Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالسلام رحیمی نماینده ویژه اشرف غنی در امور صلح به کشور برگشت

عبدالسلام رحیمی، نماینده ویژه اشرف غنی در امور صلح و از اعضای ارشد هیأت جمهوریت در گفت‌وگوهای صلح با امارت اسلامی پس از نزدیک به شش ماه از سقوط جمهوریت دوباره به کشور برگشته است.

آقای رحیمی با شماری از مقام‌های امارت اسلامی نیز دیدار کرده است.

او می‌گوید: «در وطن خود اگر گرسنگی است و یا هم اگر شرایط سخت باشد و یا هرگونه که باشد انسان می‌تواند به آرامی نفس راحت بکشد و این دیدگاه شخصی زنده‌گی من است. در رابطه به شرایط فعلی باید گفت که جنگ پایان یافته است.»

از سویی هم، مقام‌های امارت اسلامی به شمول امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی از برگشت این مقام حکومت پیشین به کشور استقبال کردند.

امیر خان متقی گفت: «خیلی یک فیصله خوب کردید، این هم به نفع خود شما، فامیل، اقارب تان و در کل به نفع همه است. از شرایط که فعلا فراهم شده باید تمام افغان‌ها استفاده کند.»

انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی آقای رحیمی را از چهره‌های صلح خواه می‌داند و می‌گوید که نیاز است تا همه افغان‌ها به گونه مشترک برای پیشرفت کشور کار کنند.

انس حقانی گفت: «در تیم مذاکراتی، رحیمی صاحب یکی از آن افرادی بود که خواستار چنین صلح سرتاسری بود.»

عبدالسلام رحیمی در زمان حکومت اشرف غنی وزیر دولت در امور صلح بود و در ماه‌های پایانی حکومت غنی به حیث نماینده‌ ویژه در امور صلح معرفی شد که با سقوط نظام کشور را ترک کرده بود.

عبدالسلام رحیمی نماینده ویژه اشرف غنی در امور صلح به کشور برگشت

عبدالسلام رحیمی، نماینده ویژه اشرف غنی در امور صلح پس از برگشت به کشور با شماری از مقام‌های امارت اسلامی دیدار کرده است.

تصویر بندانگشتی

عبدالسلام رحیمی، نماینده ویژه اشرف غنی در امور صلح و از اعضای ارشد هیأت جمهوریت در گفت‌وگوهای صلح با امارت اسلامی پس از نزدیک به شش ماه از سقوط جمهوریت دوباره به کشور برگشته است.

آقای رحیمی با شماری از مقام‌های امارت اسلامی نیز دیدار کرده است.

او می‌گوید: «در وطن خود اگر گرسنگی است و یا هم اگر شرایط سخت باشد و یا هرگونه که باشد انسان می‌تواند به آرامی نفس راحت بکشد و این دیدگاه شخصی زنده‌گی من است. در رابطه به شرایط فعلی باید گفت که جنگ پایان یافته است.»

از سویی هم، مقام‌های امارت اسلامی به شمول امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی از برگشت این مقام حکومت پیشین به کشور استقبال کردند.

امیر خان متقی گفت: «خیلی یک فیصله خوب کردید، این هم به نفع خود شما، فامیل، اقارب تان و در کل به نفع همه است. از شرایط که فعلا فراهم شده باید تمام افغان‌ها استفاده کند.»

انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی آقای رحیمی را از چهره‌های صلح خواه می‌داند و می‌گوید که نیاز است تا همه افغان‌ها به گونه مشترک برای پیشرفت کشور کار کنند.

انس حقانی گفت: «در تیم مذاکراتی، رحیمی صاحب یکی از آن افرادی بود که خواستار چنین صلح سرتاسری بود.»

عبدالسلام رحیمی در زمان حکومت اشرف غنی وزیر دولت در امور صلح بود و در ماه‌های پایانی حکومت غنی به حیث نماینده‌ ویژه در امور صلح معرفی شد که با سقوط نظام کشور را ترک کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره