Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خیرخواه: فعالیت رسانه‌های احزاب در کشور ارزیابی می‌شود

خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از برگزاری نخستین نشست تخطی رسانه‌ها گفته است که فعالیت رسانه‌هایی که از سوی احزاب سیاسی در کشور پیش برده می‌شوند، ارزیابی خواهند شد.

آقای خیرخواه افزوده که رسانه‌های که خلاف منافع ملی و فرهنگی افغانستان نشرات داشته باشند را به دادگاه معرفی می‌کنند.

او تاکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش است تا رسانه‌های استفاده‌جو و رسانه‌های که برای منافع کشور فعالیت می‌کنند را جدا بسازد.

خیرالله خیرخواه در این باره گفت: «آن رسانه‌های که این‌ها به میان آورده‌اند و بخاطر اغراض شخصی و تنظیمی شان در گذشته استعمال می‌شدند، آیا آن‌ها دیگر شایسته این استند که دیگر فعالیت بکنند؟ آیا به واقعیت آن‌ها مسوولیت شان را ادا کرده می‌توانند؟ ما تمام آن‌ها را اگر رادیوها، تلویزیون‌ها و یا رسانه‌ها استند را ارزیابی می‌کنیم که آیا آن‌ها به نفع ملت است یا به زیان ملت است.»

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرده است که هیچ رسانه‌ در کشور حق ندارد که خلاف شریعت اسلامی، منافع ملی و فرهنگی نشرات داشته باشد.

او افزود: «اکنون هم بعضی از رادیوها در این ذکر شده است که هنوز هم بعضی از افرادی در آن هستند که بخاطر مخالفت‌های بیرونی شان زمینه را در آن مساعد می‌سازد. آن‌ها را ما ارزیابی می‌کنیم و بربنیاد تخطی شان به محکمه می‌سپاریم که فورا بالای او فیصله کند.»

حیات‌الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «بعضی از مواردی می‌باشد که آن‌ها اخبار بی بنیاد را نشر می‌کردند، و یا موضوعاتی را جستجو می‌کردند که سبب ایجاد زمینه کینه و تفرقه میان مردم می‌شد و تبلیغات بی بنیاد در برابر نظام انجام می‌دادند، این‌ها از موارد عمده بودند.»

این در حالی‌ست که خستین نشست کمیسیون تخطی رسانه‌ها با حضور سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و نماینده‌های نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ پشت درهای بسته برگزار شد.

از سویی‌هم، برخی اعضای کمیسیون تخطی رسانه‌ها اطمینان می‌دهند که پرونده‌های خبرنگاران و رسانه‌ها را به‌گونه‌ی جدی بررسی خواهند کرد.

فرهاد بهروز، عضو کمیسیون تخطی رسانه‌ها گفت: «ما آخرین تلاش خود را می‌کنیم به عنوان نهاد حامی خبرنگاران و به عنوان کسی که از آدرس خبرنگار در این کمیسیون حضور داریم در نهایت از حق خبرنگار و رسانه افغانستان دفاع بکنیم.»

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان اطمینان داده است که در هر شرایط از رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی حمایت خواهند کرد.

خیرخواه: فعالیت رسانه‌های احزاب در کشور ارزیابی می‌شود

آقای خیرخواه افزوده که رسانه‌های که خلاف منافع ملی و فرهنگی افغانستان نشرات داشته باشند را به دادگاه معرفی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از برگزاری نخستین نشست تخطی رسانه‌ها گفته است که فعالیت رسانه‌هایی که از سوی احزاب سیاسی در کشور پیش برده می‌شوند، ارزیابی خواهند شد.

آقای خیرخواه افزوده که رسانه‌های که خلاف منافع ملی و فرهنگی افغانستان نشرات داشته باشند را به دادگاه معرفی می‌کنند.

او تاکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش است تا رسانه‌های استفاده‌جو و رسانه‌های که برای منافع کشور فعالیت می‌کنند را جدا بسازد.

خیرالله خیرخواه در این باره گفت: «آن رسانه‌های که این‌ها به میان آورده‌اند و بخاطر اغراض شخصی و تنظیمی شان در گذشته استعمال می‌شدند، آیا آن‌ها دیگر شایسته این استند که دیگر فعالیت بکنند؟ آیا به واقعیت آن‌ها مسوولیت شان را ادا کرده می‌توانند؟ ما تمام آن‌ها را اگر رادیوها، تلویزیون‌ها و یا رسانه‌ها استند را ارزیابی می‌کنیم که آیا آن‌ها به نفع ملت است یا به زیان ملت است.»

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرده است که هیچ رسانه‌ در کشور حق ندارد که خلاف شریعت اسلامی، منافع ملی و فرهنگی نشرات داشته باشد.

او افزود: «اکنون هم بعضی از رادیوها در این ذکر شده است که هنوز هم بعضی از افرادی در آن هستند که بخاطر مخالفت‌های بیرونی شان زمینه را در آن مساعد می‌سازد. آن‌ها را ما ارزیابی می‌کنیم و بربنیاد تخطی شان به محکمه می‌سپاریم که فورا بالای او فیصله کند.»

حیات‌الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «بعضی از مواردی می‌باشد که آن‌ها اخبار بی بنیاد را نشر می‌کردند، و یا موضوعاتی را جستجو می‌کردند که سبب ایجاد زمینه کینه و تفرقه میان مردم می‌شد و تبلیغات بی بنیاد در برابر نظام انجام می‌دادند، این‌ها از موارد عمده بودند.»

این در حالی‌ست که خستین نشست کمیسیون تخطی رسانه‌ها با حضور سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و نماینده‌های نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ پشت درهای بسته برگزار شد.

از سویی‌هم، برخی اعضای کمیسیون تخطی رسانه‌ها اطمینان می‌دهند که پرونده‌های خبرنگاران و رسانه‌ها را به‌گونه‌ی جدی بررسی خواهند کرد.

فرهاد بهروز، عضو کمیسیون تخطی رسانه‌ها گفت: «ما آخرین تلاش خود را می‌کنیم به عنوان نهاد حامی خبرنگاران و به عنوان کسی که از آدرس خبرنگار در این کمیسیون حضور داریم در نهایت از حق خبرنگار و رسانه افغانستان دفاع بکنیم.»

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان اطمینان داده است که در هر شرایط از رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی حمایت خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره