تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای مودل امریکایی مبنی بر تجاوز پسر وزیر دفاع پیشین کشور بر او

سارا گولدن، یک مدل امریکایی ادعا می‌کند که حامد وردک، پسر عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع پیشین افغانستان بر او تجاوز کرده‌است.

این مدل امریکایی، به روزنامۀ "نیویارک پُست" گفته‌است که حامد وردک پس از آن بر او تجاوز کرد که او درخواست وی را برای ازدواج رد کرد.

ساراگولدن، حامد وردک را متهم ساخته‌است که در سال ۲۰۱۸میلادی، در جریان یک سفر، دوبار بر او حمله کرده‌است و سپس به این دختر گفته بود که کسی به گفته‌هایش باور نخواهد کرد.

این مدل بیست‌ونُه ساله، در دادگاۀ فدرال منطقۀ منهتن نیویارک در برابر حامد وردک شکایت ثبت کرده‌است.

حامد وردک، دانش آموختۀ دانشگاۀ جورج تاون ایالات متحده امریکا است و به ادعای این مدل در روزنامه نیویارک پُست، از پولش برای نفوذ بر دیگران کار می‌گیرد. 

اما، وکیل مدافع آقای حامد وردک، ادعای این مدل را یک سره نادرست می‌داند و اورا به تلاش برای سوء استفاده از فضای کنونی سیاسی و ضد مهاجرت امریکا به سود خودش متهم می‌سازد. 

حامد وردک، در سال ۲۰۰۹میلادی، برندۀ یک قرارداد ۳۶۰میلیون دالری برای انتقال تجهیزات نظامیان امریکایی به افغانستان شده بود.

ادعای مودل امریکایی مبنی بر تجاوز پسر وزیر دفاع پیشین کشور بر او

این مدل بیست‌ونُه ساله، در دادگاۀ فدرال منطقۀ منهتن نیویارک در برابر حامد وردک شکایت ثبت کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

سارا گولدن، یک مدل امریکایی ادعا می‌کند که حامد وردک، پسر عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع پیشین افغانستان بر او تجاوز کرده‌است.

این مدل امریکایی، به روزنامۀ "نیویارک پُست" گفته‌است که حامد وردک پس از آن بر او تجاوز کرد که او درخواست وی را برای ازدواج رد کرد.

ساراگولدن، حامد وردک را متهم ساخته‌است که در سال ۲۰۱۸میلادی، در جریان یک سفر، دوبار بر او حمله کرده‌است و سپس به این دختر گفته بود که کسی به گفته‌هایش باور نخواهد کرد.

این مدل بیست‌ونُه ساله، در دادگاۀ فدرال منطقۀ منهتن نیویارک در برابر حامد وردک شکایت ثبت کرده‌است.

حامد وردک، دانش آموختۀ دانشگاۀ جورج تاون ایالات متحده امریکا است و به ادعای این مدل در روزنامه نیویارک پُست، از پولش برای نفوذ بر دیگران کار می‌گیرد. 

اما، وکیل مدافع آقای حامد وردک، ادعای این مدل را یک سره نادرست می‌داند و اورا به تلاش برای سوء استفاده از فضای کنونی سیاسی و ضد مهاجرت امریکا به سود خودش متهم می‌سازد. 

حامد وردک، در سال ۲۰۰۹میلادی، برندۀ یک قرارداد ۳۶۰میلیون دالری برای انتقال تجهیزات نظامیان امریکایی به افغانستان شده بود.

هم‌رسانی کنید