Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی گزارش تازه ریچارد بنت را "تکراری و مغرضانه" خواند

امارت اسلامی گزارش تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را تکراری و مغرضانه می‌خواند.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که تمامی حقوق بانون در چارچوب احکام اسلامی در کشور تامین است.

آقای فطرت در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «این اتهامات تکراری و مغرضانه است، در افغانستان تمامی حقوق شرعی مردم محفوظ است و در افغانستان تمامی حقوق که شریعت اسلامی به بانوان داده است تامین است.»

این در حالی‌ست که ناوقت دیشب ریچارد بنت در پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از محدودیت‌های آموزشی، کاری، بازداشت‌ها، ناپدیدشدن و اعدام در محضر عام در افغانستان، ابراز نگرانی کرده است.

آقای بنت در این نشست از جامعه جهانی خواست که عادی‌سازی روابط با امارت اسلامی باید مشروط بر بهبود اوضاع حقوق بشری در افغانستان باشد.

ریچارد بنت گفت: «من از شما می‌خواهم که به گونه مشترک برای حقوق بشری مردم افغانستان بایستید. باید با افغان‌ها مشورت صورت گیرد و دیدگاه شان برای دریافت راه‌حل‌ها، برای این‌که افغانستان در داخل و بیرون در صلح باشد، باید شنیده شود. من از طالبان می‌خواهم که کارنامه‌ حقوق بشری خود را بهتر کنند و دستاوردهای کوچک که در بخش خصوصی و صحت داشتند را بیش‌تر کنند چراکه حقوق بشر سنگ‌بنای صلح پایدار و طولانی مدت است.»

نصیر احمد اندیشه سرپرست کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو گفت: «مردم افغانستان از این شورا می‌خواهند که این شورا به اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان یکی از اولین ۴۸ امضا کننده آن بوده پایبند بمانند و اصول جهانی شمول بودن حقوق بشر را در زمان تصمیم‌گیری درباره افغانستان در نظر گیرند. مردم افغانستان از این شورا می‌خواهند که از حقوق بنیادی بشر دفاع کنند.»

در این نشست نمایندگان ایالات متحده امریکا، ترکیه، ایران، آلمان و پاکستان نیز با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان، خواستار پایان‌دادن به نقض حقوق بشر به‌ویژه بانوان در افغانستان شدند.

میشل تیلور، نماینده دایمی امریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «جامعه بین‌الملل باید هم‌چنان مصمم و متحد بمانند و از طالبان بخواهند که این اقدام‌های محدودکننده را لغو کنند. ما هم‌چنان به دیگران می‌پیوندیم و خواستار پاسخگویی هستیم. آینده افغانستان متکی به این است که همه‌ی افغان‌ها در تصمیم‌گیری‌ها شریک باشند.»

دانیال حسنین  نماینده پاکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «ما هم‌چنان نگران وضعیت بشری، حقوق بشر و مسایل اقتصادی-اجتماعی در افغانستان هستیم. ما به گونه‌ی برابر نگران حقوق زنان و دختران افغان هستیم، باید مقام‌های حاکم در افغانستان محدودیت‌ها بالای آموزش بانوان را بردارند و اجازه دهند که زنان و دختران در آینده افغانستان سهیم شوند.»  

کاترینا استاش نماینده دایمی آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «آلمان از مقام‌های حاکم در افغانستان می‌خواهد که بی‌درنگ موارد نقض حقوق بشر را متوقف کنند و به قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر پایبند بمانند؛ حقوق بنیادی همه افغان‌ها به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی، قومی و زنان رعایت شود و تمامی احکام که این موارد را محدود می‌کند باید لغو شود.»

پیش از این نیز دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنان پایانی نشست دوحه از حکومت سرپرست افغانستان خواسته بود تا محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان را بردارد.

امارت اسلامی گزارش تازه ریچارد بنت را "تکراری و مغرضانه" خواند

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که تمامی حقوق بانون در چارچوب احکام اسلامی در کشور تامین است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی گزارش تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را تکراری و مغرضانه می‌خواند.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که تمامی حقوق بانون در چارچوب احکام اسلامی در کشور تامین است.

آقای فطرت در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «این اتهامات تکراری و مغرضانه است، در افغانستان تمامی حقوق شرعی مردم محفوظ است و در افغانستان تمامی حقوق که شریعت اسلامی به بانوان داده است تامین است.»

این در حالی‌ست که ناوقت دیشب ریچارد بنت در پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از محدودیت‌های آموزشی، کاری، بازداشت‌ها، ناپدیدشدن و اعدام در محضر عام در افغانستان، ابراز نگرانی کرده است.

آقای بنت در این نشست از جامعه جهانی خواست که عادی‌سازی روابط با امارت اسلامی باید مشروط بر بهبود اوضاع حقوق بشری در افغانستان باشد.

ریچارد بنت گفت: «من از شما می‌خواهم که به گونه مشترک برای حقوق بشری مردم افغانستان بایستید. باید با افغان‌ها مشورت صورت گیرد و دیدگاه شان برای دریافت راه‌حل‌ها، برای این‌که افغانستان در داخل و بیرون در صلح باشد، باید شنیده شود. من از طالبان می‌خواهم که کارنامه‌ حقوق بشری خود را بهتر کنند و دستاوردهای کوچک که در بخش خصوصی و صحت داشتند را بیش‌تر کنند چراکه حقوق بشر سنگ‌بنای صلح پایدار و طولانی مدت است.»

نصیر احمد اندیشه سرپرست کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو گفت: «مردم افغانستان از این شورا می‌خواهند که این شورا به اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان یکی از اولین ۴۸ امضا کننده آن بوده پایبند بمانند و اصول جهانی شمول بودن حقوق بشر را در زمان تصمیم‌گیری درباره افغانستان در نظر گیرند. مردم افغانستان از این شورا می‌خواهند که از حقوق بنیادی بشر دفاع کنند.»

در این نشست نمایندگان ایالات متحده امریکا، ترکیه، ایران، آلمان و پاکستان نیز با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان، خواستار پایان‌دادن به نقض حقوق بشر به‌ویژه بانوان در افغانستان شدند.

میشل تیلور، نماینده دایمی امریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «جامعه بین‌الملل باید هم‌چنان مصمم و متحد بمانند و از طالبان بخواهند که این اقدام‌های محدودکننده را لغو کنند. ما هم‌چنان به دیگران می‌پیوندیم و خواستار پاسخگویی هستیم. آینده افغانستان متکی به این است که همه‌ی افغان‌ها در تصمیم‌گیری‌ها شریک باشند.»

دانیال حسنین  نماینده پاکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «ما هم‌چنان نگران وضعیت بشری، حقوق بشر و مسایل اقتصادی-اجتماعی در افغانستان هستیم. ما به گونه‌ی برابر نگران حقوق زنان و دختران افغان هستیم، باید مقام‌های حاکم در افغانستان محدودیت‌ها بالای آموزش بانوان را بردارند و اجازه دهند که زنان و دختران در آینده افغانستان سهیم شوند.»  

کاترینا استاش نماینده دایمی آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «آلمان از مقام‌های حاکم در افغانستان می‌خواهد که بی‌درنگ موارد نقض حقوق بشر را متوقف کنند و به قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر پایبند بمانند؛ حقوق بنیادی همه افغان‌ها به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی، قومی و زنان رعایت شود و تمامی احکام که این موارد را محدود می‌کند باید لغو شود.»

پیش از این نیز دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنان پایانی نشست دوحه از حکومت سرپرست افغانستان خواسته بود تا محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان را بردارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره