Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی صلح؛ انتونیو گوترش جهان را به صلح دعوت کرد

هم‌زمان با روز جهانی صلح، انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان برقراری صلح در جهان شده است.

سازمان ملل متحد، بیست‌ویکم ماه سپتمبر را روز جهانی صلح نامیده و از تمامی طرف‌های جنگ در جهان خواسته است تا حداقل در این روز آتش‌بس کنند.

انتونیو گوترش گفته است: «با گرامی‌داشت از روز جهانی صلح، مردم و سیاره ما در بحران هستند. درگیری‌ها، سبب آواره شدن تعداد زیادی از مردم از خانه‌های‌شان شده است. وقوع آتش‌سوزی‌های مرگ‌بار، سیلاب‌های خروشان، افزایش دما، فقر، نابرابری و بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی، تفرقه و تعصب زمین را فراگرفته است. صلح به‌گونه‌ی راحت بدست نمی‌آید بلکه صلح نتیجه عمل است. بیایید متعهد شده و انگیزه صلح را برای همه ایجاد کنیم.»

همزمان با این، برخی روان‌شناسان به این باورند که صلح تنها به برقراری امنیت نیست؛ بل که باید شهروندان کشور صلح روانی داشته باشند.

محمد صفا فرزه‌یی، روان‌شناس کلینیکی گفت: «زمانی‌که حداقل بتوانیم یک امید در زندگی داشته باشیم، نیازهایی را که از لحاظ اجتماعی داریم، آن به ما داده شده باشد و حداقل آینده ما روشن باشد، آن زمان می‌توانیم آرامش ذهنی و درونی داشته باشیم.»

اما شهروندان کشور درباره صلح دیدگاه‌های گوناگون دارند.

محمد احسان، باشنده کابل گفت: «صلح در کشور ما تامین شده است و جنگ وجود ندارد؛ اما مشکلات مردم این است که کار نیست.»

محمد رومان یکی دیگر از باشندگان کابل گفت: «خوش هستیم. صلح و امنیت هست اما مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و کورس‌های دختران باید باز شود.»

در زمان برگزاری مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۸۱میلادی در ۲۱ سپتامبر، تصمیم گرفته شد که این روز همچون روز رسمی صلح انتخاب شود.

روز جهانی صلح؛ انتونیو گوترش جهان را به صلح دعوت کرد

همزمان با این، برخی روان‌شناسان به این باورند که صلح تنها به برقراری امنیت نیست؛ بل که باید شهروندان کشور صلح روانی داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با روز جهانی صلح، انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان برقراری صلح در جهان شده است.

سازمان ملل متحد، بیست‌ویکم ماه سپتمبر را روز جهانی صلح نامیده و از تمامی طرف‌های جنگ در جهان خواسته است تا حداقل در این روز آتش‌بس کنند.

انتونیو گوترش گفته است: «با گرامی‌داشت از روز جهانی صلح، مردم و سیاره ما در بحران هستند. درگیری‌ها، سبب آواره شدن تعداد زیادی از مردم از خانه‌های‌شان شده است. وقوع آتش‌سوزی‌های مرگ‌بار، سیلاب‌های خروشان، افزایش دما، فقر، نابرابری و بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی، تفرقه و تعصب زمین را فراگرفته است. صلح به‌گونه‌ی راحت بدست نمی‌آید بلکه صلح نتیجه عمل است. بیایید متعهد شده و انگیزه صلح را برای همه ایجاد کنیم.»

همزمان با این، برخی روان‌شناسان به این باورند که صلح تنها به برقراری امنیت نیست؛ بل که باید شهروندان کشور صلح روانی داشته باشند.

محمد صفا فرزه‌یی، روان‌شناس کلینیکی گفت: «زمانی‌که حداقل بتوانیم یک امید در زندگی داشته باشیم، نیازهایی را که از لحاظ اجتماعی داریم، آن به ما داده شده باشد و حداقل آینده ما روشن باشد، آن زمان می‌توانیم آرامش ذهنی و درونی داشته باشیم.»

اما شهروندان کشور درباره صلح دیدگاه‌های گوناگون دارند.

محمد احسان، باشنده کابل گفت: «صلح در کشور ما تامین شده است و جنگ وجود ندارد؛ اما مشکلات مردم این است که کار نیست.»

محمد رومان یکی دیگر از باشندگان کابل گفت: «خوش هستیم. صلح و امنیت هست اما مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و کورس‌های دختران باید باز شود.»

در زمان برگزاری مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۸۱میلادی در ۲۱ سپتامبر، تصمیم گرفته شد که این روز همچون روز رسمی صلح انتخاب شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره