Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تخریب بیش از ۲۸۰ مکتب در زمین‌لرزه‌های پسین در هرات

ریاست معارف هرات می‌گوید که بیش از ۲۸۰ مکتب در زمین‌لرزه‌های چند ماه در این ولایت تخریب شده‌اند.

به گفته‌ی مسوولان این اداره، بسیاری از این مکتب‌ها قابل استفاده نیست و باید نوسازی شوند.

رحمت‌الله جابر رییس معارف هرات می‌گوید که در ماه‌های پسین بیش‌تر از هشتاد مکتب آسیب دیده در روستاهای زلزله‌زده از سوی نهادهای بین‌المللی و حکومت بازسازی شده‌اند. 

رحمت‌الله جابر گفت: «حدود ۴۰۰ مکتب نیاز به ترمیم دارد از جمله ۴۰۰ مکتب که ما داریم تقریبا ۲۸۶ مکتب از اثر زمین لرزه‌های اخیر مسدود شد.»

بیش‌تر صنف‌های این مکتب‌ها در جریان زمین‌ لرزه‌های ویرانگر نزدیک به هفت ماه پیش آسیب جدی دیده‌اند.

به علت تخریب و احتمال خطر فروریختن ساختمان‌های مکتب‌های آسیب‌دیده در هرات، روند تدریس در این صنف‌ها متوقف شده است.

شماری از دانش‌آموزان در هرات می‌گویند که به علت تخریب شدن مکتب‌های‌شان ناگزیر شده‌اند که در فضای باز درس بخوانند.

مروه نوری دانش‌آموز گفت: «وقتی که داخل صنف می‌شویم خیلی می‌ترسیم چیزی نه‌افتد در بالای ما و مکتب ما کلن خراب شده و ما نمی‌توانیم درس بخوانیم.»

عایشه قاسمی دانش‌آموز دیگر می‌گوید: «مکتب ما درست شود تا ما درس خود را ادامه دهیم و مکتب ما شکسته نباشد.»

به گفته‌ی شماری از آموزگاران، نبود صنف‌های معیاری و فضای آرام آموزشی روند آموزش را متاثر می‌سازد.

محمد اسماعیل فیروز آموزگار گفت: «اطفال اگر هوش و حواس آن‌ها در این باشد که صنف خراب شود آموزش درست صورت نمی‌گیرد.»

احمد فرهاد رفاهی آموزگار گفت: «مردم جرات نمی‌کنند شاگرد‌های خود را به مکتب روان کنند اگر روان کنند به مکتب این بار اگر زلزله شود مکتب کلن تخریب می‌شود.»

بر بنیاد آمارهای ریاست معارف هرات، بیش از یک هزار و ۴۰۰ مکتب در این ولایت فعال است.

بخشی از این مکتب‌ها ساختمان ندارد و دانش‌آموزان در هوای سرد، گرم یا زیر خیمه‌ها و یاهم در فضای باز درس می‌خوانند.

تخریب بیش از ۲۸۰ مکتب در زمین‌لرزه‌های پسین در هرات

به گفته‌ی مسوولان این اداره، بسیاری از این مکتب‌ها قابل استفاده نیست و باید نوسازی شوند.

تصویر بندانگشتی

ریاست معارف هرات می‌گوید که بیش از ۲۸۰ مکتب در زمین‌لرزه‌های چند ماه در این ولایت تخریب شده‌اند.

به گفته‌ی مسوولان این اداره، بسیاری از این مکتب‌ها قابل استفاده نیست و باید نوسازی شوند.

رحمت‌الله جابر رییس معارف هرات می‌گوید که در ماه‌های پسین بیش‌تر از هشتاد مکتب آسیب دیده در روستاهای زلزله‌زده از سوی نهادهای بین‌المللی و حکومت بازسازی شده‌اند. 

رحمت‌الله جابر گفت: «حدود ۴۰۰ مکتب نیاز به ترمیم دارد از جمله ۴۰۰ مکتب که ما داریم تقریبا ۲۸۶ مکتب از اثر زمین لرزه‌های اخیر مسدود شد.»

بیش‌تر صنف‌های این مکتب‌ها در جریان زمین‌ لرزه‌های ویرانگر نزدیک به هفت ماه پیش آسیب جدی دیده‌اند.

به علت تخریب و احتمال خطر فروریختن ساختمان‌های مکتب‌های آسیب‌دیده در هرات، روند تدریس در این صنف‌ها متوقف شده است.

شماری از دانش‌آموزان در هرات می‌گویند که به علت تخریب شدن مکتب‌های‌شان ناگزیر شده‌اند که در فضای باز درس بخوانند.

مروه نوری دانش‌آموز گفت: «وقتی که داخل صنف می‌شویم خیلی می‌ترسیم چیزی نه‌افتد در بالای ما و مکتب ما کلن خراب شده و ما نمی‌توانیم درس بخوانیم.»

عایشه قاسمی دانش‌آموز دیگر می‌گوید: «مکتب ما درست شود تا ما درس خود را ادامه دهیم و مکتب ما شکسته نباشد.»

به گفته‌ی شماری از آموزگاران، نبود صنف‌های معیاری و فضای آرام آموزشی روند آموزش را متاثر می‌سازد.

محمد اسماعیل فیروز آموزگار گفت: «اطفال اگر هوش و حواس آن‌ها در این باشد که صنف خراب شود آموزش درست صورت نمی‌گیرد.»

احمد فرهاد رفاهی آموزگار گفت: «مردم جرات نمی‌کنند شاگرد‌های خود را به مکتب روان کنند اگر روان کنند به مکتب این بار اگر زلزله شود مکتب کلن تخریب می‌شود.»

بر بنیاد آمارهای ریاست معارف هرات، بیش از یک هزار و ۴۰۰ مکتب در این ولایت فعال است.

بخشی از این مکتب‌ها ساختمان ندارد و دانش‌آموزان در هوای سرد، گرم یا زیر خیمه‌ها و یاهم در فضای باز درس می‌خوانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره