Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شفاخانۀ وزیر اکبر خان پرکارترین ساعت‏‌ها را سپری می‏‌کند

مسؤولان در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان می‎گویند که پزشکان در این شفاخانه، از دو روز بدینسو پر کار ترین ساعت‏ها را سپری می‏کنند و این پزشکان تنها روز گذشته، بیش تر از پنجاه عملیات بزرگ را انجام داده اند.

این مسؤولان، روز پنج‎شبنه (۱۱ جوزا) در گفت‎وگو با طلوع‎‏نیوز بیان داشتند که برخی از جسدهایی که تازه از زیر آوار بیرون کشیده شده‎اند، امروز(پنج شنبه) به این شفاخانه انتقال یافته‎اند.
 
ذبیح، مسؤول سرد خانۀ شفاخانۀ وزیر محمد اکبر خان در این باره بیان داشت: «(جسد)زیر خانه افتاده بود، سر و صورتش زخم‎های عمیق برداشته بود، او را بردند از این‎جا.» 
 
درهمین حال، به گفتۀ رییس شفاخانۀ وزیر محمد اکبر خان، برخی از جسدها قابل شناسایی نیستند.
 
گل احمد ایوبی، رییس شفاخانه وزیر اکبر خان در ادامه گفت: «دیروز ما ۵۱ عملیات داشتیم در این شفاخانه.» 
 
با این همه، فرمانده سردار که کاکایش را در رویداد روز گذشته از دست داده است، تا هنوز موفق نشده است که جسد وی را پیدا کند. 
 
سردار تصریح کرد: «ما تمام شفاخانه‎های کابل را گشتیم.» 
 
خدیجه نیز که تا هنوز جسد همسرش را پیدا نکرده است، می گوید: «این حال و روز ما است، کس به ما نمی‏‎گوید که جسد همسرم کجاست.» 
 
این درحالی است که زخمی‎های رویداد هولناک روز گذشته، از رسیده‎گی پزشکان در این شفاخانه راضی اند.
 
اما این شفاخانه با داشتن سی بستر عرابه دار و چهار امبولانس و یک صد پزشک چگونه به زخمیان حملۀ انفجاری رسیده گی کرد؟

واکمن، پزشک در شفاخانه وزیر اکبر خان بیان داشت: «بخش زنانه و مردانه بخش عاجلش مکمل پر می‎شد؛ ما بالا روان ‏‎می کردیم. ما مریض‎های دیگر را رخصت کردیم .» 
 
۲۴ جراح این شفاخانه تا شب هنگام ده‏ها زخمی را عملیات کردند.
 
در چند ماه اخیر این چندمین چهارشنبه است که مردم در حمله‎های هراس افگنان داغ دار می‎‌شوند. هنوز هم که بیش از ۳۰ ساعت از انفجار می‎گذرد، آمار دقیق از جان باخته‎گان این رویداد در دست نیست.

شفاخانۀ وزیر اکبر خان پرکارترین ساعت‏‌ها را سپری می‏‌کند

مسؤولان در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان می‏گویند که پزشکان در این شفاخانه، در دو روز اخیر پر کارترین ساعت‏ها را دارند و روز گذشته بیش از ۵۰ عملیات بزرگ را انجام داده اند.

Thumbnail

مسؤولان در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان می‎گویند که پزشکان در این شفاخانه، از دو روز بدینسو پر کار ترین ساعت‏ها را سپری می‏کنند و این پزشکان تنها روز گذشته، بیش تر از پنجاه عملیات بزرگ را انجام داده اند.

این مسؤولان، روز پنج‎شبنه (۱۱ جوزا) در گفت‎وگو با طلوع‎‏نیوز بیان داشتند که برخی از جسدهایی که تازه از زیر آوار بیرون کشیده شده‎اند، امروز(پنج شنبه) به این شفاخانه انتقال یافته‎اند.
 
ذبیح، مسؤول سرد خانۀ شفاخانۀ وزیر محمد اکبر خان در این باره بیان داشت: «(جسد)زیر خانه افتاده بود، سر و صورتش زخم‎های عمیق برداشته بود، او را بردند از این‎جا.» 
 
درهمین حال، به گفتۀ رییس شفاخانۀ وزیر محمد اکبر خان، برخی از جسدها قابل شناسایی نیستند.
 
گل احمد ایوبی، رییس شفاخانه وزیر اکبر خان در ادامه گفت: «دیروز ما ۵۱ عملیات داشتیم در این شفاخانه.» 
 
با این همه، فرمانده سردار که کاکایش را در رویداد روز گذشته از دست داده است، تا هنوز موفق نشده است که جسد وی را پیدا کند. 
 
سردار تصریح کرد: «ما تمام شفاخانه‎های کابل را گشتیم.» 
 
خدیجه نیز که تا هنوز جسد همسرش را پیدا نکرده است، می گوید: «این حال و روز ما است، کس به ما نمی‏‎گوید که جسد همسرم کجاست.» 
 
این درحالی است که زخمی‎های رویداد هولناک روز گذشته، از رسیده‎گی پزشکان در این شفاخانه راضی اند.
 
اما این شفاخانه با داشتن سی بستر عرابه دار و چهار امبولانس و یک صد پزشک چگونه به زخمیان حملۀ انفجاری رسیده گی کرد؟

واکمن، پزشک در شفاخانه وزیر اکبر خان بیان داشت: «بخش زنانه و مردانه بخش عاجلش مکمل پر می‎شد؛ ما بالا روان ‏‎می کردیم. ما مریض‎های دیگر را رخصت کردیم .» 
 
۲۴ جراح این شفاخانه تا شب هنگام ده‏ها زخمی را عملیات کردند.
 
در چند ماه اخیر این چندمین چهارشنبه است که مردم در حمله‎های هراس افگنان داغ دار می‎‌شوند. هنوز هم که بیش از ۳۰ ساعت از انفجار می‎گذرد، آمار دقیق از جان باخته‎گان این رویداد در دست نیست.

هم‌رسانی کنید