Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اختلاف‌ طالبان با آمارهای حکومت در باره رهایی زندانیان

در حالی که حکومت افغانستان می‌گوید که تا اکنون دو هزار و ۷۱۰ تن  زندانی طالبان را رها کرده است، اما طالبان می‎گویند که از این میان ۴۲۶ زندانی رهاشده به این گروه پیوندی ندارند.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «هیئت طالبان آمده اند که در راس آن مولوی ضیاالدین قرار دارد به آنان این موضوع روشن شده است، چرا که زندانیانی که رها شده اند گفتند که درلیست آنان کسانی هم بودند که زندانیان جنایی بودند.»

اما حکومت افغانستان نمی‌خواهد که در باره کیستی ۴۲۶ زندانی که طالبان می‌گویند اعضای این گروه نیستند، چیزی بگوید.

وحید فرزه یی، حقوق دان، گفت: «یک مقدار ما هم اسناد از تخطی ها در این روند داریم و اگر طالبان این روند را قبول نکنند بی اعتمادی را میان مردم افغانستان و طالبان زیاد می سازد.»

منابع نزدیک به طالبان می گویند که تنها رهایی پنج هزار زندانی طالبان بر بنیاد فهرستی که این گروه به حکومت افغانستان سپرده اند، می تواند که راه را برای آغاز گفت و گو های میان افغانان و آتش بس هموار کند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه، گفت: «امید است که از این فرصت بهتر استفاده شود که تا راه برای گفت و گو های بین الافغانی باز شود.»

شهروندان کشور نیز بر توجه حکومت در باره کیستی افراد رها شده از بند و گرفتن ضمانت ها پس از رهایی آنان تاکید می ورزند.

غلام حسین، باشنده کابل، گفت: «کسانی که جنایت های بزرگ ندارند مشکلی نیست، اما کسانی که انفجار کرده اند نباید آزاد شوند.»

نذیر احمد، باشنده کابل، گفت: «باید ضمانت بگیرند و نگذارند که صفوف دشمن قوی شوند.»

اختلاف‌ طالبان با آمارهای حکومت در باره رهایی زندانیان

طالبان آمارهای اعلام شده حکومت در باره رهایی زندانیان این گروه را نادرست می‌دانند.

Thumbnail

در حالی که حکومت افغانستان می‌گوید که تا اکنون دو هزار و ۷۱۰ تن  زندانی طالبان را رها کرده است، اما طالبان می‎گویند که از این میان ۴۲۶ زندانی رهاشده به این گروه پیوندی ندارند.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان، گفت: «هیئت طالبان آمده اند که در راس آن مولوی ضیاالدین قرار دارد به آنان این موضوع روشن شده است، چرا که زندانیانی که رها شده اند گفتند که درلیست آنان کسانی هم بودند که زندانیان جنایی بودند.»

اما حکومت افغانستان نمی‌خواهد که در باره کیستی ۴۲۶ زندانی که طالبان می‌گویند اعضای این گروه نیستند، چیزی بگوید.

وحید فرزه یی، حقوق دان، گفت: «یک مقدار ما هم اسناد از تخطی ها در این روند داریم و اگر طالبان این روند را قبول نکنند بی اعتمادی را میان مردم افغانستان و طالبان زیاد می سازد.»

منابع نزدیک به طالبان می گویند که تنها رهایی پنج هزار زندانی طالبان بر بنیاد فهرستی که این گروه به حکومت افغانستان سپرده اند، می تواند که راه را برای آغاز گفت و گو های میان افغانان و آتش بس هموار کند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه، گفت: «امید است که از این فرصت بهتر استفاده شود که تا راه برای گفت و گو های بین الافغانی باز شود.»

شهروندان کشور نیز بر توجه حکومت در باره کیستی افراد رها شده از بند و گرفتن ضمانت ها پس از رهایی آنان تاکید می ورزند.

غلام حسین، باشنده کابل، گفت: «کسانی که جنایت های بزرگ ندارند مشکلی نیست، اما کسانی که انفجار کرده اند نباید آزاد شوند.»

نذیر احمد، باشنده کابل، گفت: «باید ضمانت بگیرند و نگذارند که صفوف دشمن قوی شوند.»

هم‌رسانی کنید