Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توسعه مرکزهای آموزشی بنیاد معارف ترکیه در افغانستان

بنیاد معارف ترکیه می‌خواهد مرکزهای آموزشی‌اش در افغانستان را توسعه بخشد.

نوزات شیمشک یک عضو این نهاد که از انقره به کابل آمده است، به طلوع‌نیوز می‌گوید تلاش دارند تا در بخش فراهم‌سازی آموزش برای شهروندان افغانستان، بیش‌تر کار کنند.

او تاکید می‌ورزد که قرار است در آینده نزدیک در چندین ولایت دوردست افغانستان، مکتب‌های افغان ترک را بازگشایی کنند.

نوزات شیمشک عضو هیات بنیاد معارف ترکیه گفت: «در حال حاضر ما در هشت ولایت افغانستان فعالیت داریم. برنامه‌های که بنیاد معارف افغانستان برای ما می‌فرستد تلاش می‌کنیم نظر به آن فعالیت خود را گسترش بدهیم. در حاضر نمی‌خواهم نام ولایت را یاد کنم؛ اما در چند ولایت می‌خواهیم مکتب‌های خود را افزایش بدهیم.»

این عضو بنیاد معارف افغان ترک می‌افزاید که بیش‌تر فعالیت‌های آنان در کشورهای اسلامی است و تمرکز آنان روی فراهم‌سازی زمینه آموزش می‌باشد.

نوزات شیمشک افزود: «هدف ما این است که یک انسان خوب در جامعه تربیه کنیم و کودکان را از آغاز قسمی تربیه کنیم که فناوری‌های قرن موجود را بلد باشند و با استفاده از آن برای جامعه خود افتخاری آفرینی کند.»

از سویی هم، برخی آموزگاران می‌گویند ترکیه می‌تواند همکار خوب در بخش آموزش با افغانستان باشد.

ذکی محمدی استاد دانش‌گاه گفت: «فعالیت‌های مکتب افغان ترک را تقدیر می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم که تا به کیفیت خود بسیار تلاش کنند نظر به کمیت و کادرهایی را به افغانستان تقدیم کنند که ما از آن‌ها استفاده کنیم.»

سید مقدم امین آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر کشور ترکیه بخواهد در نظام آموزشی سرمایه‌گذاری کند یا حد اقل این بستر را فراهم سازد، طبیعی است که این به نفع کشور می‌باشد.»

بر بنیاد اطلاعات هیات بنیاد معارف ترکیه، افغانستان در رده دوم میان پنجاه و دو کشور جهان قرار دارد که این بنیاد در آن فعالیت‌های آموزشی بیش‌تر دارد.

توسعه مرکزهای آموزشی بنیاد معارف ترکیه در افغانستان

نوزات شیمشک یک عضو این نهاد که از انقره به کابل آمده است، به طلوع‌نیوز می‌گوید تلاش دارند تا در بخش فراهم‌سازی آموزش برای شهروندان افغانستان، بیش‌تر کار کنند.

تصویر بندانگشتی

بنیاد معارف ترکیه می‌خواهد مرکزهای آموزشی‌اش در افغانستان را توسعه بخشد.

نوزات شیمشک یک عضو این نهاد که از انقره به کابل آمده است، به طلوع‌نیوز می‌گوید تلاش دارند تا در بخش فراهم‌سازی آموزش برای شهروندان افغانستان، بیش‌تر کار کنند.

او تاکید می‌ورزد که قرار است در آینده نزدیک در چندین ولایت دوردست افغانستان، مکتب‌های افغان ترک را بازگشایی کنند.

نوزات شیمشک عضو هیات بنیاد معارف ترکیه گفت: «در حال حاضر ما در هشت ولایت افغانستان فعالیت داریم. برنامه‌های که بنیاد معارف افغانستان برای ما می‌فرستد تلاش می‌کنیم نظر به آن فعالیت خود را گسترش بدهیم. در حاضر نمی‌خواهم نام ولایت را یاد کنم؛ اما در چند ولایت می‌خواهیم مکتب‌های خود را افزایش بدهیم.»

این عضو بنیاد معارف افغان ترک می‌افزاید که بیش‌تر فعالیت‌های آنان در کشورهای اسلامی است و تمرکز آنان روی فراهم‌سازی زمینه آموزش می‌باشد.

نوزات شیمشک افزود: «هدف ما این است که یک انسان خوب در جامعه تربیه کنیم و کودکان را از آغاز قسمی تربیه کنیم که فناوری‌های قرن موجود را بلد باشند و با استفاده از آن برای جامعه خود افتخاری آفرینی کند.»

از سویی هم، برخی آموزگاران می‌گویند ترکیه می‌تواند همکار خوب در بخش آموزش با افغانستان باشد.

ذکی محمدی استاد دانش‌گاه گفت: «فعالیت‌های مکتب افغان ترک را تقدیر می‌کنیم و از آن‌ها می‌خواهیم که تا به کیفیت خود بسیار تلاش کنند نظر به کمیت و کادرهایی را به افغانستان تقدیم کنند که ما از آن‌ها استفاده کنیم.»

سید مقدم امین آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر کشور ترکیه بخواهد در نظام آموزشی سرمایه‌گذاری کند یا حد اقل این بستر را فراهم سازد، طبیعی است که این به نفع کشور می‌باشد.»

بر بنیاد اطلاعات هیات بنیاد معارف ترکیه، افغانستان در رده دوم میان پنجاه و دو کشور جهان قرار دارد که این بنیاد در آن فعالیت‌های آموزشی بیش‌تر دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره