Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش ایران برای تبدیل کردن افغانستان به همکار راهبردی

حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان می‌گوید که کشورش تلاش دارد تا افغانستان را به همکار راهبردی خود تبدیل کند.

رسانه‌های ایرانی به نقل از آقای قمی نوشته‌اند که آنان در افغانستان با مسایل چون هراس‌افگنی و "شیطنت‌های" امریکا مواجه‌اند.

رسانه‌های ایرانی نوشته‌اند: «ما با مجموعه‌ای از مولفه‌های تروریستی از جمله داعش که طرح استکبار صهیونیستی در غرب کشور ما است، روبه‌رو هستیم. مولفه دیگر شیطنت‌های امریکا است؛ در حقیقت امریکایی‌ها با قدرت سخت در افغانستان کار کردند و ناکام ماندند و امروز با قدرت نرم و نیمه سخت کار می‌کنند. امریکا از افغانستان دست بر نمی‌دارد.»

عزیز معارج آگاه روابط بین‌الملل گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ایران اگر واقعن مخالف مداخلات کشورهای جهان در امور افغانستان است و واقعن می‌خواهد که افغانستان از مسایل تروریستی در امن باشد و دورتر باشد باید مساعدت‌های خود را در عرصه‌های اقتصادی، خصوصن ضرورت‌های مردم افغانستان و دولت افغانستان بیش‌تر بسازد.»

سید جواد سجادی آگاه مسایل سیاسی گفت: «تا زمانی که در افغانستان یک حکومت فراگیر بوجود نیاید، افغانستان ظرفیت تبدیل شدن به یک شریک راهبردی را ندارد. ایران کوشش می‌کند که مخالفت با ایالات متحده را به مبنای راهبرد با طالبان تبدیل بکند.»

با این حال، امارت اسلامی نیز می‌گوید که با تمامی همسایگان افغانستان از جمله ایران خواهان روابط نیک هستند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که با توجه به مشترکات دو کشور، به هیچ جهتی اجازه نخواهند داد تا روابط میان کابل و تهران را تیره سازند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «مشترکات زیاد داریم در بین و هم‌چنان می‌توانیم همکاری‌های زیاد داشته باشیم و امنیت مشترک داریم، مرز مشترک داریم، تجارت مشترک داریم؛ از همین خاطر اهمیت زیاد دارد که روابط ما حسن و خوب باشد و اکنون روابط بسیار خوب وجود دارد.»

پیش از این، نهاد بروکینگز در گزارشی گفته که ایران عمیق‌ترین دسترسی را به رهبر امارت اسلامی و حلقه‌ی نزدیک او دارد و با وجود اختلافات به حفظ روابط با حکومت سرپرست افغانستان ادامه داده است.

تلاش ایران برای تبدیل کردن افغانستان به همکار راهبردی

رسانه‌های ایرانی به نقل از آقای قمی نوشته‌اند که آنان در افغانستان با مسایل چون هراس‌افگنی و "شیطنت‌های" امریکا مواجه‌اند.

تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان می‌گوید که کشورش تلاش دارد تا افغانستان را به همکار راهبردی خود تبدیل کند.

رسانه‌های ایرانی به نقل از آقای قمی نوشته‌اند که آنان در افغانستان با مسایل چون هراس‌افگنی و "شیطنت‌های" امریکا مواجه‌اند.

رسانه‌های ایرانی نوشته‌اند: «ما با مجموعه‌ای از مولفه‌های تروریستی از جمله داعش که طرح استکبار صهیونیستی در غرب کشور ما است، روبه‌رو هستیم. مولفه دیگر شیطنت‌های امریکا است؛ در حقیقت امریکایی‌ها با قدرت سخت در افغانستان کار کردند و ناکام ماندند و امروز با قدرت نرم و نیمه سخت کار می‌کنند. امریکا از افغانستان دست بر نمی‌دارد.»

عزیز معارج آگاه روابط بین‌الملل گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ایران اگر واقعن مخالف مداخلات کشورهای جهان در امور افغانستان است و واقعن می‌خواهد که افغانستان از مسایل تروریستی در امن باشد و دورتر باشد باید مساعدت‌های خود را در عرصه‌های اقتصادی، خصوصن ضرورت‌های مردم افغانستان و دولت افغانستان بیش‌تر بسازد.»

سید جواد سجادی آگاه مسایل سیاسی گفت: «تا زمانی که در افغانستان یک حکومت فراگیر بوجود نیاید، افغانستان ظرفیت تبدیل شدن به یک شریک راهبردی را ندارد. ایران کوشش می‌کند که مخالفت با ایالات متحده را به مبنای راهبرد با طالبان تبدیل بکند.»

با این حال، امارت اسلامی نیز می‌گوید که با تمامی همسایگان افغانستان از جمله ایران خواهان روابط نیک هستند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که با توجه به مشترکات دو کشور، به هیچ جهتی اجازه نخواهند داد تا روابط میان کابل و تهران را تیره سازند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «مشترکات زیاد داریم در بین و هم‌چنان می‌توانیم همکاری‌های زیاد داشته باشیم و امنیت مشترک داریم، مرز مشترک داریم، تجارت مشترک داریم؛ از همین خاطر اهمیت زیاد دارد که روابط ما حسن و خوب باشد و اکنون روابط بسیار خوب وجود دارد.»

پیش از این، نهاد بروکینگز در گزارشی گفته که ایران عمیق‌ترین دسترسی را به رهبر امارت اسلامی و حلقه‌ی نزدیک او دارد و با وجود اختلافات به حفظ روابط با حکومت سرپرست افغانستان ادامه داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره