Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیامد ناخوشایند جنگ‌ در سنگین؛ نسل نو این ولسوالی از سواد محروم‌اند

باشنده‌های ولسوالی سنگین ولایت هلمند گفته‌اند که به علت جنگ‌ها در دو دهه گذشته، یک نسل در این ولسوالی از آموزش محروم مانده‌اند.

به گفته‌ی باشنده‌ها، با پایان رسیدن جنگ نیاز است تا امارت اسلامی دست‌رسی کودکان به مکتب‌ها فراهم سازد.

تنها در بخش آموزش نه؛ بل این ولسوالی در بخش‌های دیگر نیز از پیشرفت و بازسازی، محروم مانده است.

غلام حیدر، باشنده ولسوالی سنگین  به طلوع‌نیوز گفت: «من شش اولاد دارم، آن‌ها سواد خواندن و نوشتن را ندارند. این‌جا قسمی بود که یک روز و شب در خانه می‌بودیم و روز دیگر به علت جنگ در کوه می‌رفتیم. یک ماه را در بازار و ماه دیگر را در جای دیگری سپری می‌کردیم.»

فیض محمد، باشنده دیگر گفت: «یگان چیزهای را که از پدر و مادر و ملا امام یاد گرفته‌اند، دیگر بی‌سواد مانده‌اند.»

امین الله یکی دیگر از باشنده‌های ولسوالی سنگین گفت: «کودکان از مکتب دور مانده‌اند، یکی شان هم نمی‌توانند که اسم شان را بنویسند.»

اما، مسوولان در ولسوالی سنگین گفته‌اند که تلاش‌ها به هدف بازسازی ۳۶ مکتب را در این ولسوالی آغاز کرده‌اند. به گفته‌ی آنان، این  مکتب‌ها بر اثر درگیری‌ها ویران شده‌اند.

محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند گفت: «ما پلان داریم که به کمک مالی یونیسف ۳۶ مکتب را ترمیم کنیم. در کنار این آی آر سی هم پلان دارد که بعضی از مکاتب را برای ما ترمیم کند.»

ولسوالی سنگین هلمند در دو دهه گذشته یکی از سنگرهای داغ نبرد بود که افزون بر تاسیسات عامه، ساختمان شمار زیادی از مکتب‌ها نیز ویران و باشندگان آن از آموزش محروم ماندند.

پیامد ناخوشایند جنگ‌ در سنگین؛ نسل نو این ولسوالی از سواد محروم‌اند

اما، مسوولان در ولسوالی سنگین گفته‌اند که تلاش‌ها به هدف بازسازی ۳۶ مکتب را در این ولسوالی آغاز کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌های ولسوالی سنگین ولایت هلمند گفته‌اند که به علت جنگ‌ها در دو دهه گذشته، یک نسل در این ولسوالی از آموزش محروم مانده‌اند.

به گفته‌ی باشنده‌ها، با پایان رسیدن جنگ نیاز است تا امارت اسلامی دست‌رسی کودکان به مکتب‌ها فراهم سازد.

تنها در بخش آموزش نه؛ بل این ولسوالی در بخش‌های دیگر نیز از پیشرفت و بازسازی، محروم مانده است.

غلام حیدر، باشنده ولسوالی سنگین  به طلوع‌نیوز گفت: «من شش اولاد دارم، آن‌ها سواد خواندن و نوشتن را ندارند. این‌جا قسمی بود که یک روز و شب در خانه می‌بودیم و روز دیگر به علت جنگ در کوه می‌رفتیم. یک ماه را در بازار و ماه دیگر را در جای دیگری سپری می‌کردیم.»

فیض محمد، باشنده دیگر گفت: «یگان چیزهای را که از پدر و مادر و ملا امام یاد گرفته‌اند، دیگر بی‌سواد مانده‌اند.»

امین الله یکی دیگر از باشنده‌های ولسوالی سنگین گفت: «کودکان از مکتب دور مانده‌اند، یکی شان هم نمی‌توانند که اسم شان را بنویسند.»

اما، مسوولان در ولسوالی سنگین گفته‌اند که تلاش‌ها به هدف بازسازی ۳۶ مکتب را در این ولسوالی آغاز کرده‌اند. به گفته‌ی آنان، این  مکتب‌ها بر اثر درگیری‌ها ویران شده‌اند.

محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند گفت: «ما پلان داریم که به کمک مالی یونیسف ۳۶ مکتب را ترمیم کنیم. در کنار این آی آر سی هم پلان دارد که بعضی از مکاتب را برای ما ترمیم کند.»

ولسوالی سنگین هلمند در دو دهه گذشته یکی از سنگرهای داغ نبرد بود که افزون بر تاسیسات عامه، ساختمان شمار زیادی از مکتب‌ها نیز ویران و باشندگان آن از آموزش محروم ماندند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره