Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نشستی به هدف توسعه فعالیت‌ شرکت‌های نفت و گاز در پایتخت

نشستی از بهر توسعه و پیشرفت فعالیت شرکت‌های نفت و گاز از سوی اتحادیه نفت و گاز در پایتخت برگزار شد.

سید محمد کریم هاشمی، رییس اتحادیه شرکت‌های نفت و گاز می‌گوید که از بهر حل چالش‌های نفت و گاز در زمستان پیش‌رو، تلاش دارند تا نفت گاز را از کشورهای ترکنمستان، روسیه و ایران وارد کشور نمایند.

رییس اتحادیه شرکت‌های نفت و گاز همچنان از اداره نورم و استندرد خواهان برخورد یک سان با تمامی بازرگانان شده است.

آقای هاشمی در این باره گفت: «هر قوانین و هر استندرد و هرکاری که بر کشور ما و از طرف آن‌ها نافذ می‌شود و یا مقرراتی که برای ما داده می‌شود در شش بندر افغانستان بالای تمام تجاران یکسان تطبیق بکنند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی فعالیت دوامدار این اتحادیه را در رشد اقتصادی کشور و کاهش بهای نفت و گاز سودمند می‌دانند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «موجودیت اتحادیه نفت و گاز هرگاه سبب پایین آمدن قیمت‌ها شود می‌تواند مفید تمام شود.»

آذرخش حافظی، آگاه دیگر مسایل اقتصادی در این باره گفت: «هدف از این اتحادیه طوری که شما آگاهی دارید خودکفایی افغانستان در تولید نفت و گاز بوده تا قحطی دیگر در این عرصه به میان نیاید و قیمت‌ها بالا نرود.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت با انتقاد از افزایش بهای مواد سوختی به ویژه نفت و گاز در فصل سرما، از امارت اسلامی می‌خواهند تا در قسمت کاهش بهای نفت و گاز به ویژه در فصل سرما توجه جدی نماید.

عبدالمصور، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «در کاهش قیمت‌ها تلاش کنند به دلیل این که زیادتر هموطنان ما نمی‌توانند گاز و نفت بخرند و توان آن را ندارد.»

غلام سخی، باشنده دیگر کابل گفت: «قیمت‌های نفت و گاز بسیار بلند است و هیچ تغییرات در آن نمی‌آید گرچند که نرخ اسعار کاهش یافته است ولی در قیمت نفت و گاز تغییرات نمی‌آید.»

این در حالی‌ست که شماری از باشندگان پایتخت از افزایش بهای مواد سوختی به ویژه نفت و گاز در فصل سرما شکایت دارند.

برگزاری نشستی به هدف توسعه فعالیت‌ شرکت‌های نفت و گاز در پایتخت

رییس اتحادیه شرکت‌های نفت و گاز همچنان از اداره نورم و استندرد خواهان برخورد یک سان با تمامی بازرگانان شده است.

تصویر بندانگشتی

نشستی از بهر توسعه و پیشرفت فعالیت شرکت‌های نفت و گاز از سوی اتحادیه نفت و گاز در پایتخت برگزار شد.

سید محمد کریم هاشمی، رییس اتحادیه شرکت‌های نفت و گاز می‌گوید که از بهر حل چالش‌های نفت و گاز در زمستان پیش‌رو، تلاش دارند تا نفت گاز را از کشورهای ترکنمستان، روسیه و ایران وارد کشور نمایند.

رییس اتحادیه شرکت‌های نفت و گاز همچنان از اداره نورم و استندرد خواهان برخورد یک سان با تمامی بازرگانان شده است.

آقای هاشمی در این باره گفت: «هر قوانین و هر استندرد و هرکاری که بر کشور ما و از طرف آن‌ها نافذ می‌شود و یا مقرراتی که برای ما داده می‌شود در شش بندر افغانستان بالای تمام تجاران یکسان تطبیق بکنند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی فعالیت دوامدار این اتحادیه را در رشد اقتصادی کشور و کاهش بهای نفت و گاز سودمند می‌دانند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «موجودیت اتحادیه نفت و گاز هرگاه سبب پایین آمدن قیمت‌ها شود می‌تواند مفید تمام شود.»

آذرخش حافظی، آگاه دیگر مسایل اقتصادی در این باره گفت: «هدف از این اتحادیه طوری که شما آگاهی دارید خودکفایی افغانستان در تولید نفت و گاز بوده تا قحطی دیگر در این عرصه به میان نیاید و قیمت‌ها بالا نرود.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت با انتقاد از افزایش بهای مواد سوختی به ویژه نفت و گاز در فصل سرما، از امارت اسلامی می‌خواهند تا در قسمت کاهش بهای نفت و گاز به ویژه در فصل سرما توجه جدی نماید.

عبدالمصور، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «در کاهش قیمت‌ها تلاش کنند به دلیل این که زیادتر هموطنان ما نمی‌توانند گاز و نفت بخرند و توان آن را ندارد.»

غلام سخی، باشنده دیگر کابل گفت: «قیمت‌های نفت و گاز بسیار بلند است و هیچ تغییرات در آن نمی‌آید گرچند که نرخ اسعار کاهش یافته است ولی در قیمت نفت و گاز تغییرات نمی‌آید.»

این در حالی‌ست که شماری از باشندگان پایتخت از افزایش بهای مواد سوختی به ویژه نفت و گاز در فصل سرما شکایت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره