تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

امریکا صدمیلیون دالر کمک‌هایش را به افغانستان بدلیل فساد برگشتاند

ایالات متحدۀ امریکا، صد میلیون دالر کمک شدۀ به حکومت افغانستان را در واکنش به آن‌چه‌که وجود فساد گفته می‌شود برگشتاند و شصت میلیون دالر کمک دیگر را به تعلیق در آورد.

مایک پومپیو، وزیرخارجه ایالات متحده در بیانیه‌یی، گفته‌است که امریکا انتظار دارد تا نهادها و رهبران افغانستان، کارهای شان شفاف باشند و از کارکردهای شان به مردم افغانستان حسابده باشند.

پومپیو در واکنش به موجودیت فساد در حکومت افغانستان و مدیریت مالی حکومت امریکا، گفته‌است که صد میلیون دالر را که وزارت خزانه‌داری امریکا که به یک پروژۀ بزرگ زیربنایی در افغانستان اختصاص داده بود، بر می‌گرداند.

در اعلامیه آمده‌است: «نهادهای حکومتی و رهبران حکومت افغانستان باید شفاف و به مردم حسابده باشند. ما در برابر کسانی که از قدرت موقعیت شان سوء استفاده می‌کنند و مردم افغانستان را از کمک‌های خارجی محروم می‌سازند می‎ایستیم.»

در اعلامیه، از نبود شفافیت در کارهای کمیسیون تدارکات ملی نگرانی جدی شده‌است و گفته شده‌است که کمیتۀ مشترک مبارزه با فساد توان نظارت از فساد را ندارد.

پومپیو، هم‌چنان گفته‌است که شصت میلیون دالر پلان شدۀ دیگر را نیز به حالت تعلیق در می‌آورد: «عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مسؤولان در تدارکات ملی نیز یک مسلۀ بزرگ قابل نگرانی است. ما ۶۰ میلیون دالر پلان شدۀ دیگر را نیز بدلیل ناتوانی حکومت [افغانستان] به حالت تعلیق در می‌آوریم.»

این نخستین‌بار است که امریکا در یک اعلامیه این‌گونه از وجود فساد در افغانستان اعتراض جدی می‌کند.

افغانستان

امریکا صدمیلیون دالر کمک‌هایش را به افغانستان بدلیل فساد برگشتاند

در اعلامیه، از نبود شفافیت در کارهای کمیسیون تدارکات ملی نگرانی جدی شده‌است و گفته شده‌است که کمیتۀ مشترک مبارزه با فساد توان نظارت از فساد را ندارد.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحدۀ امریکا، صد میلیون دالر کمک شدۀ به حکومت افغانستان را در واکنش به آن‌چه‌که وجود فساد گفته می‌شود برگشتاند و شصت میلیون دالر کمک دیگر را به تعلیق در آورد.

مایک پومپیو، وزیرخارجه ایالات متحده در بیانیه‌یی، گفته‌است که امریکا انتظار دارد تا نهادها و رهبران افغانستان، کارهای شان شفاف باشند و از کارکردهای شان به مردم افغانستان حسابده باشند.

پومپیو در واکنش به موجودیت فساد در حکومت افغانستان و مدیریت مالی حکومت امریکا، گفته‌است که صد میلیون دالر را که وزارت خزانه‌داری امریکا که به یک پروژۀ بزرگ زیربنایی در افغانستان اختصاص داده بود، بر می‌گرداند.

در اعلامیه آمده‌است: «نهادهای حکومتی و رهبران حکومت افغانستان باید شفاف و به مردم حسابده باشند. ما در برابر کسانی که از قدرت موقعیت شان سوء استفاده می‌کنند و مردم افغانستان را از کمک‌های خارجی محروم می‌سازند می‎ایستیم.»

در اعلامیه، از نبود شفافیت در کارهای کمیسیون تدارکات ملی نگرانی جدی شده‌است و گفته شده‌است که کمیتۀ مشترک مبارزه با فساد توان نظارت از فساد را ندارد.

پومپیو، هم‌چنان گفته‌است که شصت میلیون دالر پلان شدۀ دیگر را نیز به حالت تعلیق در می‌آورد: «عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مسؤولان در تدارکات ملی نیز یک مسلۀ بزرگ قابل نگرانی است. ما ۶۰ میلیون دالر پلان شدۀ دیگر را نیز بدلیل ناتوانی حکومت [افغانستان] به حالت تعلیق در می‌آوریم.»

این نخستین‌بار است که امریکا در یک اعلامیه این‌گونه از وجود فساد در افغانستان اعتراض جدی می‌کند.

هم‌رسانی کنید