Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استرالیا زخم‌برداشتن دوشهروند این کشور را تأیید می‌کند

 جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا امروز (شنبه، ۱۲حوت)  تأیید می‌کند که در حملۀ انتحاری دیروز در شهر کابل، دو شهروند استرالیا که به گونۀ قراردادی با سفارت این کشور در کابل کار می کرد، زخم برداشته‌اند. 

 او با نکوهش این حمله، گفت: «قلب و افکارمان با خانواده‌های زخمیان این رویداد است.»

 این حمله دیروز در منطقه «قابل‌بای» کابل هنگامی رخ داد که یک کاروان موترهای مربوط به سفارت استرالیا، از آن‌جا می‌گذشت.

 در حملۀ دیروز، سه‌تن جان باختند و ۱۴تن دیگر نیز، زخم برداشتند.

 کابل در ماه‌های اخیر گواه افزایش حمله‌های انتحاری بوده‌است؛ مسؤولیت رویداد دیروز را، اما هیچ‌گروهی تاکنون نپذیرفته‌است. 

 این در حالی است که دو روز پیش، کابل میزبان دومین نشست «روند کابل» بود که در آن حکومت افغانستان پیشنهاد صلح بی‌قیدوشرط را برای طالبان، اعلام کرد.

استرالیا زخم‌برداشتن دوشهروند این کشور را تأیید می‌کند

استرالیا تأیید می‌کند که در حملۀ انتحاری دیروز در شهر کابل، دوشهروند این کشور زخم برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

 جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا امروز (شنبه، ۱۲حوت)  تأیید می‌کند که در حملۀ انتحاری دیروز در شهر کابل، دو شهروند استرالیا که به گونۀ قراردادی با سفارت این کشور در کابل کار می کرد، زخم برداشته‌اند. 

 او با نکوهش این حمله، گفت: «قلب و افکارمان با خانواده‌های زخمیان این رویداد است.»

 این حمله دیروز در منطقه «قابل‌بای» کابل هنگامی رخ داد که یک کاروان موترهای مربوط به سفارت استرالیا، از آن‌جا می‌گذشت.

 در حملۀ دیروز، سه‌تن جان باختند و ۱۴تن دیگر نیز، زخم برداشتند.

 کابل در ماه‌های اخیر گواه افزایش حمله‌های انتحاری بوده‌است؛ مسؤولیت رویداد دیروز را، اما هیچ‌گروهی تاکنون نپذیرفته‌است. 

 این در حالی است که دو روز پیش، کابل میزبان دومین نشست «روند کابل» بود که در آن حکومت افغانستان پیشنهاد صلح بی‌قیدوشرط را برای طالبان، اعلام کرد.

هم‌رسانی کنید