Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آزادی کودک ۱۲ ساله از چنگ آدم‌ربایان

عبدالفهیم کودک دوازده ساله پس از چهارده روز از بند آدم‌ربایان آزاد ساخته شد.

خانواده عبدالفهیم گفته است که آدم‌ربایان در بدل رهایی او ۸۰۰هزار دالر امریکایی درخواست کرده بودند.

عبدالفهیم به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «آن‌ها در آن‌جا دو نفر بودند. یکی همیشه همرای من بود و کار می‌کرد و دیگرش سودا می‌آورد. در اتاقی که بودم تاریک بود.»

عبدالرقیب پدر فهیم گفت: «مردم‌های که امنیت را اخلال می‌کنند و سبب آزار و اذیت مردم می‌شود، باید جلو آنان گرفته شود و آنان به سزای اعمال شان برسانند.»

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که در جریان عملیات آزادسازی عبدالفهیم، دو رباینده کشته شده‌اند.

به گفته‌ی آقای قانع، در یک سال پسین به ۵۷ پرونده آدم‌ربایی رسیدگی شده است.

سخن‌گوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفت: «طفل ربوده شده، الحمدالله رها شد. آدم‌ربایان که می‌خواستند مزاحمت ایجاد کنند، در جریان عملیات کشته شدند.»

نصیراحمد احمدی آمر حوزه یازدهم کابل گفت: «الحمدالله بعد از این‌که آدم‌ربایان را توسط وزارت داخله گیر کردیم، پسر را از چنگ آدم‌ربایان گرفتیم و به خانواده‌اش داده شد. دو آدم‌ربا کشته شدند.»

پیش از این وزارت داخله گفته بود که کابل با ثبت ۹۹۵ رویداد جنایی در صدر ولایت‌های است که بیشترین رویدادهای جنایی را در مقایسه با ولایت‌های دیگر دارد.

آزادی کودک ۱۲ ساله از چنگ آدم‌ربایان

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که در جریان عملیات آزادسازی عبدالفهیم، دو رباینده کشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

عبدالفهیم کودک دوازده ساله پس از چهارده روز از بند آدم‌ربایان آزاد ساخته شد.

خانواده عبدالفهیم گفته است که آدم‌ربایان در بدل رهایی او ۸۰۰هزار دالر امریکایی درخواست کرده بودند.

عبدالفهیم به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «آن‌ها در آن‌جا دو نفر بودند. یکی همیشه همرای من بود و کار می‌کرد و دیگرش سودا می‌آورد. در اتاقی که بودم تاریک بود.»

عبدالرقیب پدر فهیم گفت: «مردم‌های که امنیت را اخلال می‌کنند و سبب آزار و اذیت مردم می‌شود، باید جلو آنان گرفته شود و آنان به سزای اعمال شان برسانند.»

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که در جریان عملیات آزادسازی عبدالفهیم، دو رباینده کشته شده‌اند.

به گفته‌ی آقای قانع، در یک سال پسین به ۵۷ پرونده آدم‌ربایی رسیدگی شده است.

سخن‌گوی وزارت داخله به طلوع‌نیوز گفت: «طفل ربوده شده، الحمدالله رها شد. آدم‌ربایان که می‌خواستند مزاحمت ایجاد کنند، در جریان عملیات کشته شدند.»

نصیراحمد احمدی آمر حوزه یازدهم کابل گفت: «الحمدالله بعد از این‌که آدم‌ربایان را توسط وزارت داخله گیر کردیم، پسر را از چنگ آدم‌ربایان گرفتیم و به خانواده‌اش داده شد. دو آدم‌ربا کشته شدند.»

پیش از این وزارت داخله گفته بود که کابل با ثبت ۹۹۵ رویداد جنایی در صدر ولایت‌های است که بیشترین رویدادهای جنایی را در مقایسه با ولایت‌های دیگر دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره