Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شب‌های سرد کابل و چالش‌های درخواست‌کننده‌های پاسپورت

برخی شهروندان کشور از توزیع روند پاسپورت با درخواست‌های کاغذی یا آفلاین در پایتخت سخت انتقاد می‌کنند.

شهروندان می‌گویند که گرفتن پاسپورت به‌گونه آفلاین برای افراد عام دشوار؛ اما برای افرادی که شناخت داشته باشند، راحت‌تر است.

از سویی‌هم برخی درخواست‌کننده‌های پاسپورت به طلوع‌نیوز گفته‌اند که چندین درخواست‌کننده شب‌هنگام به علت هجوم مردم و سردی هوا جان باخته‌اند.

صدها تن در دل شب پشت دیوارهای ریاست عمومی پاسپورت صف بسته بودند تا با درخواست‌های کاغذی پاسپورت به دست بیاورند.

محمد جمیل و محمد شفیع که از ولایت پکتیا برای گرفتن پاسپورت به کابل آمده‌اند؛ از عدم شفافیت در توزیع روند پاسپورت انتقاد کردند.

محمد جمیل به طلوع‌نیوز گفت: «در آن‌جا سیستمی روان بود که اگر اقارب و دوستانی کسی موجود می‌بود، آن فرد از اخیر صف شناسایی و برای توکن گرفتن اجازه‌ اش می‌دادند.»

محمد شفیع باشنده پکتیا گفت: «توکن به کسانی داده می‌شد که از نزدیکان و اقارب‌اش می‌بود. آنان از اخیر صف هم نوبت دریافت می‌کردند اما کسانی که در اول صف هم بودند برای شان توکن نبود.»

برخی دیگر از شهروندان کشور از امارت اسلامی خواسته‌اند تا روند توزیع پاسپورت به‌گونه آفلاین را در همه ولایت‌های کشور آغاز کند. به گفته‌ی آنان، هم وقت و هم پول شان برای اخذ پاسپورت در کابل ضایع می‌شود.

نورولی باشنده لوگر گفت: «چهارده ماه می‌شود که آنلاین ثبت‌نام کردیم، نوبت نرسیده است. از ولایت لوگر ثبت‌نام آنلاین بسته است، اگر همین روند جور شود خیلی خوب است.»

محمود الله  یکی دیگر از باشنده‌های لوگر گفت: «شب را هم در هوای سرد سپری کردیم، هیچ فایده نکرد. پول‌ام هم مصرف شد و صدمه هم دیدم و نتیجه نداد و حالا دوباره لوگر می‌روم.»

وزارت داخله می‌گوید که برای رفع چالش‌های شهروندان کشور در کنار توزیع آنلاین، روند توزیع آفلاین را نیز در پایتخت آغاز کرده‌اند و ظرفیت توزیع را هم به ۲۰هزار جلد پاسپورت در یک روز افزایش داده‌اند.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله تاکید دارد که هیچ‌گونه فساد در روند توزیع آفلاین و آنلاین ریاست عمومی پاسپورت وجود ندارد و با تمامی افراد برخورد قانونی می‌شود.

آقای قانع گفت: «توزیع پاسپورت روزانه الی بیست‌هزار جلد رسیده است؛ اما باید گفت که این تراکم مراجعین شفافیت را در روند توزیع پاسپورت متاثر نساخته است.»

این در حالی‌ست که پیش از این شهروندان بارها از کندی و فساد در توزیع روند پاسپورت شکایت کرده و از امارت اسلامی خواستار رفع این چالش‌ شده‌اند.

شب‌های سرد کابل و چالش‌های درخواست‌کننده‌های پاسپورت

از سویی‌هم برخی درخواست‌کننده‌های پاسپورت به طلوع‌نیوز گفته‌اند که چندین درخواست‌کننده شب‌هنگام به علت هجوم مردم و سردی هوا جان باخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

برخی شهروندان کشور از توزیع روند پاسپورت با درخواست‌های کاغذی یا آفلاین در پایتخت سخت انتقاد می‌کنند.

شهروندان می‌گویند که گرفتن پاسپورت به‌گونه آفلاین برای افراد عام دشوار؛ اما برای افرادی که شناخت داشته باشند، راحت‌تر است.

از سویی‌هم برخی درخواست‌کننده‌های پاسپورت به طلوع‌نیوز گفته‌اند که چندین درخواست‌کننده شب‌هنگام به علت هجوم مردم و سردی هوا جان باخته‌اند.

صدها تن در دل شب پشت دیوارهای ریاست عمومی پاسپورت صف بسته بودند تا با درخواست‌های کاغذی پاسپورت به دست بیاورند.

محمد جمیل و محمد شفیع که از ولایت پکتیا برای گرفتن پاسپورت به کابل آمده‌اند؛ از عدم شفافیت در توزیع روند پاسپورت انتقاد کردند.

محمد جمیل به طلوع‌نیوز گفت: «در آن‌جا سیستمی روان بود که اگر اقارب و دوستانی کسی موجود می‌بود، آن فرد از اخیر صف شناسایی و برای توکن گرفتن اجازه‌ اش می‌دادند.»

محمد شفیع باشنده پکتیا گفت: «توکن به کسانی داده می‌شد که از نزدیکان و اقارب‌اش می‌بود. آنان از اخیر صف هم نوبت دریافت می‌کردند اما کسانی که در اول صف هم بودند برای شان توکن نبود.»

برخی دیگر از شهروندان کشور از امارت اسلامی خواسته‌اند تا روند توزیع پاسپورت به‌گونه آفلاین را در همه ولایت‌های کشور آغاز کند. به گفته‌ی آنان، هم وقت و هم پول شان برای اخذ پاسپورت در کابل ضایع می‌شود.

نورولی باشنده لوگر گفت: «چهارده ماه می‌شود که آنلاین ثبت‌نام کردیم، نوبت نرسیده است. از ولایت لوگر ثبت‌نام آنلاین بسته است، اگر همین روند جور شود خیلی خوب است.»

محمود الله  یکی دیگر از باشنده‌های لوگر گفت: «شب را هم در هوای سرد سپری کردیم، هیچ فایده نکرد. پول‌ام هم مصرف شد و صدمه هم دیدم و نتیجه نداد و حالا دوباره لوگر می‌روم.»

وزارت داخله می‌گوید که برای رفع چالش‌های شهروندان کشور در کنار توزیع آنلاین، روند توزیع آفلاین را نیز در پایتخت آغاز کرده‌اند و ظرفیت توزیع را هم به ۲۰هزار جلد پاسپورت در یک روز افزایش داده‌اند.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله تاکید دارد که هیچ‌گونه فساد در روند توزیع آفلاین و آنلاین ریاست عمومی پاسپورت وجود ندارد و با تمامی افراد برخورد قانونی می‌شود.

آقای قانع گفت: «توزیع پاسپورت روزانه الی بیست‌هزار جلد رسیده است؛ اما باید گفت که این تراکم مراجعین شفافیت را در روند توزیع پاسپورت متاثر نساخته است.»

این در حالی‌ست که پیش از این شهروندان بارها از کندی و فساد در توزیع روند پاسپورت شکایت کرده و از امارت اسلامی خواستار رفع این چالش‌ شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره