Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معلولان و خانواده‌های شهدا در کابل خواهان پرداخت حقوق شان اند

شماری از معلولان و خانواده‌های شهدا در پایتخت بار دیگر از بهر کسر معاش و پرداخت نشدن حقوق شان شکایت دارند.

آنان می‌گویند که با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رواند و خواستار پرداخت حقوق شان از سوی امارت اسلامی هستند.

حیات‌الله ۵۲ ساله که بیش از ۳۰ سال پیش یک پای خود را در نتیجه جنگ‌های داخلی از دست داده می‌گوید که در این روزها تامین هزینه‌های خانواده هشت نفری اش برای او سخت شده است.

حیات‌الله به خبرنگار طلوع‌نیوز چنین گفت: «محتاج هستیم دیگر چی بگویم، به دلیل مشکلات اقتصادی یک وقت نان داریم یک وقت نداریم معاش ما پرداخت شود خوب می‌شود.»

بسم‌الله معلول گفت: «در حکومت پیشین برای ما ۶۰ هزار افغانی می‌داد، اما اکنون برای ما ۱۱ هزار افغانی داده و دیگر برای ما یک افغانی هم پرداخت نشده است.»

بلقیس عضو خانواده شهید گفت:‌ «در خانه‌های مردم کار می‌کنم تا هزینه خانواده‌ی خود را تامین کنم از دولت همین را می‌خواهم که معاش ما را ماه به ماه پرداخت کند.»

میا رحمان یک معلول دیگر گفت: «درست است که من معلول هستم، اما کودکان من که کوچک هستند نیاز دارند که زندگی کنند، ببینید من در این حالت هستم کار نمی‌توانم.»

مسوولان وزارت شهدا و معلولان می‌گویند که از طریق یک مکانیزم فیصدی معلولان تثبیت شده و بر اساس فیصدی معلولیت برای شان معاش پرداخت می‌شود.

کلیم‌الله افغان رییس اداری و مالی وزارت شهدا و معلولان درباره پرداخت نشدن حقوق معلولان و خانواده‌های شهدا چنین می‌گوید: «برخی از معلولان می‌گویند که معاش ما پرداخت نشده است این دو دلیل دارد یا این است که معلولیت آنان به اندازه‌ی نیست که اینجا ما قانون داریم یا سطحی معلول است و به فعالیت ذهنی او آسیب نرسیده است.»

بر بنیاد آمارهای وزارت شهدا و معلولان بیش از شش‌صد هزار مستحق در این وزارت ثبت شده که بیش از یک‌صد هزار تن شان معلول اند.

معلولان و خانواده‌های شهدا در کابل خواهان پرداخت حقوق شان اند

مسوولان وزارت شهدا و معلولان می‌گویند که از طریق یک مکانیزم فیصدی معلولان تثبیت شده و بر اساس فیصدی معلولیت برای شان معاش پرداخت می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از معلولان و خانواده‌های شهدا در پایتخت بار دیگر از بهر کسر معاش و پرداخت نشدن حقوق شان شکایت دارند.

آنان می‌گویند که با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رواند و خواستار پرداخت حقوق شان از سوی امارت اسلامی هستند.

حیات‌الله ۵۲ ساله که بیش از ۳۰ سال پیش یک پای خود را در نتیجه جنگ‌های داخلی از دست داده می‌گوید که در این روزها تامین هزینه‌های خانواده هشت نفری اش برای او سخت شده است.

حیات‌الله به خبرنگار طلوع‌نیوز چنین گفت: «محتاج هستیم دیگر چی بگویم، به دلیل مشکلات اقتصادی یک وقت نان داریم یک وقت نداریم معاش ما پرداخت شود خوب می‌شود.»

بسم‌الله معلول گفت: «در حکومت پیشین برای ما ۶۰ هزار افغانی می‌داد، اما اکنون برای ما ۱۱ هزار افغانی داده و دیگر برای ما یک افغانی هم پرداخت نشده است.»

بلقیس عضو خانواده شهید گفت:‌ «در خانه‌های مردم کار می‌کنم تا هزینه خانواده‌ی خود را تامین کنم از دولت همین را می‌خواهم که معاش ما را ماه به ماه پرداخت کند.»

میا رحمان یک معلول دیگر گفت: «درست است که من معلول هستم، اما کودکان من که کوچک هستند نیاز دارند که زندگی کنند، ببینید من در این حالت هستم کار نمی‌توانم.»

مسوولان وزارت شهدا و معلولان می‌گویند که از طریق یک مکانیزم فیصدی معلولان تثبیت شده و بر اساس فیصدی معلولیت برای شان معاش پرداخت می‌شود.

کلیم‌الله افغان رییس اداری و مالی وزارت شهدا و معلولان درباره پرداخت نشدن حقوق معلولان و خانواده‌های شهدا چنین می‌گوید: «برخی از معلولان می‌گویند که معاش ما پرداخت نشده است این دو دلیل دارد یا این است که معلولیت آنان به اندازه‌ی نیست که اینجا ما قانون داریم یا سطحی معلول است و به فعالیت ذهنی او آسیب نرسیده است.»

بر بنیاد آمارهای وزارت شهدا و معلولان بیش از شش‌صد هزار مستحق در این وزارت ثبت شده که بیش از یک‌صد هزار تن شان معلول اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره