تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تلاش سیاسیون برای حل اختلاف ها میان غنی و عبدالله

چهره‌های نزدیک به عبدرب الرسول سیاف، از نزدیک شدن اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای حل اختلاف‌ها میان دوطرف خبر می‌دهند.

از این میان، مسعود ترشتوال، سخن‌گوی شورای حراست و ثبات می‌گوید که در دیدارهای اخیر آقای سیاف و برخی از چهره‌های سیاسی دیگر با آقایان غنی وعبدالله، روی ایجاد حکومتی زیر نام «مشارکت ملی» توافق نخستین به میان آمده‌است.

این در حالی است که در ادامۀ رأی‌زنی‌های چهره‌های سیاسی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی برای پایان دادن به تنش‌های به میان آمده پس از انتخابات، امروز (پنج‌شنبه، ۱۴حمل) هم شماری از این سیاسیون با عبدالله عبدالله نشستی را در خانه گلبدین حکمتیار برگزار کردند.

آقای ترشتوال می‌افزاید که انتظار می‌رود تا سه روز دیگر این توافق نهایی شود: «دو طرف دیدگاه‌های شان را با هیئت شریک ساخته‌اند. چندین طرح مطرح شده‌اند و روی اصول یک حکومت فراگیر و یک حکومت دربرگیرنده توافقات ابتدایی صورت گرفته‌است. دو طرف دخیل در جنجال‌های پسا انتخابات مصمم هستند تا تنش‌ها پایان یابند.»

سخن‌گوی شورای حراست و ثبات می‌گوید که تعدیل قانون اساسی و رهبری روند صلح از سوی آقای عبدالله دو جزء عمدۀ این توافق استند.

او می‌افزاید که اشرف غنی و عبدالله عبدالله موقف‌های شان را تغییر داده‌اند و اکنون مصمم به پایان دادن به اختلاف‌ها استند.

ریاست جمهوری اما در این باره چیزی نگفته‌است. اما محمد محقق، از پشتیبانان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست‌جمهوری، در فسبوک خود با نشر عکس‌‎هایی از دیدارش با شماری از سیاسیون، نوشته‌است که خبرهای جدیدتری در راه است.

افغانستان

تلاش سیاسیون برای حل اختلاف ها میان غنی و عبدالله

محمدمحقق، در فسبوک خود با نشر عکس‌‎هایی از دیدارش شماری از سیاسیون، نوشته‌است که خبرهای جدیدتری در راه است.

تصویر بندانگشتی

چهره‌های نزدیک به عبدرب الرسول سیاف، از نزدیک شدن اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای حل اختلاف‌ها میان دوطرف خبر می‌دهند.

از این میان، مسعود ترشتوال، سخن‌گوی شورای حراست و ثبات می‌گوید که در دیدارهای اخیر آقای سیاف و برخی از چهره‌های سیاسی دیگر با آقایان غنی وعبدالله، روی ایجاد حکومتی زیر نام «مشارکت ملی» توافق نخستین به میان آمده‌است.

این در حالی است که در ادامۀ رأی‌زنی‌های چهره‌های سیاسی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی برای پایان دادن به تنش‌های به میان آمده پس از انتخابات، امروز (پنج‌شنبه، ۱۴حمل) هم شماری از این سیاسیون با عبدالله عبدالله نشستی را در خانه گلبدین حکمتیار برگزار کردند.

آقای ترشتوال می‌افزاید که انتظار می‌رود تا سه روز دیگر این توافق نهایی شود: «دو طرف دیدگاه‌های شان را با هیئت شریک ساخته‌اند. چندین طرح مطرح شده‌اند و روی اصول یک حکومت فراگیر و یک حکومت دربرگیرنده توافقات ابتدایی صورت گرفته‌است. دو طرف دخیل در جنجال‌های پسا انتخابات مصمم هستند تا تنش‌ها پایان یابند.»

سخن‌گوی شورای حراست و ثبات می‌گوید که تعدیل قانون اساسی و رهبری روند صلح از سوی آقای عبدالله دو جزء عمدۀ این توافق استند.

او می‌افزاید که اشرف غنی و عبدالله عبدالله موقف‌های شان را تغییر داده‌اند و اکنون مصمم به پایان دادن به اختلاف‌ها استند.

ریاست جمهوری اما در این باره چیزی نگفته‌است. اما محمد محقق، از پشتیبانان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست‌جمهوری، در فسبوک خود با نشر عکس‌‎هایی از دیدارش با شماری از سیاسیون، نوشته‌است که خبرهای جدیدتری در راه است.

هم‌رسانی کنید