Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روایت سرنشینان هواپیمای ساقط شده در بدخشان

سرنشینان نجات‌یافته هواپیمای ساقط شده در بدخشان به طلوع‌نیوز گفته‌اند که مجبور شدند هواپیما را به علت مشکلات فنی نشست اضطراری بدهند.

دو سرنشین این هواپیما به طلوع‌نیوز همچنان گفته‌اند که مردم منطقه و نیروهای امارت اسلامی با آنان همکاری کرده و آنان را نجات داده‌اند.

بیلياکوف دیمتري الکساندروویچ خلبان این هواپیما گفت: «ما از تایوان به طرف روسیه می‌رفتیم، می‌خواستیم در تاشکند تیل بارگیری کنیم، اما در راه هواپیما مشکل تخنیکی پیدا کرد و به دلیل این مشکل بر فراز کوهی در بدخشان فرود اضطراری کردیم، هواپیمای ما تخریب شد، از میان ما وضعیت یک تن خوب بود او برای کمک به یکی از روستاها رفت و پس از آن تیم نجات امارت اسلامی و باشندگان محل به کمک ما رسیدند و روی شانه‌های خود ما را به خانه‌های شان انتقال دادند و برای ما کمک‌های اولیه مهیا و ما را از مرگ نجات دادند.»

پاپوف پاويل ایوانوویچ یکی دیگر از نجات یافته‌گان این رویداد است. او که در شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار محمد داوود خان درمان شده، می‌گوید از این‌که در این سانحه خطرناک زنده مانده شادمان است.

پاپوف پاويل ایوانوویچ پزشک گفت: «ما از تیم تخنیکی امارت اسلامی که عاجل به ما رسید و ما را نجات دادند، بسیار خرسندیم. این تیم به دنبال ما به ولسوالی کوف آب ولایت بدخشان آمدند و ما را توسط هواپیما به کابل رساند و ما را تحت درمان قرار دادند که اکنون صحت من و دوستانم خوب است.»

درهمین حال، شفیق سیلانی معاون معالجوی شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار محمد داوود خان می‌گوید که وضعیت صحی نجات‌یافته‌ها خوب است.

آقای سیلانی افزود: «این چهار نفر در فرود اضطراری هواپیما زخمی شدند، وقتی که به شفاخانه آورده شدند، ما در اتاق عاجل زیر درمان قرار دادیم و یک تن که وضعیت صحی شان خوب نبود، او را به عملیات خانه انتقال دادیم و خدمات که برای او لازم بود انجام دادیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، هواپیمای روسی که شام روز شنبه در ولسوالی کوف آب ولسوالی ولایت بدخشان فرود اضطراری کرد، دو خلبان دو پزشک نجات یافتند و دو تن دیگر که زن و شوهر بودند، جان باختند.

روایت سرنشینان هواپیمای ساقط شده در بدخشان

درهمین حال معاون معالجوی شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار محمد داوود خان می‌گوید که وضعیت صحی نجات‌یافته‌ها خوب است.

تصویر بندانگشتی

سرنشینان نجات‌یافته هواپیمای ساقط شده در بدخشان به طلوع‌نیوز گفته‌اند که مجبور شدند هواپیما را به علت مشکلات فنی نشست اضطراری بدهند.

دو سرنشین این هواپیما به طلوع‌نیوز همچنان گفته‌اند که مردم منطقه و نیروهای امارت اسلامی با آنان همکاری کرده و آنان را نجات داده‌اند.

بیلياکوف دیمتري الکساندروویچ خلبان این هواپیما گفت: «ما از تایوان به طرف روسیه می‌رفتیم، می‌خواستیم در تاشکند تیل بارگیری کنیم، اما در راه هواپیما مشکل تخنیکی پیدا کرد و به دلیل این مشکل بر فراز کوهی در بدخشان فرود اضطراری کردیم، هواپیمای ما تخریب شد، از میان ما وضعیت یک تن خوب بود او برای کمک به یکی از روستاها رفت و پس از آن تیم نجات امارت اسلامی و باشندگان محل به کمک ما رسیدند و روی شانه‌های خود ما را به خانه‌های شان انتقال دادند و برای ما کمک‌های اولیه مهیا و ما را از مرگ نجات دادند.»

پاپوف پاويل ایوانوویچ یکی دیگر از نجات یافته‌گان این رویداد است. او که در شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار محمد داوود خان درمان شده، می‌گوید از این‌که در این سانحه خطرناک زنده مانده شادمان است.

پاپوف پاويل ایوانوویچ پزشک گفت: «ما از تیم تخنیکی امارت اسلامی که عاجل به ما رسید و ما را نجات دادند، بسیار خرسندیم. این تیم به دنبال ما به ولسوالی کوف آب ولایت بدخشان آمدند و ما را توسط هواپیما به کابل رساند و ما را تحت درمان قرار دادند که اکنون صحت من و دوستانم خوب است.»

درهمین حال، شفیق سیلانی معاون معالجوی شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار محمد داوود خان می‌گوید که وضعیت صحی نجات‌یافته‌ها خوب است.

آقای سیلانی افزود: «این چهار نفر در فرود اضطراری هواپیما زخمی شدند، وقتی که به شفاخانه آورده شدند، ما در اتاق عاجل زیر درمان قرار دادیم و یک تن که وضعیت صحی شان خوب نبود، او را به عملیات خانه انتقال دادیم و خدمات که برای او لازم بود انجام دادیم.»

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، هواپیمای روسی که شام روز شنبه در ولسوالی کوف آب ولسوالی ولایت بدخشان فرود اضطراری کرد، دو خلبان دو پزشک نجات یافتند و دو تن دیگر که زن و شوهر بودند، جان باختند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره