Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مارک میلی:خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شکست ستراتژیک بود

مارک میلی رییس ستاد مشترک ارتش امریکا در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی نیوز، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را یک شکست ستراتژیک دانسته است.

آقای میلی افزوده است که روند خروج از افغانستان آن‌گونه که او انتظار داشت، به پایان نرسید.

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفته است: «آن‌گونه که ما و جهانیان می‌خواستیم ماموریت ما در افغانستان پایان نیافت. این یک شکست ستراتیژیک است و من به این شکست اعتراف می‌کنم. قطعا نمی‌توانیم، این شکست خود را یک موفقیت ستراتیژیک توصیف کنیم.»

اما امارت اسلامی این ادعاها را رد کرده، می‌گوید که کشورها پس از شکست شان در افغانستان با مردم این کشور حالا عقده‌مندانه عمل می‌کنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «بدون شک که امریکا در افغانستان شکست خورد، آن‌ها بخاطر این نیامده بودند که بعد از بیست سال هیچ چیزی بدست نیآورند و بیرون شوند. آن‌ها اعمال و اهداف بزرگی داشتند ولی مقاومت مردم افغانستان زحمات مردم افغانستان باعث شد که آن‌ها را شکست داده‌اند تا آن‌ها شکست خوردند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل نظامی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را غیرمسوولانه می‌خوانند.

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی‌که یک ابر قدرت یک کشور مسوول از یک خاک بیرون می‌شود باید در آنجا یک برنامه می‌داشت طرزالعمل‌ها را اجرا می‌کردند با مردم گفت‌وگو می‌کردند. به این شکلی که حتی ما در اوایل دیدیم که خلای قدرت به وجود آمد و با بیرون شدن آن‌ها هیچ اداره مسوول وجود نداشت.»

این در حالی‌ست که مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی امریکا گفته بود که می‌خواهند شماری از اعضای حکومت بایدن را برای پاسخ‌گویی در رابطه به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، به این کمیته فرا بخوانند.

مارک میلی:خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شکست ستراتژیک بود

اما امارت اسلامی این ادعاها را رد کرده، می‌گوید که کشورها پس از شکست شان در افغانستان با مردم این کشور حالا عقده‌مندانه عمل می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مارک میلی رییس ستاد مشترک ارتش امریکا در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی نیوز، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را یک شکست ستراتژیک دانسته است.

آقای میلی افزوده است که روند خروج از افغانستان آن‌گونه که او انتظار داشت، به پایان نرسید.

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفته است: «آن‌گونه که ما و جهانیان می‌خواستیم ماموریت ما در افغانستان پایان نیافت. این یک شکست ستراتیژیک است و من به این شکست اعتراف می‌کنم. قطعا نمی‌توانیم، این شکست خود را یک موفقیت ستراتیژیک توصیف کنیم.»

اما امارت اسلامی این ادعاها را رد کرده، می‌گوید که کشورها پس از شکست شان در افغانستان با مردم این کشور حالا عقده‌مندانه عمل می‌کنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «بدون شک که امریکا در افغانستان شکست خورد، آن‌ها بخاطر این نیامده بودند که بعد از بیست سال هیچ چیزی بدست نیآورند و بیرون شوند. آن‌ها اعمال و اهداف بزرگی داشتند ولی مقاومت مردم افغانستان زحمات مردم افغانستان باعث شد که آن‌ها را شکست داده‌اند تا آن‌ها شکست خوردند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل نظامی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را غیرمسوولانه می‌خوانند.

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی‌که یک ابر قدرت یک کشور مسوول از یک خاک بیرون می‌شود باید در آنجا یک برنامه می‌داشت طرزالعمل‌ها را اجرا می‌کردند با مردم گفت‌وگو می‌کردند. به این شکلی که حتی ما در اوایل دیدیم که خلای قدرت به وجود آمد و با بیرون شدن آن‌ها هیچ اداره مسوول وجود نداشت.»

این در حالی‌ست که مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی امریکا گفته بود که می‌خواهند شماری از اعضای حکومت بایدن را برای پاسخ‌گویی در رابطه به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، به این کمیته فرا بخوانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره