تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اسماعیل‌‌خان: اگر جرگه بر دوام حکومت تأکید کند به صلح نمی‌رسیم

محمد اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی و یکی از اعضای بلند پایه جمعیت اسلامی، امروز (سه‌شنبه ۱۰ ثور) در یک گردهمایی در شهرات هرات گفت که حکومت وحدت ملی مشروعیت‌اش را از دست داده است.

آقای اسماعیل خان می‌گوید هرگاه شرکت کننده‌گان لویه جرگه بر ادامه کار حکومت که به گفته او مشروعیت‌اش را از دست داده است تاکید کنند، کشور به صلح نخواهد رسید. به گفته اسماعیل خان، حکومت تا پایان همین ماه مشروعیت‌اش را از دست می‌دهد.

اسماعیل خان گفت: «اگر امروز ای لویه جرگه فعلی در حالی که حکومت عملا مشروع نیست بر دوام حکومت تاکید بکنند، یقین داشته باشید ما به صلح نمی‌رسیم.»

آقای اسماعیل خان هشدار می‌دهد که اگر درین جرگه عدالت صورت نگیرد، شهروندان کشور به صلح دست پیدا نخواهند کرد.

اسماعیل خان گفت: «ما از اعضای جرگه مشورتی صلح می‌خواهیم که نماینده‌گانی که به هر ترتیب به جرگه رفته‌اند عادلانه بیاندیشند، گرچند رییس جمهور افغانستان دوام حکومت خود را اعلام کرده است.»

در همین حال رییس شورای علمای حوزه غرب کشور هشدار می‌دهد که اگر حکومت و طالبان به توافقی دست نیابند خون‌ریزی در کشور بیشتر خواهند شد.

عالمان دین در هرات از طالبان و حکومت می‌خواهند که به یک توافق دیدگاه برسند و به جنگ و خون‌ریزی در افغانستان نقطه پایان بگذارند. 

مولوی خداد صالح، رییس شورای علمای حوزه غرب، گفت: «ما از رهبران سیاسی خود می‌خواهیم که به واسطه خدا به واسط ملت مظلوم ایثار کنند، فدا کاری کنند، به واسط خدا دست محبت، دست اخوت، دست صمیمیت را به هم دیگر بدهند، دور یک میز جمع شوند و صلح را در کشور بیاورند.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که لویه جرگه مشورتی صلح با شرکت سه هزارو دو صد تن از سراسر کشور به روز دوشنبه برگزار شد و اعضای این جرگه در بیش از پنجاه کمیته برای چهار روز روی چگونه‌گی روند گفت‌وگوهای صلح با هم بحث خواهند کرد.

اسماعیل‌‌خان: اگر جرگه بر دوام حکومت تأکید کند به صلح نمی‌رسیم

محمد اسماعیل هشدار می‌دهد که اگر عدالت در جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته نشود، این جرگه نتایج در پی نخواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

محمد اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی و یکی از اعضای بلند پایه جمعیت اسلامی، امروز (سه‌شنبه ۱۰ ثور) در یک گردهمایی در شهرات هرات گفت که حکومت وحدت ملی مشروعیت‌اش را از دست داده است.

آقای اسماعیل خان می‌گوید هرگاه شرکت کننده‌گان لویه جرگه بر ادامه کار حکومت که به گفته او مشروعیت‌اش را از دست داده است تاکید کنند، کشور به صلح نخواهد رسید. به گفته اسماعیل خان، حکومت تا پایان همین ماه مشروعیت‌اش را از دست می‌دهد.

اسماعیل خان گفت: «اگر امروز ای لویه جرگه فعلی در حالی که حکومت عملا مشروع نیست بر دوام حکومت تاکید بکنند، یقین داشته باشید ما به صلح نمی‌رسیم.»

آقای اسماعیل خان هشدار می‌دهد که اگر درین جرگه عدالت صورت نگیرد، شهروندان کشور به صلح دست پیدا نخواهند کرد.

اسماعیل خان گفت: «ما از اعضای جرگه مشورتی صلح می‌خواهیم که نماینده‌گانی که به هر ترتیب به جرگه رفته‌اند عادلانه بیاندیشند، گرچند رییس جمهور افغانستان دوام حکومت خود را اعلام کرده است.»

در همین حال رییس شورای علمای حوزه غرب کشور هشدار می‌دهد که اگر حکومت و طالبان به توافقی دست نیابند خون‌ریزی در کشور بیشتر خواهند شد.

عالمان دین در هرات از طالبان و حکومت می‌خواهند که به یک توافق دیدگاه برسند و به جنگ و خون‌ریزی در افغانستان نقطه پایان بگذارند. 

مولوی خداد صالح، رییس شورای علمای حوزه غرب، گفت: «ما از رهبران سیاسی خود می‌خواهیم که به واسطه خدا به واسط ملت مظلوم ایثار کنند، فدا کاری کنند، به واسط خدا دست محبت، دست اخوت، دست صمیمیت را به هم دیگر بدهند، دور یک میز جمع شوند و صلح را در کشور بیاورند.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که لویه جرگه مشورتی صلح با شرکت سه هزارو دو صد تن از سراسر کشور به روز دوشنبه برگزار شد و اعضای این جرگه در بیش از پنجاه کمیته برای چهار روز روی چگونه‌گی روند گفت‌وگوهای صلح با هم بحث خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید