Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش ظرفیت استخراج از حوزه نفتی قشقری

وزارت معادن و پترولیم گفته است که ظرفیت استخراج نفت از حوزه نفتی قشقری افزایش یافته و روزانه حدود ۱۱۰۰ تُن نفت از این حوزه استخراج می‌شود.

این مقدار نفت روزانه از ۱٨ حلقه چاه نفتی استخراج می‌شود.

همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم تاکید کرده که کار بالای چاه‌های جدید نفتی در حوزه قشقری از سوی شرکت چینی جریان دارد.

آقای افغان به طلوع‌نیوز گفت: «برای فعلا ۱۸ حلقه چاه فعال داریم که استخراج روزانه ما در حدود ۱۱۰۰ تُن است قابل یادآوری است که در یک‌تعداد ساحه‌ها چاه‌ها زیر کار هستند که با حفر شدن چاه‌های جدید سطح استخراج ما به شکل چشم‌گیر افزایش خواهند یافت».

در سوی دیگر، بهای تیل پترول در بازارهای کابل تا چهار افغانی کاهش یافته است. برخی تیل‌فروشان علت کاهش اندک در بهای تیل را افزایش واردات و تعیین نرخ جدید از سوی شهرداری کابل عنوان می‌کنند.

در همین حال، برخی راننده‌ها از مسوولان در حکومت سرپرست می‌خواهند که در زمینه کاهش بیشتر  بهای تیل در بازار و واردات تیل باکیفیت‌تر تلاش بیشتر کنند.

روکی راننده به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «مردم حتی قپرت و توان پرداخت ۲۰ افغانی را ندارند و روزی است که ما از ۱۰۰ و ۲۰۰ افغانی بالاتر کار نمی‌توانیم باید تیل هم پایین شود بهای‌اش».

مشتاق تیل‌فروش در پایتخت گفت: «از ترکمنستان و ایران تیل وارد کشور شده و زیاد راه‌ها هم باز شده مثل راه سالنگ دیروز نرخ‌نامه شهرداری کابل هم به ما آمد که تیل به لیتر ۶۴ افغانی بود و به ۶۰ رسید تیل ترکمنستان هم به ۶۶ افغانی بود که به ۶۳ افغانی رسید، اما در دیزل تفاوت نامده».

برخی آگاهان نیز بر افزایش استخراج نفت در حوزه آمو دریا تاکید می‌کنند.

شمس‌الرحمن احمدزی آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «در استخراج تیل افزایش به وجود آمده که حالا الحمدلله روزانه ۱۱۰۰ تُن ما استخراج داریم که در بهای تیل در بازار نیز تاثیر مثبت داشته است اگر این روند ادامه داشته باشد سبب کاهش بی‌پیشینه بهای تیل در کشور خواهد شد».

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، افغانستان پنج حوزه نفتی دارد و هم‌اکنون تنها از حوزه نفتی آمو دریا در ولایت تیل استخراج می‌شود که نیازمندی کشور را برآورده کرده نمی‌تواند. در حال حاضر بیشترین تیل و گاز مورد نیاز کشور از روسیه، ایران و کشورهای آسیای مرکزی وارد می‌شوند.

افزایش ظرفیت استخراج از حوزه نفتی قشقری

در همین حال، برخی راننده‌ها از مسوولان در حکومت سرپرست می‌خواهند که در زمینه کاهش بیشتر  بهای تیل در بازار و واردات تیل باکیفیت‌تر تلاش بیشتر کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم گفته است که ظرفیت استخراج نفت از حوزه نفتی قشقری افزایش یافته و روزانه حدود ۱۱۰۰ تُن نفت از این حوزه استخراج می‌شود.

این مقدار نفت روزانه از ۱٨ حلقه چاه نفتی استخراج می‌شود.

همایون افغان سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم تاکید کرده که کار بالای چاه‌های جدید نفتی در حوزه قشقری از سوی شرکت چینی جریان دارد.

آقای افغان به طلوع‌نیوز گفت: «برای فعلا ۱۸ حلقه چاه فعال داریم که استخراج روزانه ما در حدود ۱۱۰۰ تُن است قابل یادآوری است که در یک‌تعداد ساحه‌ها چاه‌ها زیر کار هستند که با حفر شدن چاه‌های جدید سطح استخراج ما به شکل چشم‌گیر افزایش خواهند یافت».

در سوی دیگر، بهای تیل پترول در بازارهای کابل تا چهار افغانی کاهش یافته است. برخی تیل‌فروشان علت کاهش اندک در بهای تیل را افزایش واردات و تعیین نرخ جدید از سوی شهرداری کابل عنوان می‌کنند.

در همین حال، برخی راننده‌ها از مسوولان در حکومت سرپرست می‌خواهند که در زمینه کاهش بیشتر  بهای تیل در بازار و واردات تیل باکیفیت‌تر تلاش بیشتر کنند.

روکی راننده به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «مردم حتی قپرت و توان پرداخت ۲۰ افغانی را ندارند و روزی است که ما از ۱۰۰ و ۲۰۰ افغانی بالاتر کار نمی‌توانیم باید تیل هم پایین شود بهای‌اش».

مشتاق تیل‌فروش در پایتخت گفت: «از ترکمنستان و ایران تیل وارد کشور شده و زیاد راه‌ها هم باز شده مثل راه سالنگ دیروز نرخ‌نامه شهرداری کابل هم به ما آمد که تیل به لیتر ۶۴ افغانی بود و به ۶۰ رسید تیل ترکمنستان هم به ۶۶ افغانی بود که به ۶۳ افغانی رسید، اما در دیزل تفاوت نامده».

برخی آگاهان نیز بر افزایش استخراج نفت در حوزه آمو دریا تاکید می‌کنند.

شمس‌الرحمن احمدزی آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «در استخراج تیل افزایش به وجود آمده که حالا الحمدلله روزانه ۱۱۰۰ تُن ما استخراج داریم که در بهای تیل در بازار نیز تاثیر مثبت داشته است اگر این روند ادامه داشته باشد سبب کاهش بی‌پیشینه بهای تیل در کشور خواهد شد».

بربنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، افغانستان پنج حوزه نفتی دارد و هم‌اکنون تنها از حوزه نفتی آمو دریا در ولایت تیل استخراج می‌شود که نیازمندی کشور را برآورده کرده نمی‌تواند. در حال حاضر بیشترین تیل و گاز مورد نیاز کشور از روسیه، ایران و کشورهای آسیای مرکزی وارد می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره