Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت پایتخت‌نشینان از تاخیر در بازسازی جاده بادام باغ

برخی از باشندگان ناحیه چهارم شهر کابل می‌گویند که با گذشت چندین ماه، هنوز کار بازسازی جاده بادام باغ تکمیل نشده است.

به گفته‌ی آنان، روند بازسازی این جاده به کندی پیش می‌رود و از شهرداری می‌خواهند که در این باره توجه جدی کند.

راز محمد باشنده کابل گفت: «تقریبن مدت هفت الی هشت ماه می‌شود که این سرک تخریب شده و گفته شده که دوباره به گونه اساسی اعمار می‌شود؛ متاسفانه هشت ماه شده که سرک هنوز جور نشده است.»

محمد افضل باشنده کابل گفت: «خواست ما از حکومت و شهرداری این است که به زودترین فرصت اقدام کنند که مشکلات مردم حل شود بخاطر که این راه عمومی است.»

با این حال، شهرداری کابل می‌گوید بیست درصد کار بازسازی جاده بادام باغ الی سرای شمالی به پیش رفته و قرار است تا پایان سال روان خورشیدی این جاده به گونه بنیادی تکمیل و به بهربرداری سپرده شود.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت: «بخش دیگر این سرک از لیسه نادریه شروع می‌شود الی سرای شمالی که در حدود بیش از سه هزار متر می‌باشد و بخش اول آن دوهزار متر با عرض سی متر می‌باشد و بخش دوم آن یک‌هزار و دوصد متر با عرض بیست متر می‌باشد سال دیگر به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.»

پیش از این، شهرداری کابل از روی‌دست داشتن ۱۶۵ پروژه به ارزش شش عشاریه چهار میلیارد افغانی در سال روان خورشیدی خبر داده بود.

شکایت پایتخت‌نشینان از تاخیر در بازسازی جاده بادام باغ

به گفته‌ی آنان، روند بازسازی این جاده به کندی پیش می‌رود و از شهرداری می‌خواهند که در این باره توجه جدی کند.

تصویر بندانگشتی

برخی از باشندگان ناحیه چهارم شهر کابل می‌گویند که با گذشت چندین ماه، هنوز کار بازسازی جاده بادام باغ تکمیل نشده است.

به گفته‌ی آنان، روند بازسازی این جاده به کندی پیش می‌رود و از شهرداری می‌خواهند که در این باره توجه جدی کند.

راز محمد باشنده کابل گفت: «تقریبن مدت هفت الی هشت ماه می‌شود که این سرک تخریب شده و گفته شده که دوباره به گونه اساسی اعمار می‌شود؛ متاسفانه هشت ماه شده که سرک هنوز جور نشده است.»

محمد افضل باشنده کابل گفت: «خواست ما از حکومت و شهرداری این است که به زودترین فرصت اقدام کنند که مشکلات مردم حل شود بخاطر که این راه عمومی است.»

با این حال، شهرداری کابل می‌گوید بیست درصد کار بازسازی جاده بادام باغ الی سرای شمالی به پیش رفته و قرار است تا پایان سال روان خورشیدی این جاده به گونه بنیادی تکمیل و به بهربرداری سپرده شود.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت: «بخش دیگر این سرک از لیسه نادریه شروع می‌شود الی سرای شمالی که در حدود بیش از سه هزار متر می‌باشد و بخش اول آن دوهزار متر با عرض سی متر می‌باشد و بخش دوم آن یک‌هزار و دوصد متر با عرض بیست متر می‌باشد سال دیگر به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.»

پیش از این، شهرداری کابل از روی‌دست داشتن ۱۶۵ پروژه به ارزش شش عشاریه چهار میلیارد افغانی در سال روان خورشیدی خبر داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره