Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای ماریا زاخارووا؛ شوروی پایه‌های اقتصاد افغانستان را گذاشت

ماریا زاخارووا سخن‌گوی وزارت خارجه روسیه در نشستی گفته که اتحاد جماهیر شوروی بیش از ۱۴۰ تاسیسات صنعتی را در افغانستان ایجاد کرده که هنوز بنیاد اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد.

سخن‌گوی وزارت خارجه روسیه در این نشست افزوده که حضور بیست ساله ناتو در افغانستان اثرهای منفی به این کشور وارد کرده است.

ماریا زاخارووا افزوده است: «شوروی سابق با ساخت بیش از ۱۴۰ تاسیسات صنعتی پایه‌های اقتصاد افغانستان را گذاشت؛ اما ناتو به استفاده از "مادر بمب‌ها" در این کشور رو آورد و عملیات ناتو در افغانستان هم در آخر با "شکست کامل" به پایان رسید.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که در زمان اشغال افغانستان از سوی اتحاد شوروی، سرمایه‌گذاری‌هایی در کشور انجام شد؛ اما جنگ‌های داخلی سبب شد تا تمامی زیرساخت‌های کشور نابود شوند.

به گفته‌ی آگاهان، در آن هنگام حدود ۱۵۰ میلیارد دالر در کشور سرمایه‌گذاری‌ شد؛ اما جنگ‌های داخلی سبب شد تا به ارزش ۲۵۰ میلیارد دالر به افغانستان زیان‌ وارد شود.

سید مسعود یکی دیگر از آگاه مسایل اقتصادی گفت: «عدم به کار بردن مدیریت درست از قدرت‌های بسیار کلان که مثلن روس‌ها آمدند و بعدا ناتو آمدند، ما استفاده بسیار زیاد اقتصادی نکردیم.»

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «یک مقدار ما را روس‌ها و امریکایی‌ها خراب ساخت و در مجموع در جنگ‌های داخلی بسیار خراب شدیم.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که هم در زمان حضور ارتش سرخ شوروی و هم در زمان حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان، اقتصاد کشور، اقتصاد شکسته و وابسته بود؛ اما امارت اسلامی با راه‌اندازی برنامه‌های موثر می‌کوشد اقتصاد کشور را خودکفا سازد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «در دوره امارت اسلامی، ما تلاش کردیم که شکستگی اقتصادی را ترمیم کنیم و اقتصاد کشور را از وابستگی به سمت خودکفایی هدایت کنیم.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ما باید تواقع نداشته باشیم که اشغال شوروی اقتصاد کشور را خوب می‌کرد؛ اگرچه وعده‌ها داده بودند اما ما دیدیم که برعکس ثابت شد. اشغال‌گران کشور را آباد نمی‌کنند.»

این در حالی‌ست که در زمان حکومت ظاهرشاه و داوود خان در افغانستان بسیاری از پروژه‌های روس‌ها به‌شمول ساخت سالنگ، کود برق، خانه‌سازی کانال ننگرهار و سرک هرات - قندهار از مهم‌ترین کارکردهای آن زمان در افغانستان شمرده می‌شوند.

ادعای ماریا زاخارووا؛ شوروی پایه‌های اقتصاد افغانستان را گذاشت

به گفته‌ی آگاهان، در آن هنگام حدود ۱۵۰ میلیارد دالر در کشور سرمایه‌گذاری‌ شد؛ اما جنگ‌های داخلی سبب شد تا به ارزش ۲۵۰ میلیارد دالر به افغانستان زیان‌ وارد شود.

تصویر بندانگشتی

ماریا زاخارووا سخن‌گوی وزارت خارجه روسیه در نشستی گفته که اتحاد جماهیر شوروی بیش از ۱۴۰ تاسیسات صنعتی را در افغانستان ایجاد کرده که هنوز بنیاد اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد.

سخن‌گوی وزارت خارجه روسیه در این نشست افزوده که حضور بیست ساله ناتو در افغانستان اثرهای منفی به این کشور وارد کرده است.

ماریا زاخارووا افزوده است: «شوروی سابق با ساخت بیش از ۱۴۰ تاسیسات صنعتی پایه‌های اقتصاد افغانستان را گذاشت؛ اما ناتو به استفاده از "مادر بمب‌ها" در این کشور رو آورد و عملیات ناتو در افغانستان هم در آخر با "شکست کامل" به پایان رسید.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که در زمان اشغال افغانستان از سوی اتحاد شوروی، سرمایه‌گذاری‌هایی در کشور انجام شد؛ اما جنگ‌های داخلی سبب شد تا تمامی زیرساخت‌های کشور نابود شوند.

به گفته‌ی آگاهان، در آن هنگام حدود ۱۵۰ میلیارد دالر در کشور سرمایه‌گذاری‌ شد؛ اما جنگ‌های داخلی سبب شد تا به ارزش ۲۵۰ میلیارد دالر به افغانستان زیان‌ وارد شود.

سید مسعود یکی دیگر از آگاه مسایل اقتصادی گفت: «عدم به کار بردن مدیریت درست از قدرت‌های بسیار کلان که مثلن روس‌ها آمدند و بعدا ناتو آمدند، ما استفاده بسیار زیاد اقتصادی نکردیم.»

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «یک مقدار ما را روس‌ها و امریکایی‌ها خراب ساخت و در مجموع در جنگ‌های داخلی بسیار خراب شدیم.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که هم در زمان حضور ارتش سرخ شوروی و هم در زمان حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان، اقتصاد کشور، اقتصاد شکسته و وابسته بود؛ اما امارت اسلامی با راه‌اندازی برنامه‌های موثر می‌کوشد اقتصاد کشور را خودکفا سازد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «در دوره امارت اسلامی، ما تلاش کردیم که شکستگی اقتصادی را ترمیم کنیم و اقتصاد کشور را از وابستگی به سمت خودکفایی هدایت کنیم.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ما باید تواقع نداشته باشیم که اشغال شوروی اقتصاد کشور را خوب می‌کرد؛ اگرچه وعده‌ها داده بودند اما ما دیدیم که برعکس ثابت شد. اشغال‌گران کشور را آباد نمی‌کنند.»

این در حالی‌ست که در زمان حکومت ظاهرشاه و داوود خان در افغانستان بسیاری از پروژه‌های روس‌ها به‌شمول ساخت سالنگ، کود برق، خانه‌سازی کانال ننگرهار و سرک هرات - قندهار از مهم‌ترین کارکردهای آن زمان در افغانستان شمرده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره