Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه واکنش‌ها به اجرای حکم قصاص در کشور

در ادامه واکنش‌ها به اجرای حکم قصاص در کشور، وزارت خارجه امریکا از اجرای حکم قصاص در ملاء عام از سوی امارت اسلامی انتقاد می‌کند.

متیو میلر سخن‌گوی این وزارت اجرای حکم قصاص را در کشور همچون خشونت خوانده است.

آقای میلر افزود: «ما اعدام در ملاء عام را محکوم می‌کنیم. این نشانه دیگری از خشونتی است که حکومت افغانستان به مردم خود نشان می‌دهد.»

اما امارت اسلامی می گوید که اجرای حکم قصاص بر بنیاد قوانین اسلامی‌ست و کشورهای دیگر نباید در این باره دخالت کنند.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «قصاص یک حکم الهی و شرعی است و در صورت تکمیل شدن شرایط آن محاکم اسلامی حکم اجرای آن را می‌دهند و تطبیق آن بر نظام اسلامی واجب می‌گردد.»

عبدالرحمان عابد عالم دین گفت: «این مسوولیت امیر و حاکم اسلامی است که در جامعه عدالت و برابری را به میان بیاورد؛ عدالت و برابر تا زمانی به میان نمی‌آید تا آن‌که حق مظلوم از ظالم گرفته شود و قصاص در حقیقت تلاشی برای بدست آوردن حق مظلوم از ظالم می‌باشد.»

پیش از این نیز برخی از سازمان‌های بین‌المللی به شمول ملل متحد با اجرای حکم قصاص در کشور مخالفت کرده‌اند و آن را یک عمل ناپسند عنوان کرده‌اند.

ادامه واکنش‌ها به اجرای حکم قصاص در کشور

متیو میلر سخن‌گوی این وزارت اجرای حکم قصاص را در کشور همچون خشونت خوانده است.

تصویر بندانگشتی

در ادامه واکنش‌ها به اجرای حکم قصاص در کشور، وزارت خارجه امریکا از اجرای حکم قصاص در ملاء عام از سوی امارت اسلامی انتقاد می‌کند.

متیو میلر سخن‌گوی این وزارت اجرای حکم قصاص را در کشور همچون خشونت خوانده است.

آقای میلر افزود: «ما اعدام در ملاء عام را محکوم می‌کنیم. این نشانه دیگری از خشونتی است که حکومت افغانستان به مردم خود نشان می‌دهد.»

اما امارت اسلامی می گوید که اجرای حکم قصاص بر بنیاد قوانین اسلامی‌ست و کشورهای دیگر نباید در این باره دخالت کنند.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «قصاص یک حکم الهی و شرعی است و در صورت تکمیل شدن شرایط آن محاکم اسلامی حکم اجرای آن را می‌دهند و تطبیق آن بر نظام اسلامی واجب می‌گردد.»

عبدالرحمان عابد عالم دین گفت: «این مسوولیت امیر و حاکم اسلامی است که در جامعه عدالت و برابری را به میان بیاورد؛ عدالت و برابر تا زمانی به میان نمی‌آید تا آن‌که حق مظلوم از ظالم گرفته شود و قصاص در حقیقت تلاشی برای بدست آوردن حق مظلوم از ظالم می‌باشد.»

پیش از این نیز برخی از سازمان‌های بین‌المللی به شمول ملل متحد با اجرای حکم قصاص در کشور مخالفت کرده‌اند و آن را یک عمل ناپسند عنوان کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره