Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرصت دوماهه ا.ا برای برگشت بی‌جاشده‌های داخلی به مناطق اصلی شان

شماری از بی‌جاشده‌های داخلی در پایتخت به طلوع‌نیوز گفته‌اند که امارت اسلامی برای آنان تا ماه حوت سال جاری فرصت داده است تا به ولایت‌های شان برگردند.

این بی‌جاشده‌های تاکید دارند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند و توان مالی برای برگشت به ولایت‌های شان را ندارند.

هودخیل که به علت جنگ‌های داخلی چند دهه اخیر از لغمان به کابل آمده، به طلوع‌نیوز گفت: «در خانه چوب سوخت، مواد خوراکی و روغن ندارم هیچ چیزی نیست زندگی به بسیار سختی می‌گذرد حالا حکومت از ما می‌خواهد که کوچ کنیم من در ولایت خود نیز زمین ندارم کدام طرف بروم.»

شکریه یکی دیگر از بی‌جاشده‌ها گفت: «نه خوب را دیدیم نه بد را دیدیم نه هیچ کمکی با ما صورت گرفته است زمستان است این گل و لای را ببین آب و نان ما هم به بی (پول) است ای همه هم خیر است حالا ما را از این مکان بیرون می‌کنند.»

زیستان بی‌جاشده دیگر گفت: «ایران برویم کا را اخراج می‌کنند پاکستان ما را اخراج می‌کنند این خو خاک خود ما است یک زره تیل بیاورند بر سر ما پاش بدهند و ما را بسوزانند ما کجا برویم.»

اما عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها می‌گوید که شهرداری کابل برای بازسازی شهر ساحات بود و باش بی‌جاشده‌های داخلی را زیر پوشش قرار می‌دهد؛ از همین‌رو از این آوارگان خواسته شده است تا دوباره به ولایت‌های خود برگردند.

عبدالرحمن راشد افزود: «وزارت شهرسازی و مسکن و شهرداری کابل بازسازی و کار را شروع کرده‌اند این مهاجران به شکل داوطلبانه برگشته‌اند ما در ولایت‌ها برای آنان شهرک داریم.»

پیش از این وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها آمار داده بود که سه میلیون بی‌جاشده داخلی در کشور وجود دارد که یک میلیون آن به مناطق شان انتقال داده شده‌اند.

فرصت دوماهه ا.ا برای برگشت بی‌جاشده‌های داخلی به مناطق اصلی شان

این بی‌جاشده‌های تاکید دارند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند و توان مالی برای برگشت به ولایت‌های شان را ندارند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بی‌جاشده‌های داخلی در پایتخت به طلوع‌نیوز گفته‌اند که امارت اسلامی برای آنان تا ماه حوت سال جاری فرصت داده است تا به ولایت‌های شان برگردند.

این بی‌جاشده‌های تاکید دارند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند و توان مالی برای برگشت به ولایت‌های شان را ندارند.

هودخیل که به علت جنگ‌های داخلی چند دهه اخیر از لغمان به کابل آمده، به طلوع‌نیوز گفت: «در خانه چوب سوخت، مواد خوراکی و روغن ندارم هیچ چیزی نیست زندگی به بسیار سختی می‌گذرد حالا حکومت از ما می‌خواهد که کوچ کنیم من در ولایت خود نیز زمین ندارم کدام طرف بروم.»

شکریه یکی دیگر از بی‌جاشده‌ها گفت: «نه خوب را دیدیم نه بد را دیدیم نه هیچ کمکی با ما صورت گرفته است زمستان است این گل و لای را ببین آب و نان ما هم به بی (پول) است ای همه هم خیر است حالا ما را از این مکان بیرون می‌کنند.»

زیستان بی‌جاشده دیگر گفت: «ایران برویم کا را اخراج می‌کنند پاکستان ما را اخراج می‌کنند این خو خاک خود ما است یک زره تیل بیاورند بر سر ما پاش بدهند و ما را بسوزانند ما کجا برویم.»

اما عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها می‌گوید که شهرداری کابل برای بازسازی شهر ساحات بود و باش بی‌جاشده‌های داخلی را زیر پوشش قرار می‌دهد؛ از همین‌رو از این آوارگان خواسته شده است تا دوباره به ولایت‌های خود برگردند.

عبدالرحمن راشد افزود: «وزارت شهرسازی و مسکن و شهرداری کابل بازسازی و کار را شروع کرده‌اند این مهاجران به شکل داوطلبانه برگشته‌اند ما در ولایت‌ها برای آنان شهرک داریم.»

پیش از این وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها آمار داده بود که سه میلیون بی‌جاشده داخلی در کشور وجود دارد که یک میلیون آن به مناطق شان انتقال داده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره