تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا، بریتانیا و اتحادیۀ اروپا: آرای پاک از ناپاک جدا شوند

در پی نگرانی‌هایی شماری از دسته‌های انتخاباتی مبنی بر احتمال انجام تقلب در چگونگی شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری، ایالات متحدۀ امریکا، برتانیا و اتحادیۀ اروپا خواهان جداسازی آرای پاک از ناپاک در این انتخابات استند.

سفارت‌های ایالات متحده و بریتانیا، از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌خواهند تا نتایج درست و شفاف انتخابات را برای مردم اعلام کند.

از این میان، سفارت امریکا در کابل، پس از برگزاری انتخابات – شش میزان – تاکنون چهار بار دربارۀ انتخابات افغانستان تویت‌هایی را نشر کرده‌است.

این سفارت، هرچند از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان خواسته که به تقویم کمیسیون مسقتل انتخابات احترام بگذارند و نیز تأکید کرده‌است که جایی برای تقلب در این انتخابات وجود ندارد.

سفارت امریکا، تازه‌ترین تویتش را دربارۀ انتخابات افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۱۷میزان) نشر کرد.

سفارت امریکا در کابل، از تمامی طرف‌ها خواسته‌است که به تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری احترام بگذارند و اجازه دهند که کمیسیون‌های انتخاباتی نتیجۀ انتخابات را به‌گونۀ شفاف و دقیق اعلام کنند.

درهمین حال، میادون پیر، سفیراتحادیۀ اروپا در کابل در دیدارش با رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفته‌است که کمیسیون‌های انتخاباتی دربارۀ این‌که کدام آرای معتبر اند، دید مشترکی دارند.

همزمان با این سفارت بریتانیا در کابل نیز در صفحۀ تویترش، از تمامی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خواسته‌است که به استقلالیت نهادهای انتخاباتی حرمت بگذارند و به آنها فرصت دهند تا نتایج شفاف انتخابات را اعلام نمایند: «روند نتیجۀ انتخابات باید شفاف و معتبر باشد. این شایستۀ کسانی است که در روز انتخابات رأی دادند. بریتانیا از توضیحات کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ اعتبار آرای ثبت شده توسط دستگاه‌‍‌های بایومتریک استقبال می‌کند. ما از تلاش‌ها برای تشخیص و جلوگیری تقلب پشتیبانی می‌کنیم.»

پیش از این، مایک پومپیو، وزیرخارجۀ ایالات متحده نیز هرچند از شرکت افغانان در انتخابات استقبال کرده بود، اما تأکید کرده بود که باید تمامی گام‌های لازم برای ایجاد شفافیت در نتایج این انتخابات و بررسی شکایت‌ها برداشته شوند.

امریکا، بریتانیا و اتحادیۀ اروپا: آرای پاک از ناپاک جدا شوند

سفارت‌های ایالات متحده و بریتانیا، از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌خواهند تا نتایج درست و شفاف انتخابات را برای مردم اعلام کند.

تصویر بندانگشتی

در پی نگرانی‌هایی شماری از دسته‌های انتخاباتی مبنی بر احتمال انجام تقلب در چگونگی شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری، ایالات متحدۀ امریکا، برتانیا و اتحادیۀ اروپا خواهان جداسازی آرای پاک از ناپاک در این انتخابات استند.

سفارت‌های ایالات متحده و بریتانیا، از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌خواهند تا نتایج درست و شفاف انتخابات را برای مردم اعلام کند.

از این میان، سفارت امریکا در کابل، پس از برگزاری انتخابات – شش میزان – تاکنون چهار بار دربارۀ انتخابات افغانستان تویت‌هایی را نشر کرده‌است.

این سفارت، هرچند از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان خواسته که به تقویم کمیسیون مسقتل انتخابات احترام بگذارند و نیز تأکید کرده‌است که جایی برای تقلب در این انتخابات وجود ندارد.

سفارت امریکا، تازه‌ترین تویتش را دربارۀ انتخابات افغانستان، امروز (چهارشنبه، ۱۷میزان) نشر کرد.

سفارت امریکا در کابل، از تمامی طرف‌ها خواسته‌است که به تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری احترام بگذارند و اجازه دهند که کمیسیون‌های انتخاباتی نتیجۀ انتخابات را به‌گونۀ شفاف و دقیق اعلام کنند.

درهمین حال، میادون پیر، سفیراتحادیۀ اروپا در کابل در دیدارش با رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفته‌است که کمیسیون‌های انتخاباتی دربارۀ این‌که کدام آرای معتبر اند، دید مشترکی دارند.

همزمان با این سفارت بریتانیا در کابل نیز در صفحۀ تویترش، از تمامی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خواسته‌است که به استقلالیت نهادهای انتخاباتی حرمت بگذارند و به آنها فرصت دهند تا نتایج شفاف انتخابات را اعلام نمایند: «روند نتیجۀ انتخابات باید شفاف و معتبر باشد. این شایستۀ کسانی است که در روز انتخابات رأی دادند. بریتانیا از توضیحات کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ اعتبار آرای ثبت شده توسط دستگاه‌‍‌های بایومتریک استقبال می‌کند. ما از تلاش‌ها برای تشخیص و جلوگیری تقلب پشتیبانی می‌کنیم.»

پیش از این، مایک پومپیو، وزیرخارجۀ ایالات متحده نیز هرچند از شرکت افغانان در انتخابات استقبال کرده بود، اما تأکید کرده بود که باید تمامی گام‌های لازم برای ایجاد شفافیت در نتایج این انتخابات و بررسی شکایت‌ها برداشته شوند.

هم‌رسانی کنید