Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء با وزیر خارجه ایران

هیات امارت اسلامی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء، در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، درباره همکاری‌های مشترک در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی گفت‌وگو کرده‌اند.

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء در خبرنامه‌ی می‌گوید که در این دیدار درباره ساخت دهلیز واخان و استفاده از این مسیر نیز تاکید شده است.

در خبرنامه آمده است که آنان روی ایجاد کمیته‌های فنی از بهر افزایش تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان از طریق ایران و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان، نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «سفر مقام‌های عالی رتبه افغانستان به ایران در تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی هردو کشور موثر خواهد بود. ما با ایران داد و ستد تجارتی بسیار زیاد داریم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در این سفر هیات امارت اسلامی به ایران، باید درباره حل چالش‌های بازرگانان گفت‌وگو صورت بگیرد.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «من فکر می‌کنم که مشکلات متعددی وجود دارد که صادرات ما به ایران به مراتب کمتر است پنج درصد صادرات به ایران نداریم اما سالانه تقریبا دو میلیارد دالر واردات داریم.»

با این حال، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به این باور است که سفر مقام‌های امارت اسلامی به کشورهای منطقه برای افغانستان پردستاورد خواهد بود.

آقای مجاهد در این باره گفت: «این سفر از لحاظ ایجاد اعتماد پردستاورد خواهد بود و هم در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجارتی پیشرفت‌ها خواهد شد و تسریع بعضی روندها در ضمن مدنظر گرفته شده است.»

این درحالی‌ست که به روز شنبه هیاتی سی نفری به ریاست ملا عبدالغنی برادر به ایران سفر کرده که هدف از این سفر توسعه تجارت، ترانزیت و حل چالش‌ها در بندر چابهار گفته شده است.

دیدار معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء با وزیر خارجه ایران

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء در خبرنامه‌ی می‌گوید که در این دیدار درباره ساخت دهلیز واخان و استفاده از این مسیر نیز تاکید شده است.

Thumbnail

هیات امارت اسلامی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء، در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، درباره همکاری‌های مشترک در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی گفت‌وگو کرده‌اند.

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء در خبرنامه‌ی می‌گوید که در این دیدار درباره ساخت دهلیز واخان و استفاده از این مسیر نیز تاکید شده است.

در خبرنامه آمده است که آنان روی ایجاد کمیته‌های فنی از بهر افزایش تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان از طریق ایران و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان، نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «سفر مقام‌های عالی رتبه افغانستان به ایران در تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی هردو کشور موثر خواهد بود. ما با ایران داد و ستد تجارتی بسیار زیاد داریم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در این سفر هیات امارت اسلامی به ایران، باید درباره حل چالش‌های بازرگانان گفت‌وگو صورت بگیرد.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «من فکر می‌کنم که مشکلات متعددی وجود دارد که صادرات ما به ایران به مراتب کمتر است پنج درصد صادرات به ایران نداریم اما سالانه تقریبا دو میلیارد دالر واردات داریم.»

با این حال، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به این باور است که سفر مقام‌های امارت اسلامی به کشورهای منطقه برای افغانستان پردستاورد خواهد بود.

آقای مجاهد در این باره گفت: «این سفر از لحاظ ایجاد اعتماد پردستاورد خواهد بود و هم در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجارتی پیشرفت‌ها خواهد شد و تسریع بعضی روندها در ضمن مدنظر گرفته شده است.»

این درحالی‌ست که به روز شنبه هیاتی سی نفری به ریاست ملا عبدالغنی برادر به ایران سفر کرده که هدف از این سفر توسعه تجارت، ترانزیت و حل چالش‌ها در بندر چابهار گفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره