Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منیژه صدیقی: در زندان شکنجه نشده‌ام و وضعیتم خوب است

پس از ادعاها درباره شکنجه و لت‌وکوب منیژه صدیقی از زنان معترض که در حال حاضر در بازداشت امارت اسلامی قرار دارد، اکنون او لت‌وکوب‌اش از سوی امارت اسلامی را رد کرده است.

منیژه صدیقی در برابر دوربین رسانه‌ها گفته است که در حال حاضر در وضعیت خوبی به‌سر می‌برد.

منیژه صدیقی در این باره گفت: «من در زندان شکنجه نشدیم، وضعیت صحی‌ام خوب است و همیشه برایم رسیدگی صورت گرفته و غذایم هم خوب است.»

خانم صدیقی از امارت اسلامی خواسته است تا او را هرچ زودتر از بند آزاد کند.

او افزود: «می‌خواهم تا عید پیش خانواده‌ام برگردم. می‌خواهم من را آزاد کنند. مه بی‌گناه هستم، اگر تنها به‌خاطر تظاهرات زندانی هستم، شش ماه را در زندان سپری کردم.»

تفسیر سیاه‌پوش فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «حکومت امارت اسلامی باید کرامت همه انسان‌ها به‌خصوص زنان را در نظر بگیرد و زمینه‌های خوبی را برای‌شان مساعد بسازد به‌خصوص در قسمت آزادی آنان از بند کوشش کند و خانم‌ها را آزاد کند.»

در همین حال حبیب‌الله بدر معاون اداره تنظیم امور زندان‌ها نیز گفته است که با خانم صدیقی رفتار درست صورت گرفته و آنان به هیچ فردی اجازه نمی‌دهند تا زندانیان را مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار بدهد.

آقای بدر در این باره افزود: «این را رد می‌کنم که در زندان‌ها شکنجه وجود دارد. این را کسی ثابت هم نمی‌تواند.»

منیژه صدیقی حدود شش ماه می‌شود که در بند امارت اسلامی به‌سر می‌برد.

پیش از این سازمان عفو بین‌الملل و گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان آزادی بی‌قیدوشرط منیژه صدیقی شده بودند. عفو بین‌الملل در یک بیانیه‌ گفته بود که این فعالان بدون انجام جرمی در زندان به‌سر می‌برند.

منیژه صدیقی: در زندان شکنجه نشده‌ام و وضعیتم خوب است

معاون اداره تنظیم امور زندان‌ها نیز گفته است که با خانم صدیقی رفتار درست صورت گرفته و آنان به هیچ فردی اجازه نمی‌دهند تا زندانیان را شکنجه کند.

تصویر بندانگشتی

پس از ادعاها درباره شکنجه و لت‌وکوب منیژه صدیقی از زنان معترض که در حال حاضر در بازداشت امارت اسلامی قرار دارد، اکنون او لت‌وکوب‌اش از سوی امارت اسلامی را رد کرده است.

منیژه صدیقی در برابر دوربین رسانه‌ها گفته است که در حال حاضر در وضعیت خوبی به‌سر می‌برد.

منیژه صدیقی در این باره گفت: «من در زندان شکنجه نشدیم، وضعیت صحی‌ام خوب است و همیشه برایم رسیدگی صورت گرفته و غذایم هم خوب است.»

خانم صدیقی از امارت اسلامی خواسته است تا او را هرچ زودتر از بند آزاد کند.

او افزود: «می‌خواهم تا عید پیش خانواده‌ام برگردم. می‌خواهم من را آزاد کنند. مه بی‌گناه هستم، اگر تنها به‌خاطر تظاهرات زندانی هستم، شش ماه را در زندان سپری کردم.»

تفسیر سیاه‌پوش فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «حکومت امارت اسلامی باید کرامت همه انسان‌ها به‌خصوص زنان را در نظر بگیرد و زمینه‌های خوبی را برای‌شان مساعد بسازد به‌خصوص در قسمت آزادی آنان از بند کوشش کند و خانم‌ها را آزاد کند.»

در همین حال حبیب‌الله بدر معاون اداره تنظیم امور زندان‌ها نیز گفته است که با خانم صدیقی رفتار درست صورت گرفته و آنان به هیچ فردی اجازه نمی‌دهند تا زندانیان را مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار بدهد.

آقای بدر در این باره افزود: «این را رد می‌کنم که در زندان‌ها شکنجه وجود دارد. این را کسی ثابت هم نمی‌تواند.»

منیژه صدیقی حدود شش ماه می‌شود که در بند امارت اسلامی به‌سر می‌برد.

پیش از این سازمان عفو بین‌الملل و گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان آزادی بی‌قیدوشرط منیژه صدیقی شده بودند. عفو بین‌الملل در یک بیانیه‌ گفته بود که این فعالان بدون انجام جرمی در زندان به‌سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره