Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفارت آلمان از وقوع حمله انتحاری آگاه بود

بربنیاد گزارش ها، شش روز پیش از حمله انتحاری در چهار راهی زنبق شهر کابل، سفارت آلمان از این حمله آگاه شده بود و می دانست که این حمله، بسیار خطرناک خواهد بود.

وزارت خارجه آلمان تایید می کند که نهادهای استخباراتی این کشور از این حمله آگاهی یافته بودند.

بربنیاد گفته های توماس شافر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، نهادهای استخباراتی این کشور چندین ماه پیش از احتمال انجام چنین حمله یی آگاه شده بودند.

 در همین حال، منابعی در امنیت ملی که نمی خواهند نامی از آنان در گزارش گرفته شود، می‎گویند که آنان اطلاعات را از تهدید حملۀ دشمن در دست داشتند و نهادهای زیربط را نیز آگاه کرده بودند.

از همین رو، کارمندان سفارت آلمان از کابل انتقال داده شده بودند.

پیش از این، شبکه "آر بی بی" و مجله "اشپیگل" آلمان گزارش داده بودند که نهادهای استخباراتی آلمان، ماه پیش می دانستند که با یک موتر تانکر پر از مواد انفجاری بر سفارت این کشور در کابل حمله خواهد شد و شش روز پیش از این حمله، به سفارت آلمان هشدار داده بودند که این حمله، نزدیک است.

رسانه های آلمانی می گویند که در این حمله از ده تن مواد انفجاری کار گرفته شده بود.

سفارت آلمان از وقوع حمله انتحاری آگاه بود

انفجار مرگبار درچهار راه زنبق کابل، واکنش های زیادی داخلی و خارجی را بر انگیخت، در این انفجار بیش از ۱۰۰ تن جان باختند و بیش از ۴۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

Thumbnail

بربنیاد گزارش ها، شش روز پیش از حمله انتحاری در چهار راهی زنبق شهر کابل، سفارت آلمان از این حمله آگاه شده بود و می دانست که این حمله، بسیار خطرناک خواهد بود.

وزارت خارجه آلمان تایید می کند که نهادهای استخباراتی این کشور از این حمله آگاهی یافته بودند.

بربنیاد گفته های توماس شافر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، نهادهای استخباراتی این کشور چندین ماه پیش از احتمال انجام چنین حمله یی آگاه شده بودند.

 در همین حال، منابعی در امنیت ملی که نمی خواهند نامی از آنان در گزارش گرفته شود، می‎گویند که آنان اطلاعات را از تهدید حملۀ دشمن در دست داشتند و نهادهای زیربط را نیز آگاه کرده بودند.

از همین رو، کارمندان سفارت آلمان از کابل انتقال داده شده بودند.

پیش از این، شبکه "آر بی بی" و مجله "اشپیگل" آلمان گزارش داده بودند که نهادهای استخباراتی آلمان، ماه پیش می دانستند که با یک موتر تانکر پر از مواد انفجاری بر سفارت این کشور در کابل حمله خواهد شد و شش روز پیش از این حمله، به سفارت آلمان هشدار داده بودند که این حمله، نزدیک است.

رسانه های آلمانی می گویند که در این حمله از ده تن مواد انفجاری کار گرفته شده بود.

هم‌رسانی کنید