Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسدودماندن بزرگ‌راه کابل‌-جلال‌آباد و چالش‌های شهروندان کشور

مسدود ماندن بزرگ‌راه کابل- جلال‌آباد مشکلات فروانی را به شهروندان کشور به بار آورده است.

بیش از یک هفته می‌شود که این بزرگ‌راه به علت لغزش کوه در منطقه ماهیپر مسدود و پس از آن یک راه فرعی برای رفت و آمد موتر‌ها باز شد، اما اکنون این مسیر فرعی نیز به روی موتر‌های تیز رفتار مسدود شده است.

عمران، راننده به طلوع‌نیوز، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که هرچه زوتر این مسیر ترانزیتی و عمومی را باز کند.»

راننده دیگر، می‌گوید: «اینجا می‌بینید که لاری باربری در این جاده خراب شده و بعد موتر بزرگ دیگری را دو یا سه هزار کرایه می‌کنند تا آن را به جلو کش کند.»

از سویی هم، والی کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که تلاش‌ها برای بازگشایی این مسیر همچنان ادامه دارد.

محمد قاسم خالد، والی کابل، گفت: «کار بسیار جدی برای پاکسازی این جاده جریان دارد و دو روز از شروع کار می‌گذرد. این امید وجود دارد که در مدت کوتاه این مشکل را حل کنیم و این مسیر به روی همه شهروندان کشور باز شود.»

خیال محمد غاور، مدیر ترافیک کابل، گفت: «مشکلاتی وجود دارد و ما از شهروندان می‌خواهیم که همکاری کنند و در جاده‌های لته‌بند و کاپیسا رفت و آمد کنند تا هیچ کس به تکلیف نشود.»

از سویی دیگر، رانندگان موتر‌های تیز رفتار و مسافران که به راه‌های لته بند و کاپیسا رفت و آمد می‌کنند می‌افزایند که راه‌های بدیل ماهیپر طولانی و دشوار گذر است.

نجیب الله، راننده، گفت: «جاده‌های لته‌بند و کاپیسا بسیار طولانی است و موترهای تیز رفتار نمی‌توانند در این جاده‌ها بروند، زیرا مسیرهای طولانی و دشوار گذر هستند.»

شاه پور، راننده دیگر، می‌گوید: «جاده‌های بدیل ماهیپر مثل لته‌بند و کاپیسا بسیار خراب هستند و موترهای تیز رفتار نمی توانند در آن‌ها سفر کنند.»

مسوول شرکت ساختمانی که پاک‌سازی و بازگشایی این جاده را بر عهده دارد ‌می‌گوید که کار پاک‌سازی سرک مسدود شده آغاز شده و ممکن است در جریان یک ماه به روی ترافیک باز شود.

باور خان، مسوول شرکت ساختمانی، گفت: «ما از دیروز کار این جاده را آغاز کرده ایم و در تلاشیم در جریان یک ماه آن را باز کرده و مسیر را پاکسازی کنیم.»

این درحالی ا‌ست که از چندی به این‌سو بزرگ‌راه سالنگ نیز به علت بازسازی این مسیر مسدود شده و رفت و آمد شهروندان به شمال کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

مسدودماندن بزرگ‌راه کابل‌-جلال‌آباد و چالش‌های شهروندان کشور

از سویی هم، والی کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که تلاش‌ها برای بازگشایی این مسیر همچنان ادامه دارد.

تصویر بندانگشتی

مسدود ماندن بزرگ‌راه کابل- جلال‌آباد مشکلات فروانی را به شهروندان کشور به بار آورده است.

بیش از یک هفته می‌شود که این بزرگ‌راه به علت لغزش کوه در منطقه ماهیپر مسدود و پس از آن یک راه فرعی برای رفت و آمد موتر‌ها باز شد، اما اکنون این مسیر فرعی نیز به روی موتر‌های تیز رفتار مسدود شده است.

عمران، راننده به طلوع‌نیوز، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که هرچه زوتر این مسیر ترانزیتی و عمومی را باز کند.»

راننده دیگر، می‌گوید: «اینجا می‌بینید که لاری باربری در این جاده خراب شده و بعد موتر بزرگ دیگری را دو یا سه هزار کرایه می‌کنند تا آن را به جلو کش کند.»

از سویی هم، والی کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که تلاش‌ها برای بازگشایی این مسیر همچنان ادامه دارد.

محمد قاسم خالد، والی کابل، گفت: «کار بسیار جدی برای پاکسازی این جاده جریان دارد و دو روز از شروع کار می‌گذرد. این امید وجود دارد که در مدت کوتاه این مشکل را حل کنیم و این مسیر به روی همه شهروندان کشور باز شود.»

خیال محمد غاور، مدیر ترافیک کابل، گفت: «مشکلاتی وجود دارد و ما از شهروندان می‌خواهیم که همکاری کنند و در جاده‌های لته‌بند و کاپیسا رفت و آمد کنند تا هیچ کس به تکلیف نشود.»

از سویی دیگر، رانندگان موتر‌های تیز رفتار و مسافران که به راه‌های لته بند و کاپیسا رفت و آمد می‌کنند می‌افزایند که راه‌های بدیل ماهیپر طولانی و دشوار گذر است.

نجیب الله، راننده، گفت: «جاده‌های لته‌بند و کاپیسا بسیار طولانی است و موترهای تیز رفتار نمی‌توانند در این جاده‌ها بروند، زیرا مسیرهای طولانی و دشوار گذر هستند.»

شاه پور، راننده دیگر، می‌گوید: «جاده‌های بدیل ماهیپر مثل لته‌بند و کاپیسا بسیار خراب هستند و موترهای تیز رفتار نمی توانند در آن‌ها سفر کنند.»

مسوول شرکت ساختمانی که پاک‌سازی و بازگشایی این جاده را بر عهده دارد ‌می‌گوید که کار پاک‌سازی سرک مسدود شده آغاز شده و ممکن است در جریان یک ماه به روی ترافیک باز شود.

باور خان، مسوول شرکت ساختمانی، گفت: «ما از دیروز کار این جاده را آغاز کرده ایم و در تلاشیم در جریان یک ماه آن را باز کرده و مسیر را پاکسازی کنیم.»

این درحالی ا‌ست که از چندی به این‌سو بزرگ‌راه سالنگ نیز به علت بازسازی این مسیر مسدود شده و رفت و آمد شهروندان به شمال کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره