تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

انتقادها از ناتوانی حکومت در بازداشت کرام‎الدین کریم

با گذشت سه ماه از صدور حکم بازداشت کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال کشور تاکنون او بازداشت نشده‌است.

کرام‌الدین کریم که به بد رفتاری‌های جنسی در برابر بانوان فُتبال‌باز کشور متهم است، از چند ماه به این‌سو پنهان به‌سر می‌برد.

شماری از شهروندان کشور، وزارت امور داخله را به ناتوانی در اجرای حکم سارنوالی در بخش زیرحاکمیت دولت متهم می‌سازند.

حکمت الله شهباز، استاد دانشگاه گفت: «توقع مردم از حکومت بسیار زیاد بود، اما متأسفانه که قانون به‌گونۀ یک سان بر همه تطبیق نشد و آن‌شمار از مسؤولان که در سارنوالی دوسیه دارند و تاکنون بررسی نشده‌اند اما آن‌ها آزاد می‌گردند، این نقض قانون است و این یک انارشیزم را در جامعه به وجود میاورد.»

ذبیح‌الله، باشندۀ کابل نیز گفت: «خواست ما این است که قانون یک‌سان تطبیق شود. هر زمان قانون تطبیق شد، صلح و امنیت هم میاید. دولت ضعیف است و بر زورمندان قانون را تطبیق نمی‌تواند.»

اما، وزارت امور داخله یک باردیگر می‌گوید که به تمامی نهادهای زیردست این وزارت هدایت جدی داده شده‌است که رییس پیشین فدراسیون فتبال را ازبهر تحقیق به لوی سارنوالی حاضر کنند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره گفت: «در این باره قرار سارنوالی به ما رسیده و به تمامی پولیس و مسؤولان کشفی وظیفه سپرده شده تا آن را شناسایی کنند.»

سید محمد روشندل، فرمانده پولیس کابل، نیز می‌گوید که این قضیه را در محدوده پایتخت دنبال می‌کند: «یک عده پیش از آن‌که حکم دربارۀ شان نافذ شود، آن‌ها از شهر کابل بیرون شده‌اند و این به این معنی نیست که دست پولیس به آن‌ها نمی‌رسد.»

به روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته، کیلی لینزی، مربی پیشین تیم ملی بانوان فُتبال‌باز افغانستان، در نامه‌یی به رییس فدراسیون جهانی فتبال، از کُندی روند بررسی‌ها در این باره، انتقاد کرد.

یک روز پس از آن، لوی سارنوالی گفت که روز پنج‌شنبه، جزییات تازه‌یی را از این پرونده به دست خواهد داد؛ اما با آن‌که مرکز رسانه‌های حکومت هم بر همه‌گانی شدن این اطلاعات تأکید کرد، این کار انجام نشد.

پیش از این، وکیل مدافع کرام‌الدین کریم گفته‌است که موکلش، به علت بی‌باوری به نهادهای عدلی و قضایی، به سارنوالی حاضر نشده‌‌است.  

پارسال، خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی بانوان فتبال‌باز شماری از مسؤولان فدراسیون فتبال را به شمول کرام‌الدین کریم، به آزار و اذیت شماری از اعضای این تیم متهم ساخت. اتهامی‌ که بسیار جنجال برانگیز شد و به تعلیق کارهای چهار عضو فدراسیون فتبال و محروم شدن عمری کرام‌الدین کریم از کار در بخش فتبال انجامید.

افغانستان

انتقادها از ناتوانی حکومت در بازداشت کرام‎الدین کریم

در حالی‌که ماه‌ها از ادعاها دربارۀ بدرفتاری‌های جنسی در برابر شماری از بانوان فُتبال باز کشور می ‌گذرد، هنوز کرام‌الدین کریم به لوی سارنوالی حاضر نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

با گذشت سه ماه از صدور حکم بازداشت کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال کشور تاکنون او بازداشت نشده‌است.

کرام‌الدین کریم که به بد رفتاری‌های جنسی در برابر بانوان فُتبال‌باز کشور متهم است، از چند ماه به این‌سو پنهان به‌سر می‌برد.

شماری از شهروندان کشور، وزارت امور داخله را به ناتوانی در اجرای حکم سارنوالی در بخش زیرحاکمیت دولت متهم می‌سازند.

حکمت الله شهباز، استاد دانشگاه گفت: «توقع مردم از حکومت بسیار زیاد بود، اما متأسفانه که قانون به‌گونۀ یک سان بر همه تطبیق نشد و آن‌شمار از مسؤولان که در سارنوالی دوسیه دارند و تاکنون بررسی نشده‌اند اما آن‌ها آزاد می‌گردند، این نقض قانون است و این یک انارشیزم را در جامعه به وجود میاورد.»

ذبیح‌الله، باشندۀ کابل نیز گفت: «خواست ما این است که قانون یک‌سان تطبیق شود. هر زمان قانون تطبیق شد، صلح و امنیت هم میاید. دولت ضعیف است و بر زورمندان قانون را تطبیق نمی‌تواند.»

اما، وزارت امور داخله یک باردیگر می‌گوید که به تمامی نهادهای زیردست این وزارت هدایت جدی داده شده‌است که رییس پیشین فدراسیون فتبال را ازبهر تحقیق به لوی سارنوالی حاضر کنند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره گفت: «در این باره قرار سارنوالی به ما رسیده و به تمامی پولیس و مسؤولان کشفی وظیفه سپرده شده تا آن را شناسایی کنند.»

سید محمد روشندل، فرمانده پولیس کابل، نیز می‌گوید که این قضیه را در محدوده پایتخت دنبال می‌کند: «یک عده پیش از آن‌که حکم دربارۀ شان نافذ شود، آن‌ها از شهر کابل بیرون شده‌اند و این به این معنی نیست که دست پولیس به آن‌ها نمی‌رسد.»

به روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته، کیلی لینزی، مربی پیشین تیم ملی بانوان فُتبال‌باز افغانستان، در نامه‌یی به رییس فدراسیون جهانی فتبال، از کُندی روند بررسی‌ها در این باره، انتقاد کرد.

یک روز پس از آن، لوی سارنوالی گفت که روز پنج‌شنبه، جزییات تازه‌یی را از این پرونده به دست خواهد داد؛ اما با آن‌که مرکز رسانه‌های حکومت هم بر همه‌گانی شدن این اطلاعات تأکید کرد، این کار انجام نشد.

پیش از این، وکیل مدافع کرام‌الدین کریم گفته‌است که موکلش، به علت بی‌باوری به نهادهای عدلی و قضایی، به سارنوالی حاضر نشده‌‌است.  

پارسال، خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی بانوان فتبال‌باز شماری از مسؤولان فدراسیون فتبال را به شمول کرام‌الدین کریم، به آزار و اذیت شماری از اعضای این تیم متهم ساخت. اتهامی‌ که بسیار جنجال برانگیز شد و به تعلیق کارهای چهار عضو فدراسیون فتبال و محروم شدن عمری کرام‌الدین کریم از کار در بخش فتبال انجامید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره