Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی: وزارت خارجه ۳۸ سفارت و نمایندگی فعال در کشورها دارد

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در مراسمی زیر نام "آموزش بهتر مسایل دینی" با تاکید بر برقراری روابط خوب با کشورها گفته است که اکنون ۳۸ سفارت و نمایندگی امارت اسلامی در کشورهای گوناگون فعال اند.

سرپرست وزارت خارجه در سخن‌رانی خود در این مراسم از تمامی کشورهای جهان خواسته است که راه تعامل را با امارت اسلامی در پیش بگیرند.

آقای متقی افزود: «وزارت خارجه دارای ۳۸ نمایندگی و سفارت در کشورهای گوناگون جهان است که هیچ شکایتی مبنی بر فساد یا تاخیر در ارایه خدمات از آن‌ها وجود ندارد.»

امیرخان متقی هم‌چنان در پیوند به مخالفان امارت اسلامی، گفته است که جهان از مخالفان امارت اسلامی پشتیبانی نمی‌کند.

سرپرست وزارت خارجه در باره مخالفان امارت اسلامی افزود: «امروز خوشحالیم که هیچ قدرتی در دنیا نمی‌خواهد مخالفان را تقویت کند و این یک مژده خوب برای افغانستان است و خوشحالیم که هیچ یک از مخالفان به بهانه این‌که در این کشور جایی ندارند، از افغانستان اخراج نشده و هر کسی می‌تواند بیاید و در کشور خود زندگی کند.»

این مقام ارشد حکومت سرپرست درباره اهمیت آموزش در کشور گفته است که نظام کنونی نیاز جدی به آموزش دینی و عصری  دارد و در حال حاضر جوانان در هر دو بخش آموزش می‌بینند.

او در باره آموزش گفت: «نظامی کنونی افغانستان اسلامی است و نظام سیکولار نیست و در نظام اسلامی نیاز به آموزش عصری و دینی است.»

مقام‌های ارشد حکومت سرپرست در حالی درباره تعامل با جهان سخن ‌می‌زنند که با گذشت بیش از دو و نیم سال هیچ کشوری حکومت سرپرست افغانستان را به‌رسمیت نشناخته است.

متقی: وزارت خارجه ۳۸ سفارت و نمایندگی فعال در کشورها دارد

امیرخان متقی هم‌چنان در پیوند به مخالفان امارت اسلامی، گفته است که جهان از مخالفان امارت اسلامی پشتیبانی نمی‌کند.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در مراسمی زیر نام "آموزش بهتر مسایل دینی" با تاکید بر برقراری روابط خوب با کشورها گفته است که اکنون ۳۸ سفارت و نمایندگی امارت اسلامی در کشورهای گوناگون فعال اند.

سرپرست وزارت خارجه در سخن‌رانی خود در این مراسم از تمامی کشورهای جهان خواسته است که راه تعامل را با امارت اسلامی در پیش بگیرند.

آقای متقی افزود: «وزارت خارجه دارای ۳۸ نمایندگی و سفارت در کشورهای گوناگون جهان است که هیچ شکایتی مبنی بر فساد یا تاخیر در ارایه خدمات از آن‌ها وجود ندارد.»

امیرخان متقی هم‌چنان در پیوند به مخالفان امارت اسلامی، گفته است که جهان از مخالفان امارت اسلامی پشتیبانی نمی‌کند.

سرپرست وزارت خارجه در باره مخالفان امارت اسلامی افزود: «امروز خوشحالیم که هیچ قدرتی در دنیا نمی‌خواهد مخالفان را تقویت کند و این یک مژده خوب برای افغانستان است و خوشحالیم که هیچ یک از مخالفان به بهانه این‌که در این کشور جایی ندارند، از افغانستان اخراج نشده و هر کسی می‌تواند بیاید و در کشور خود زندگی کند.»

این مقام ارشد حکومت سرپرست درباره اهمیت آموزش در کشور گفته است که نظام کنونی نیاز جدی به آموزش دینی و عصری  دارد و در حال حاضر جوانان در هر دو بخش آموزش می‌بینند.

او در باره آموزش گفت: «نظامی کنونی افغانستان اسلامی است و نظام سیکولار نیست و در نظام اسلامی نیاز به آموزش عصری و دینی است.»

مقام‌های ارشد حکومت سرپرست در حالی درباره تعامل با جهان سخن ‌می‌زنند که با گذشت بیش از دو و نیم سال هیچ کشوری حکومت سرپرست افغانستان را به‌رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره