Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه‌ تنش‌ها میان ارگ و سپیدار؛ از سرنوشت شورای مصالحه خبری نیست

باگذشت بیشتر از دو ماه، هنوز هم تنش‌های سیاسی میان ارگ و سپیدار حل ناشده باقی مانده‌اند.

شماری از آگاهان سیاسی به این باور اند که این تنش‌ها بر تلاش‌های صلح سایه افگنده‌است؛ چنا‌ن‌که ایجاد «شورای عالی مصالحه» و آغاز گفت‌وگوها با طالبان به همین دلیل به تاخیر افتاده‌اند. 

شهزاده مسعود، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «طرح توافق میان ارگ و سپیدار، طرحی باشد که از دو سبب اهمیت داشته باشد؛ یک، اتحاد ملی را به وجود بیاورد. دو، قدم‌های بعدی‌اش برای صلح در افغانستان باشد. در غیر آن هیچ طرحی فایده ندارد.»

عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «این‌ها [اشرف غنی و‌عبدالله عبدالله] متاسفانه درگیر اختلافات ذات‌البینی خود است. فکر می‌کنم برای این‌ها شرم است.» 

پیش ازین سپیدار گفته بود که طرح «حکومت توافقی» برای حل این تنش‌ها از سوی عبدالله عبدالله نهایی شده و قرار است با ارگ شریک ساخته شود. 

امید میثم، سخن‌گوی عبدالله عبدالله گفت: «طرح حکومت توافقی همین هفته به هیات میانجی سپرده می‌شود. براساس این طرح صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های و فرصت‌های حکومت آینده برای دو تیم پیشتاز انتخاباتی در نظر گرفته شده‌است.»

ارگ و سپیدار همواره تاکید کرده‌اند که این تنش‌ها را از راه سیاسی و گفت‌وگو حل می‌کنند، اما تلاش‌های چند ماهه برخی از سیاست‌گران برای پایان دادن به این تنش گ‌ها تا‌کنون نتیجه نداشته اند. 

فعالان جامعه‌ مدنی، می‌گویند که ادامه این تنش‌ها و عدم توانایی دو طرف برای حل اختلاف‌های شان، از اعتبار افغانستان در جهان کاسته‌اند.

عزیز رفیعی، رییس اجرایی مجتمع جامعه مدنی در این باره گفت: «تنش‌های سیاسی در درون نظام از اعتبار افغانستان در پیش شرکای بیرونی افغانستان کاسته است.»

برای پایان دادن به این اختلاف‌ها سیاسی تاکنون شش طرح میان ارگ و سپیدار دست به دست شده‌اند اما هیچ کدام رهگشای برون رفت از این بحران سیاسی نبوده‌اند.

ادامه‌ تنش‌ها میان ارگ و سپیدار؛ از سرنوشت شورای مصالحه خبری نیست

برای پایان دادن به این اختلاف‌ها سیاسی تاکنون شش طرح میان ارگ و سپیدار دست به دست شده‌اند اما هیچ کدام رهگشای برون رفت از این بحران سیاسی نبوده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

باگذشت بیشتر از دو ماه، هنوز هم تنش‌های سیاسی میان ارگ و سپیدار حل ناشده باقی مانده‌اند.

شماری از آگاهان سیاسی به این باور اند که این تنش‌ها بر تلاش‌های صلح سایه افگنده‌است؛ چنا‌ن‌که ایجاد «شورای عالی مصالحه» و آغاز گفت‌وگوها با طالبان به همین دلیل به تاخیر افتاده‌اند. 

شهزاده مسعود، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «طرح توافق میان ارگ و سپیدار، طرحی باشد که از دو سبب اهمیت داشته باشد؛ یک، اتحاد ملی را به وجود بیاورد. دو، قدم‌های بعدی‌اش برای صلح در افغانستان باشد. در غیر آن هیچ طرحی فایده ندارد.»

عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «این‌ها [اشرف غنی و‌عبدالله عبدالله] متاسفانه درگیر اختلافات ذات‌البینی خود است. فکر می‌کنم برای این‌ها شرم است.» 

پیش ازین سپیدار گفته بود که طرح «حکومت توافقی» برای حل این تنش‌ها از سوی عبدالله عبدالله نهایی شده و قرار است با ارگ شریک ساخته شود. 

امید میثم، سخن‌گوی عبدالله عبدالله گفت: «طرح حکومت توافقی همین هفته به هیات میانجی سپرده می‌شود. براساس این طرح صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های و فرصت‌های حکومت آینده برای دو تیم پیشتاز انتخاباتی در نظر گرفته شده‌است.»

ارگ و سپیدار همواره تاکید کرده‌اند که این تنش‌ها را از راه سیاسی و گفت‌وگو حل می‌کنند، اما تلاش‌های چند ماهه برخی از سیاست‌گران برای پایان دادن به این تنش گ‌ها تا‌کنون نتیجه نداشته اند. 

فعالان جامعه‌ مدنی، می‌گویند که ادامه این تنش‌ها و عدم توانایی دو طرف برای حل اختلاف‌های شان، از اعتبار افغانستان در جهان کاسته‌اند.

عزیز رفیعی، رییس اجرایی مجتمع جامعه مدنی در این باره گفت: «تنش‌های سیاسی در درون نظام از اعتبار افغانستان در پیش شرکای بیرونی افغانستان کاسته است.»

برای پایان دادن به این اختلاف‌ها سیاسی تاکنون شش طرح میان ارگ و سپیدار دست به دست شده‌اند اما هیچ کدام رهگشای برون رفت از این بحران سیاسی نبوده‌اند.

هم‌رسانی کنید