Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملل متحد: برای رسیدگی به زلزله‌زده‌های هرات، بیش از ۴۰۰میلیون دالر نیاز است

سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش تازه خواهان بیش از ۴۰۰میلیون دالر برای رسیدگی به زلزله‌زدهای ولایت هرات شده است.

یک ارزیابی مشترک ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد که خانه‌های مسکونی، آموزشگاه‌ها، ساحات کشاورزی در مناطق زلزله‌زده در هرات آسیب جدی دیده‌اند.

احمدالله متقی رییس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت: «در قسمت ساختن خانه تا اکنون سازمان ملل متحد کدام خانه‌ای برای این‌ها نساخته است و ما امیدوار هستیم که آنان مطابق پلان شان در آن‌جا خانه بسازند.»

در گزارش ملل متحد آمده است که به علت زمین‌لرزه مرگبار نزدیک به پنج ماه پیش، در بخش آموزش و پرورش، ۱۸۰هزار دانش‌آموز و نزدیک به چهار هزار و ۴۰۰آموزگار نیز متضرر شده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، ۲۷۵ هزار تن از باشنده‌های ولسوالی‌های زنده‌جان و انجیل و شهر هرات به طور مستقیم از زمین‌لرزه آسیب دیده‌اند.

نعمت‌الله باشنده هرات گفت: «کمک‌های که تا اکنون سرازیر شده‌اند تنها به ولسوالی‌های محدودی کمک‌شده به تمام ولسوالی‌ها کمک نشده است.»

غلام حیدری باشنده دیگر هرات گفت: «در قریه‌ی ما از ششصد خانه تنها دوصد خانه سلامت مانده دیگر تمام‌اش خراب شده و کمک هم صورت نگرفته است.»

در بخش دیگری این گزارش آمده که این زمین‌لرزه بر کاروبار نزدیک به هفتاد درصد از زنان در هرات اثر منفی گذاشته و تا اکنون تنها ده درصد آنان توانسته‌اند فعالیت‌های شان را از سر بگیرند.

سید اشرف سادات فعال جامعه مدنی گفت: «چالش‌های بوجودآمده از اثر زلزله به شدت زیاد است و مردم در یک سردرگمی قرار دارند و نیازمند کمک‌رسانی هدف‌مند و پایدار می‌باشند.»

در گزارش ملل متحد آمده است که در زمین‌لرزه‌های ویرانگر امسال در هرات، یک هزار ۵۰۰ تن جان باختند و نزدیک به دو هزار ۶۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.

هم‌چنان نزدیک به پنجاه هزار خانه در هرات آسیب دیده که از این میان، ۱۳ هزار خانه مسکونی به گونه‌ی کامل ویران شده‌اند.

ملل متحد: برای رسیدگی به زلزله‌زده‌های هرات، بیش از ۴۰۰میلیون دالر نیاز است

بر بنیاد این گزارش، ۲۷۵ هزار تن از باشنده‌های ولسوالی‌های زنده‌جان و انجیل و شهر هرات به طور مستقیم از زمین‌لرزه آسیب دیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش تازه خواهان بیش از ۴۰۰میلیون دالر برای رسیدگی به زلزله‌زدهای ولایت هرات شده است.

یک ارزیابی مشترک ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد که خانه‌های مسکونی، آموزشگاه‌ها، ساحات کشاورزی در مناطق زلزله‌زده در هرات آسیب جدی دیده‌اند.

احمدالله متقی رییس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت: «در قسمت ساختن خانه تا اکنون سازمان ملل متحد کدام خانه‌ای برای این‌ها نساخته است و ما امیدوار هستیم که آنان مطابق پلان شان در آن‌جا خانه بسازند.»

در گزارش ملل متحد آمده است که به علت زمین‌لرزه مرگبار نزدیک به پنج ماه پیش، در بخش آموزش و پرورش، ۱۸۰هزار دانش‌آموز و نزدیک به چهار هزار و ۴۰۰آموزگار نیز متضرر شده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، ۲۷۵ هزار تن از باشنده‌های ولسوالی‌های زنده‌جان و انجیل و شهر هرات به طور مستقیم از زمین‌لرزه آسیب دیده‌اند.

نعمت‌الله باشنده هرات گفت: «کمک‌های که تا اکنون سرازیر شده‌اند تنها به ولسوالی‌های محدودی کمک‌شده به تمام ولسوالی‌ها کمک نشده است.»

غلام حیدری باشنده دیگر هرات گفت: «در قریه‌ی ما از ششصد خانه تنها دوصد خانه سلامت مانده دیگر تمام‌اش خراب شده و کمک هم صورت نگرفته است.»

در بخش دیگری این گزارش آمده که این زمین‌لرزه بر کاروبار نزدیک به هفتاد درصد از زنان در هرات اثر منفی گذاشته و تا اکنون تنها ده درصد آنان توانسته‌اند فعالیت‌های شان را از سر بگیرند.

سید اشرف سادات فعال جامعه مدنی گفت: «چالش‌های بوجودآمده از اثر زلزله به شدت زیاد است و مردم در یک سردرگمی قرار دارند و نیازمند کمک‌رسانی هدف‌مند و پایدار می‌باشند.»

در گزارش ملل متحد آمده است که در زمین‌لرزه‌های ویرانگر امسال در هرات، یک هزار ۵۰۰ تن جان باختند و نزدیک به دو هزار ۶۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.

هم‌چنان نزدیک به پنجاه هزار خانه در هرات آسیب دیده که از این میان، ۱۳ هزار خانه مسکونی به گونه‌ی کامل ویران شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره