Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عفو بین‌الملل خواهان رهایی مطیع الله ویسا و ندا پروانی شد

سازمان عفو بین‌الملل خواهان رهایی مطیع الله ویسا و ندا پروانی فعالان حقوق آموزش و زنان، شده است.

عفو بین‌الملل در صفحه‌ی خود در شبکه ایکس نگاشته است که بیش از شش ماه از بازداشت مطیع الله ویسا می‌گذرد؛ اما تاکنون رها نشده است.

این سازمان از حکومت سرپرست خواسته است تا به این گونه بازداشت‌ها که از سوی این نهاد خودسرانه خوانده شده، نقطه پایان بگذارد.

زمان سلطانی، پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا در این باره گفته است: «خانم ندا پروانی است، قبل از او هم آقای ویسا و مرتضی بهبودی و شمار زیادی از فعالین یا کسانی‌که منتقد کارکرد و پالیسی‌های تبعيض‌آمیز طالبان بودند، دستگیر شدند. ما خواستار متوقف شدن دستگیری‌ها و ناپدید شدن اجباری هستیم.»
 
همزمان با این، برخی از بسته‌گان ندا پروانی، فعال حقوق بانوان نیز از حکومت سرپرست خواهان رهایی هرچه زودتر بانو پروانی هستند.

مریم، از بسته‌گان ندا پروانی به طلوع‌نیوز گفت: «ندا پروانی به تاریخ بیست‌وهشت سنبله همراه با شوهرش و پسرش از ساحه خیرخانه ساعت نه صبح گرفتار می‌شود و تا امروز از خانم ندا پروانی هیچ خبری نیست.»
 
در سویی دیگر، ‌شماری از نمایندگان سازمان ملل و فعالان جامعه مدنی در مقر این سازمان خواهان رهایی ندا پروانی شدند.

کریمه بنون، نماینده جامعه مدنی ایالت میشیگان امریکا گفته است: «من به شدت نگران بازداشت اخیر ندا پروانی و خانواده‌اش هستم و این عکس او است و خواهان آزادی فوری او هستم.»

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته است با افرادی‌‎که فعالیت‌های غیرعادی دارند، برخورد قانونی می‌شود.

آقای مجاهد گفت: «کسی تشویش نداشته باشد. امارت اسلامی مسوول تامین امنیت را دارد و گاهی وقت کسانی را که مشکوک و فعالیت‌های غیرنورمال دارند، آن‌ها را تنبیه و توقیف کنند.»

بربنیاد گفته‌‎های خانواده مطیع الله ویسا، آقای ویسا شش ماه پیش از سوی امارت اسلامی در کابل بازداشت شد.

عفو بین‌الملل خواهان رهایی مطیع الله ویسا و ندا پروانی شد

عفو بین‌الملل در صفحه‌ی خود در شبکه ایکس نگاشته است که بیش از شش ماه از بازداشت مطیع الله ویسا می‌گذرد؛ اما تاکنون رها نشده است.

تصویر بندانگشتی

سازمان عفو بین‌الملل خواهان رهایی مطیع الله ویسا و ندا پروانی فعالان حقوق آموزش و زنان، شده است.

عفو بین‌الملل در صفحه‌ی خود در شبکه ایکس نگاشته است که بیش از شش ماه از بازداشت مطیع الله ویسا می‌گذرد؛ اما تاکنون رها نشده است.

این سازمان از حکومت سرپرست خواسته است تا به این گونه بازداشت‌ها که از سوی این نهاد خودسرانه خوانده شده، نقطه پایان بگذارد.

زمان سلطانی، پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا در این باره گفته است: «خانم ندا پروانی است، قبل از او هم آقای ویسا و مرتضی بهبودی و شمار زیادی از فعالین یا کسانی‌که منتقد کارکرد و پالیسی‌های تبعيض‌آمیز طالبان بودند، دستگیر شدند. ما خواستار متوقف شدن دستگیری‌ها و ناپدید شدن اجباری هستیم.»
 
همزمان با این، برخی از بسته‌گان ندا پروانی، فعال حقوق بانوان نیز از حکومت سرپرست خواهان رهایی هرچه زودتر بانو پروانی هستند.

مریم، از بسته‌گان ندا پروانی به طلوع‌نیوز گفت: «ندا پروانی به تاریخ بیست‌وهشت سنبله همراه با شوهرش و پسرش از ساحه خیرخانه ساعت نه صبح گرفتار می‌شود و تا امروز از خانم ندا پروانی هیچ خبری نیست.»
 
در سویی دیگر، ‌شماری از نمایندگان سازمان ملل و فعالان جامعه مدنی در مقر این سازمان خواهان رهایی ندا پروانی شدند.

کریمه بنون، نماینده جامعه مدنی ایالت میشیگان امریکا گفته است: «من به شدت نگران بازداشت اخیر ندا پروانی و خانواده‌اش هستم و این عکس او است و خواهان آزادی فوری او هستم.»

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته است با افرادی‌‎که فعالیت‌های غیرعادی دارند، برخورد قانونی می‌شود.

آقای مجاهد گفت: «کسی تشویش نداشته باشد. امارت اسلامی مسوول تامین امنیت را دارد و گاهی وقت کسانی را که مشکوک و فعالیت‌های غیرنورمال دارند، آن‌ها را تنبیه و توقیف کنند.»

بربنیاد گفته‌‎های خانواده مطیع الله ویسا، آقای ویسا شش ماه پیش از سوی امارت اسلامی در کابل بازداشت شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره