Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلفات و زیان‌های مالی سیلاب‌ها افزایش یافت

وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی گفته است که تلفات سیلاب‌ها در شش روز پسین در کشور به ۷۰ نفر افزایش یافته و ۵۶ نفر دیگر هم زخم برداشته‌اند.

جانان سایق سخن‌گوی وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی با ارایه جزییات درباره زیان‌های سیلاب‌ها گفته است که در این رویدادها بیش از ۲۵۰۰ خانه ویران شده و بیش از ۲۰۰۰ مواشی نیز تلف شده‌اند.

آقای سایق افزود: «از اثر سیلاب‌ها در سراسر افغانستان تقریبآ ۷۰ تن جان باخته و ۵۶ تن دیگر زخمی شدند. در این رویدادها ۲۶۲۷ خانه به‌گونه کلی و قسمی تخریب شده و ۳ مسجد و ۴ مکتب نیز در این بهرست شامل هستند. در نتیجه این سیلاب‌ها ۲۰۱۷ مواشی تلف شده است.»

این مقام وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی، تخریب بیش از ۹۵هزار جریب زمین کشاورزی را نیز تایید کرده است.

درهمین حال آسیب‌دیده‌های سیلاب‌ها در کشور خواستار دریافت کمک اند.

محمدهاشم آسیب‌دیده در ارزگان گفت: «از اثر سیلاب‌ها در سراسر کشور به مردم آسیب‌های زیادی وارد شده و این رویدادهای طبیعی خانه و زمین‌های مردم را نیز تخریب کرده است.»

عنایت‌الله یکی دیگر از باشنده‌های ارزگان گفت: «من از طریق دکان‌داری تمام مصارف خانه را پوره می‌کردم، اما متاسفانه دکان من از اثر سیلاب‌ها تخریب شده و در حال حاضر حیران هستم که مصارف خانه را از کدام طریق به دست بیاورم.»

این درحالی‌ست که اداره هواشناسی امروز (چهارشنبه) را در هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندی، ارزگان و غور بارانی پیش‌بینی کرده است.

تلفات و زیان‌های مالی سیلاب‌ها افزایش یافت

جانان سایق با ارایه جزییات درباره زیان‌های سیلاب‌ها گفته که در این رویدادها بیش از ۲۵۰۰ خانه ویران شده و بیش از ۲۰۰۰ مواشی نیز تلف شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی گفته است که تلفات سیلاب‌ها در شش روز پسین در کشور به ۷۰ نفر افزایش یافته و ۵۶ نفر دیگر هم زخم برداشته‌اند.

جانان سایق سخن‌گوی وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی با ارایه جزییات درباره زیان‌های سیلاب‌ها گفته است که در این رویدادها بیش از ۲۵۰۰ خانه ویران شده و بیش از ۲۰۰۰ مواشی نیز تلف شده‌اند.

آقای سایق افزود: «از اثر سیلاب‌ها در سراسر افغانستان تقریبآ ۷۰ تن جان باخته و ۵۶ تن دیگر زخمی شدند. در این رویدادها ۲۶۲۷ خانه به‌گونه کلی و قسمی تخریب شده و ۳ مسجد و ۴ مکتب نیز در این بهرست شامل هستند. در نتیجه این سیلاب‌ها ۲۰۱۷ مواشی تلف شده است.»

این مقام وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی، تخریب بیش از ۹۵هزار جریب زمین کشاورزی را نیز تایید کرده است.

درهمین حال آسیب‌دیده‌های سیلاب‌ها در کشور خواستار دریافت کمک اند.

محمدهاشم آسیب‌دیده در ارزگان گفت: «از اثر سیلاب‌ها در سراسر کشور به مردم آسیب‌های زیادی وارد شده و این رویدادهای طبیعی خانه و زمین‌های مردم را نیز تخریب کرده است.»

عنایت‌الله یکی دیگر از باشنده‌های ارزگان گفت: «من از طریق دکان‌داری تمام مصارف خانه را پوره می‌کردم، اما متاسفانه دکان من از اثر سیلاب‌ها تخریب شده و در حال حاضر حیران هستم که مصارف خانه را از کدام طریق به دست بیاورم.»

این درحالی‌ست که اداره هواشناسی امروز (چهارشنبه) را در هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندی، ارزگان و غور بارانی پیش‌بینی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره