Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گوترش: نیمی از جمعیت افغانستان در ۲۰۲۴ نیازمند کمک‌های بشری‌اند

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشری نیاز دارند.

آقای گوترش افزوده است که تا اکنون تنها سه درصد بودجه مورد نیاز این سازمان برای کمک به نیازمندان در افغانستان برآورده شده است.

دبیرکل سازمان ملل گفته است: «بسیاری از افغان‌ها فقیر هستند و برای تامین غذای خود تلاش کرده و بدون دست‌رسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی یا کار زندگی می‌کنند.»

عبدالودود که در کنار جاده دست‌فروشی می‌کند می‌گوید که حقوق معلولیت‌اش را دریافت نکرده است. او به طلوع‌نیوز گفت: «شش ماه ما را داده و شش ماه دیگر، ۱۸ هزار مانده. خواهش ما این است که حداقل معاش ما را بدهد، حال و روز چندان مناسبی نداریم.»

برخی دیگر از باشنده‌های پایتخت که با اوضاع بد اقتصادی روبه‌رو اند از امارت اسلامی و نهادهای مددرسان خواستار ایجاد فرصت‌های کاری و کمک‌های بیشتر هستند.

سید آغا باشنده کابل گفت: « من دیشب از دکان‌دارا بوجی جمع کردم و آن را [بوجی] سوختاندیم. دو یا سه دانه جمپر داشتیم، جمپر خود را سوختاندیم به‌خاطر که طفل‌های خنک نخورند.»

وزارت اقتصاد محدودیت‌های وضع‌شده، قطع کمک‌های توسعه‌ا‌ی از سوی جامعه جهانی و خشک‌سالی‌های پسین را علت افزایش فقر در کشور می‌خواند.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت: «تمرکز روی برنامه‌های اشتغال‌زایی و حمایت اقتصاد خانوارها در سکتورهای مختلف می‌تواند برای کاهش تدریجی فقر و مبارزه با ناامنی غذایی موثریت بیشتر اقتصادی داشته باشد.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ما خواهان این هستیم که کمک‌هایی که به مصرف می‌رسند به موضوعات و منابع به دردبخور مصرف شود که عواید بر افغانستان پیدا بکند و یک سرچشمه اقتصادی برای خانواده‌ها و مردم افغانستان شود.»

پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که بانک جهانی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است. بر بنیاد این  گزارش، این مقدار پول از سوی انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی تامین می‌شود و قرار است بی دست‌رسی امارت اسلامی، از سوی نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان هزینه شود.

گوترش: نیمی از جمعیت افغانستان در ۲۰۲۴ نیازمند کمک‌های بشری‌اند

برخی باشنده‌های پایتخت که با اوضاع بد اقتصادی روبه‌رو اند از امارت اسلامی و نهادهای مددرسان خواستار ایجاد فرصت‌های کاری و کمک‌های بیشتر هستند.

تصویر بندانگشتی

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشری نیاز دارند.

آقای گوترش افزوده است که تا اکنون تنها سه درصد بودجه مورد نیاز این سازمان برای کمک به نیازمندان در افغانستان برآورده شده است.

دبیرکل سازمان ملل گفته است: «بسیاری از افغان‌ها فقیر هستند و برای تامین غذای خود تلاش کرده و بدون دست‌رسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی یا کار زندگی می‌کنند.»

عبدالودود که در کنار جاده دست‌فروشی می‌کند می‌گوید که حقوق معلولیت‌اش را دریافت نکرده است. او به طلوع‌نیوز گفت: «شش ماه ما را داده و شش ماه دیگر، ۱۸ هزار مانده. خواهش ما این است که حداقل معاش ما را بدهد، حال و روز چندان مناسبی نداریم.»

برخی دیگر از باشنده‌های پایتخت که با اوضاع بد اقتصادی روبه‌رو اند از امارت اسلامی و نهادهای مددرسان خواستار ایجاد فرصت‌های کاری و کمک‌های بیشتر هستند.

سید آغا باشنده کابل گفت: « من دیشب از دکان‌دارا بوجی جمع کردم و آن را [بوجی] سوختاندیم. دو یا سه دانه جمپر داشتیم، جمپر خود را سوختاندیم به‌خاطر که طفل‌های خنک نخورند.»

وزارت اقتصاد محدودیت‌های وضع‌شده، قطع کمک‌های توسعه‌ا‌ی از سوی جامعه جهانی و خشک‌سالی‌های پسین را علت افزایش فقر در کشور می‌خواند.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت: «تمرکز روی برنامه‌های اشتغال‌زایی و حمایت اقتصاد خانوارها در سکتورهای مختلف می‌تواند برای کاهش تدریجی فقر و مبارزه با ناامنی غذایی موثریت بیشتر اقتصادی داشته باشد.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ما خواهان این هستیم که کمک‌هایی که به مصرف می‌رسند به موضوعات و منابع به دردبخور مصرف شود که عواید بر افغانستان پیدا بکند و یک سرچشمه اقتصادی برای خانواده‌ها و مردم افغانستان شود.»

پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که بانک جهانی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است. بر بنیاد این  گزارش، این مقدار پول از سوی انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی تامین می‌شود و قرار است بی دست‌رسی امارت اسلامی، از سوی نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان هزینه شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره