Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستایش از دانش‌جویان ممتاز دانش‌گاه کابل از سوی سفارت چین

سفارت چین امروز (دوشنبه) در برنامه‌ای از دانش‌جویان ممتاز دانش‌گاه کابل با اهدای بورسیه‌های نقدی ستایش کرد.

ژاو شینگ سفیر چین در کابل در این برنامه گفته است که سفارت چین از تحصیلات عالی در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

آقای شینگ افزوده است: «سفارت چین از تحصیلات عالی در افغانستان حمایت می‌کند. همان‌طور که رییس دانش‌گاه کابل ذکر کرد، ما به ادامه کمک‌های مان در بخش‌های مختلف با افغانستان متعهد هستیم.»

اسامه عزیز رییس دانش‌گاه کابل در برنامه اهدای جوایز نقدی سفارت چین به دانش‌جویان ممتاز دانش‌گاه کابل گفته است که تقویت تحصیلات عالی در کشور یک نیاز اساسی است.

رییس دانش‌گاه کابل هم‌چنان گفته است که بر بنیاد یک تفاهم‌نامه با دانش‌گاه تکنولوژی و ساینس چین، قرار است این دانش‌گاه با دانش‌گاه کابل علاوه بر بخش ادبیات در بخش تکنولوژی نیز همکاری داشته باشد.

اسامه عزیز افزود: «بین هر دو دانش‌گاه در بخش ساینس و تکنولوژی و هم‌چنان مثل گذشته در بخش ادبیات این همکاری وسعت پیدا کند.»

مفتی محمد طاهر معین محصلان وزارت تحصیلات عالی در این برنامه پیشینه روابط افغانستان و چین را خوب عنوان کرده و از بی‌جینگ خواسته است تا همکاری‌هایش را در بخش‌های گوناگون از جمله تحصیلات عالی با افغانستان توسعه دهد.

معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افزود: «کشور چین در بخش‌های گوناگون با نهادهای علمی ما همکاری می‌تواند که در بخش‌های علمی ما سخت به آن نیاز داریم.»

از سویی‌هم برخی دانش‌جویان ممتاز دانش‌گاه کابل از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه تحصیل و آموزش را برای دختران در کشور نیز مساعد سازد.

رامین دانش‌جو به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از مسوولان امارت اسلامی خواهان باز شدن درهای دانش‌گاه به‌روی خواهران ما هستم تا در سال‌های آینده شاهد دیدن آن‌ها در همچون برنامه‌ها و نشست‌ها باشیم.»

میرویس یکی دیگر از دانش‌جویان گفت: «خواستم از امارت اسلامی این است که با فرا رسیدن سال جدید تعلیمی درهای مکتب‌ها و دانش‌گاه را به‌روی خواهران ما باز کنند تا آن‌ها هم بتوانند در این نشست‌ها اشتراک کنند.»

در این برنامه به شصت دانش‌جوی ممتاز سال ۱۴۰۲ دانش‌گاه کابل تقدیرنامه و جوایز نقدی اهدا شد.

ستایش از دانش‌جویان ممتاز دانش‌گاه کابل از سوی سفارت چین

ژاو شینگ کاردار سفارت چین در کابل در این برنامه گفته است که سفارت چین از تحصیلات عالی در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

سفارت چین امروز (دوشنبه) در برنامه‌ای از دانش‌جویان ممتاز دانش‌گاه کابل با اهدای بورسیه‌های نقدی ستایش کرد.

ژاو شینگ سفیر چین در کابل در این برنامه گفته است که سفارت چین از تحصیلات عالی در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

آقای شینگ افزوده است: «سفارت چین از تحصیلات عالی در افغانستان حمایت می‌کند. همان‌طور که رییس دانش‌گاه کابل ذکر کرد، ما به ادامه کمک‌های مان در بخش‌های مختلف با افغانستان متعهد هستیم.»

اسامه عزیز رییس دانش‌گاه کابل در برنامه اهدای جوایز نقدی سفارت چین به دانش‌جویان ممتاز دانش‌گاه کابل گفته است که تقویت تحصیلات عالی در کشور یک نیاز اساسی است.

رییس دانش‌گاه کابل هم‌چنان گفته است که بر بنیاد یک تفاهم‌نامه با دانش‌گاه تکنولوژی و ساینس چین، قرار است این دانش‌گاه با دانش‌گاه کابل علاوه بر بخش ادبیات در بخش تکنولوژی نیز همکاری داشته باشد.

اسامه عزیز افزود: «بین هر دو دانش‌گاه در بخش ساینس و تکنولوژی و هم‌چنان مثل گذشته در بخش ادبیات این همکاری وسعت پیدا کند.»

مفتی محمد طاهر معین محصلان وزارت تحصیلات عالی در این برنامه پیشینه روابط افغانستان و چین را خوب عنوان کرده و از بی‌جینگ خواسته است تا همکاری‌هایش را در بخش‌های گوناگون از جمله تحصیلات عالی با افغانستان توسعه دهد.

معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افزود: «کشور چین در بخش‌های گوناگون با نهادهای علمی ما همکاری می‌تواند که در بخش‌های علمی ما سخت به آن نیاز داریم.»

از سویی‌هم برخی دانش‌جویان ممتاز دانش‌گاه کابل از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه تحصیل و آموزش را برای دختران در کشور نیز مساعد سازد.

رامین دانش‌جو به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از مسوولان امارت اسلامی خواهان باز شدن درهای دانش‌گاه به‌روی خواهران ما هستم تا در سال‌های آینده شاهد دیدن آن‌ها در همچون برنامه‌ها و نشست‌ها باشیم.»

میرویس یکی دیگر از دانش‌جویان گفت: «خواستم از امارت اسلامی این است که با فرا رسیدن سال جدید تعلیمی درهای مکتب‌ها و دانش‌گاه را به‌روی خواهران ما باز کنند تا آن‌ها هم بتوانند در این نشست‌ها اشتراک کنند.»

در این برنامه به شصت دانش‌جوی ممتاز سال ۱۴۰۲ دانش‌گاه کابل تقدیرنامه و جوایز نقدی اهدا شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره