Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی به جنیوا

مطیع‌الحق خالص، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی برای شرکت در نشست تصمیم‌گیری در مورد رهبری نهضت بین‌المللی جمعیت‌های ملی، به جنیوا سفر کرده است.

سخنگوی این نهاد می‌گوید که آقای خالص در این سفر با برخی از مسوولان نهادهای مددرسان درباره‌ی ادامه کمک‌های بشری به افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد.

عرفان‌الله شرف‌زوی، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی گفت: «سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی در نشست که با رییس آی‌سی‌آرسی دارد درباره‌ی مسایل بشری در افغانستان به ویژه بخش صحت گفت‌وگو خواهد کرد. در این دیدار درباره‌ی جلب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نیز بحث خواد شد.»

به گفته‌ی آقای شرف‌زوی، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی در این سفر با افغان‌های مقیم جنیوا نیز دیدار خواهد کرد تا آنان برای وضعیت بشری افغانستان توجه کنند.

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی تاکید می‌ورزند که جامعه‌ی جهانی باید برای کاهش میزان فقر و بی‌کاری در کشور، به تطبیق پروژه‌های زیربنایی با افغانستان همکاری کند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی که در کشور آب مدیریت شود، سرمایه‌گذاری در بخش زراعت صورت بگیرد و برای تطبیق پروژه‌های زیربنایی همکاری شود؛ بناء، در کشور فقر و بی‌کاری کاهش پیدا می‌کند.»

نازک‌میر زیارمل، آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «اگر امارت اسلامی افغانستان در موقف خود در برابر زنان تغییر بیاورد، آن زمان کمک‌های بشری به افغانستان بیش‌تر جلب خواهد شد و کشورهای کمک‌کننده برای از بین‌بردن بحران بشری افغانستان سهم خود را خواهند گرفت.»

پیش از این، برنامه‌ی جهانی خوراک در گزارشی گفته بود که حدود ۶،۸ میلیون تن در افغانستان در مرحله‌ی اضطراری گرسنگی قراردارند و به علت کم‌بود بودجه در سال جاری میلادی، کمک‌های این نهاد از ۱۳میلیون نفر به دو میلیون نفر کاهش یافته است.

سفر سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی به جنیوا

سخنگوی این نهاد می‌گوید که آقای خالص در این سفر با برخی از مسوولان نهادهای مددرسان درباره‌ی ادامه کمک‌های بشری به افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

مطیع‌الحق خالص، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی برای شرکت در نشست تصمیم‌گیری در مورد رهبری نهضت بین‌المللی جمعیت‌های ملی، به جنیوا سفر کرده است.

سخنگوی این نهاد می‌گوید که آقای خالص در این سفر با برخی از مسوولان نهادهای مددرسان درباره‌ی ادامه کمک‌های بشری به افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد.

عرفان‌الله شرف‌زوی، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی گفت: «سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی در نشست که با رییس آی‌سی‌آرسی دارد درباره‌ی مسایل بشری در افغانستان به ویژه بخش صحت گفت‌وگو خواهد کرد. در این دیدار درباره‌ی جلب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نیز بحث خواد شد.»

به گفته‌ی آقای شرف‌زوی، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی در این سفر با افغان‌های مقیم جنیوا نیز دیدار خواهد کرد تا آنان برای وضعیت بشری افغانستان توجه کنند.

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی تاکید می‌ورزند که جامعه‌ی جهانی باید برای کاهش میزان فقر و بی‌کاری در کشور، به تطبیق پروژه‌های زیربنایی با افغانستان همکاری کند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی که در کشور آب مدیریت شود، سرمایه‌گذاری در بخش زراعت صورت بگیرد و برای تطبیق پروژه‌های زیربنایی همکاری شود؛ بناء، در کشور فقر و بی‌کاری کاهش پیدا می‌کند.»

نازک‌میر زیارمل، آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «اگر امارت اسلامی افغانستان در موقف خود در برابر زنان تغییر بیاورد، آن زمان کمک‌های بشری به افغانستان بیش‌تر جلب خواهد شد و کشورهای کمک‌کننده برای از بین‌بردن بحران بشری افغانستان سهم خود را خواهند گرفت.»

پیش از این، برنامه‌ی جهانی خوراک در گزارشی گفته بود که حدود ۶،۸ میلیون تن در افغانستان در مرحله‌ی اضطراری گرسنگی قراردارند و به علت کم‌بود بودجه در سال جاری میلادی، کمک‌های این نهاد از ۱۳میلیون نفر به دو میلیون نفر کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره