش‌جویان افغان در هند پیدا کنند.

انتقاد دانش‌جویان افغان از عدم تمدید ویزای تحصیلی شان از سوی هند

هم‌زمان با این، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در دیدار با معاون یوناما و سرپرست یونسکو خواستار هم‌کاری برای حل چالش‌های ویزای استادان و دانش‌جویان افغان در هند شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌جویان افغان که قبلا در هند سرگرم تحصیل بودند و اکنون در کشور بسر می‌برند از عدم تمدید ویزه شان از سوی حکومت هند انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که درس‌های شان ناتکمیل مانده و با وجود تلاش‌های پی‌هم نتوانسته‌اند که ویزه  شان را بدست بیاروند.

سید محبوب هاشمی که سرگرم تحصیل در مقطع ماستری بود می‌گوید که برای کوتاه مدت به کابل آمد و تاکنون نتوانسته دوباره برای ادامه درس‌های خود به هند برگردد.

سید محبوب هاشمی به طلوع‌نیوز گفت: «یک ماه طول کشید که من ویزا دریافت کردم و وقتی ما به کابل آمدیم حکومت سقوط کرد و پروازها بند شد.»

ضامن علی حیدری دانش‌جو گفت: «ما در حالت بی‌سرنوشتی قرار دادیم چون هم تحصیل ما ماند و هم کار خود را از دست دادیم خواست من از هردو حکومت این است که زمینه بازگشت ما را فراهم کنند.»

هم‌زمان با این، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در دیدار با معاون یوناما و سرپرست یونسکو خواستار هم‌کاری برای حل چالش‌های ویزای استادان و دانش‌جویان افغان در هند شده است.

نجیب‌الله رحمتی دانش‌جو گفت: «امروز دانش‌جویان افغان که در افغانستان گیر ماندن در حالت بد بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و یزای این‌ها نیز از سوی هند تمدید نمی شود.»

پیش از این، امارت اسلامی گفته بود که آنان با مقام‌های هندی در تماس‌اند تا راه‌حل مناسبی را برای چالش‌های دانش‌جویان افغان در هند پیدا کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره