Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا: سخنان اخیر رییس‌جمهور روسیه درباره‌ی افغانستان بی‌اساس است

امارت اسلامی اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه مبنی بر تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان را بی‌اساس خوانده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته است که خاک افغانستان امن است وهیچ گروه هراس‌افگن در خاک کشور حضور ندارد تا کشورهای دیگر را تهدید کند.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «اظهاراتی که از سوی رییس‌جمهور روسیه شده، به گمان ما شاید براساس معلومات نادرست باشد. افغانستان در دو سال که امارت اسلامی در این‌جا حاکم است، برای هیچ کشوری تهدید نبوده.»

این در حالی‌ست که رییس‌جمهور روسیه در نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اوضاع در افغانستان را پیچیده خواند و تاکید کرده بود که تهدیدهای هراس‌افگنی از خاک افغانستان وجود دارد.

نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در شهر بیشکک در قرقیزستان برگزار شده بود.

ولادیمیر پوتین گفته است: «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مسیر مبارزه با فعالیت‌های هراس‌افگنی قرار دارند.  فکر می‌کنم که پشتیبانی از نگرانی‌های تاجیکستان در رابطه با تهدیدهای هراس‌افگنی برخاسته از خاک افغانستان معقول می‌باشد، وضعیت در افغانستان همچنان پیچیده است و تهدیدهای هراس‌افگنی برخاسته از این کشور به‌اندازه کافی وجود دارد.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که حکومت سرپرست باید از بهر رفع تشویش‌ کشورهای منطقه و جهان، حضور و فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در کشور را به صفر برساند.

عمر نهضت، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «لازم است هر حاکم در برابر مردمش هم پاسخگو باشد و در برابر کشورهای منطقه و همسایه هم. بخاطر این‌که هیچ دولتی نمی‌تواند به تنهایی کار بکند.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز تاجیکستان چندین بار از حضور گروه‌های هراس‌افگن در کشور ابراز نگرانی کرده است؛ اما امارت اسلامی همواره این نگرانی‌ها را بی‌جا خوانده است.

ا.ا: سخنان اخیر رییس‌جمهور روسیه درباره‌ی افغانستان بی‌اساس است

رییس‌جمهور روسیه در نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اوضاع در افغانستان را پیچیده خوانده است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه مبنی بر تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان را بی‌اساس خوانده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته است که خاک افغانستان امن است وهیچ گروه هراس‌افگن در خاک کشور حضور ندارد تا کشورهای دیگر را تهدید کند.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «اظهاراتی که از سوی رییس‌جمهور روسیه شده، به گمان ما شاید براساس معلومات نادرست باشد. افغانستان در دو سال که امارت اسلامی در این‌جا حاکم است، برای هیچ کشوری تهدید نبوده.»

این در حالی‌ست که رییس‌جمهور روسیه در نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اوضاع در افغانستان را پیچیده خواند و تاکید کرده بود که تهدیدهای هراس‌افگنی از خاک افغانستان وجود دارد.

نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در شهر بیشکک در قرقیزستان برگزار شده بود.

ولادیمیر پوتین گفته است: «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مسیر مبارزه با فعالیت‌های هراس‌افگنی قرار دارند.  فکر می‌کنم که پشتیبانی از نگرانی‌های تاجیکستان در رابطه با تهدیدهای هراس‌افگنی برخاسته از خاک افغانستان معقول می‌باشد، وضعیت در افغانستان همچنان پیچیده است و تهدیدهای هراس‌افگنی برخاسته از این کشور به‌اندازه کافی وجود دارد.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که حکومت سرپرست باید از بهر رفع تشویش‌ کشورهای منطقه و جهان، حضور و فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در کشور را به صفر برساند.

عمر نهضت، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «لازم است هر حاکم در برابر مردمش هم پاسخگو باشد و در برابر کشورهای منطقه و همسایه هم. بخاطر این‌که هیچ دولتی نمی‌تواند به تنهایی کار بکند.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز تاجیکستان چندین بار از حضور گروه‌های هراس‌افگن در کشور ابراز نگرانی کرده است؛ اما امارت اسلامی همواره این نگرانی‌ها را بی‌جا خوانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره