Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش نود و پنج درصدی کشت خشخاش در افغانستان

دفتر پیکار با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارشی می‌گوید که پس از فرمان مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان در پیوند به منع کاشت خشخاش، کشت این مواد نود و پنج درصد کاهش یافته است.

در این گزارش آمده است که سال‌پار میلادی در بیش از ۳۳۰ هزار هکتار زمین و در سال روان در نزدیک به ۱۱هزار هکتار زمین خشخاش کشت شده و تولید تریاک نیز نظر به سال گذشته کاهش چشگیر داشته است.

غاده ولی، مدیر اجرایی دفتر پیکار با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت: «این یک فرصت واقعی برای دستیابی به نتایج بلندمدت در برابر بازار غیرقانونی تریاک بوده و آسیبی می‌باشد که در سطح محلی و جهانی ایجاد می‌کند. همزمان پیامدها و خطرات مهمی وجود دارد که باید برای نتیجه‌ی که در نهایت مثبت و پایدار باشد، به ویژه برای مردم افغانستان، مورد توجه قرار گیرد.»

بربنیاد گزارش، کشت خشخاش در افغانستان عواقب بحرانی را در جوامع روستایی افغانستان افزایش داده، زیرا روستا‌نشینان بیش‌تر درآمد شان را از حاصلات تریاک به دست می‌آوردند و اکنون این درآمد را ندارند.

این نهاد افزوده که درآمد کشاورزان از فروش محصول تریاک به تاجران از یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون دالر به ۱۱۰میلیون دالر در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است که این رقم کاهش ۹۲درصدی را نشان می‌دهد.

اما امارت اسلامی اسلامی می‌گوید که کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان اکنون به صفر رسیده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «معلومات ما این است که صد در صد کاهش یافته اگر به پیش بینی سال گذشته بیبینیم در بعضی از نقاط دور دست و یا کوهی و همچنان در بعضی چهاردیوالی‌ها وجود دارد که آن‌ها هم از بین برده شده‌اند.»

سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که در بخش کشت بدیل هیچ کشوری با افغانستان همکاری نکرده است: «همکاری‌های درست در این بخش از طرف هیچ کشور صورت نگرفته است. امارت اسلامی در حد توان خود خدماتی را اریه کرده ما مثلا کشت زعفران را برای بدیل کشت پشنهاد کردیم.»

از سویی هم، برخی از کشاورزان که پیش از این کشت خشخاش را می‌کردند حال در انتظار فراهم شدن کشت بدیل هستند.

یک کشاورز به طلوع‌نیوز گفت: «برای ما تخم‌های اصلاح شده پیدا کنند به خاطر که کشت تریاک هیچ مفادی برای ما ندارد و هیچ خیر از آن به دست آورده نمی‌توانیم.»

کشاورز دیگر گفت: «ما نیاز به کمک داریم و جامعه جهانی باید برای ما کمک کند تا ما بتوانیم که کشاورزی گندم و زراعت را دوباره آغاز کنیم.»

دفتر پیکار با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد تاکید کرده است که در ماه‌های آینده، افغانستان نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری قوی برای معیشت پایدار دارد تا فرصت‌هایی به دور از تریاک برای کشاورزان افغان فراهم شود.

این در حالی‌ست که در گزارش دفتر پیکار با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ میلادی آمده بود که هشتاد درصد مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می‌گردد.

کاهش نود و پنج درصدی کشت خشخاش در افغانستان

اما امارت اسلامی اسلامی می‌گوید که کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان اکنون به صفر رسیده است.

Thumbnail

دفتر پیکار با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارشی می‌گوید که پس از فرمان مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان در پیوند به منع کاشت خشخاش، کشت این مواد نود و پنج درصد کاهش یافته است.

در این گزارش آمده است که سال‌پار میلادی در بیش از ۳۳۰ هزار هکتار زمین و در سال روان در نزدیک به ۱۱هزار هکتار زمین خشخاش کشت شده و تولید تریاک نیز نظر به سال گذشته کاهش چشگیر داشته است.

غاده ولی، مدیر اجرایی دفتر پیکار با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت: «این یک فرصت واقعی برای دستیابی به نتایج بلندمدت در برابر بازار غیرقانونی تریاک بوده و آسیبی می‌باشد که در سطح محلی و جهانی ایجاد می‌کند. همزمان پیامدها و خطرات مهمی وجود دارد که باید برای نتیجه‌ی که در نهایت مثبت و پایدار باشد، به ویژه برای مردم افغانستان، مورد توجه قرار گیرد.»

بربنیاد گزارش، کشت خشخاش در افغانستان عواقب بحرانی را در جوامع روستایی افغانستان افزایش داده، زیرا روستا‌نشینان بیش‌تر درآمد شان را از حاصلات تریاک به دست می‌آوردند و اکنون این درآمد را ندارند.

این نهاد افزوده که درآمد کشاورزان از فروش محصول تریاک به تاجران از یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون دالر به ۱۱۰میلیون دالر در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است که این رقم کاهش ۹۲درصدی را نشان می‌دهد.

اما امارت اسلامی اسلامی می‌گوید که کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان اکنون به صفر رسیده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «معلومات ما این است که صد در صد کاهش یافته اگر به پیش بینی سال گذشته بیبینیم در بعضی از نقاط دور دست و یا کوهی و همچنان در بعضی چهاردیوالی‌ها وجود دارد که آن‌ها هم از بین برده شده‌اند.»

سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که در بخش کشت بدیل هیچ کشوری با افغانستان همکاری نکرده است: «همکاری‌های درست در این بخش از طرف هیچ کشور صورت نگرفته است. امارت اسلامی در حد توان خود خدماتی را اریه کرده ما مثلا کشت زعفران را برای بدیل کشت پشنهاد کردیم.»

از سویی هم، برخی از کشاورزان که پیش از این کشت خشخاش را می‌کردند حال در انتظار فراهم شدن کشت بدیل هستند.

یک کشاورز به طلوع‌نیوز گفت: «برای ما تخم‌های اصلاح شده پیدا کنند به خاطر که کشت تریاک هیچ مفادی برای ما ندارد و هیچ خیر از آن به دست آورده نمی‌توانیم.»

کشاورز دیگر گفت: «ما نیاز به کمک داریم و جامعه جهانی باید برای ما کمک کند تا ما بتوانیم که کشاورزی گندم و زراعت را دوباره آغاز کنیم.»

دفتر پیکار با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد تاکید کرده است که در ماه‌های آینده، افغانستان نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری قوی برای معیشت پایدار دارد تا فرصت‌هایی به دور از تریاک برای کشاورزان افغان فراهم شود.

این در حالی‌ست که در گزارش دفتر پیکار با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ میلادی آمده بود که هشتاد درصد مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می‌گردد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره