تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان جوند بدلیل محاصره با کمبود غذا و دارو روبه‌رو استند

باشنده‌گان ولسوالی جوند ولایت بادغیس، بدلیل محاصرۀ این ولسوالی از سوی طالبان، با کمبود شدید موادغذایی و دارو رو‌به‌رو استند.

تصویرهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که بیشتر دکان‌های بازار جوند خالی استند و یاهم بسته شده‌اند.

باشنده‌گان جوند، می‌گویند که غذا برای خوردن ندارند و همچنان بیماران شان را به مرکزهای صحی انتقال داده نمی‌توانند.

الله داد، باشندۀ ولسوالی جوند گفت: «راه‌های ولسوالی ما ماین‌گذاری شده و بسته‌است. نه هیزوم داریم، نه گاز و نه هم آرد پیدا می‌شود. طالبان، تمامی راه‌های ولسوالی ما را بسته کرده‌اند.»

جلال‌الدین، باشندۀ دیگر ولسوالی جوند نیز بیان داشت: «راه‌ها بسته است و هیچ‌جایی رفته نمی‌توانیم. حتی مریض داریم، اما به علت مسدود بودن راه‌ها، آنان را به مراکز صحی برده نمی‌توانیم.»

شماری از نماینده‌‎گان مردم بادغیس در مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که باشنده‌گان ولسوالی جوند با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفتۀ آنان، کودکان بیشتر از همه از محاصرۀ اقتصادی جوند متأثر شده‌اند.

عبدالبصیر عثمانی، یکی از این نماینده‌گان اظهار داشت: «طوری‌که دیده می‌شود وضعیت در ولسوالی جوند متأسفانه وخیم  و تأسف‌بار است. اگر تا یک هفته و یا ده روز به ولسوالی جوند توجه نشود و مواد غذایی به مردم این ولسوالی نرسد، شاهد یک فاجعه انسانی در این ولسوالی خواهیم بود.»

عبدالله افضلی، معاون شورای ولایتی بادغیس نیز گفت: «وضعیت جوند را به مسؤولان محلی، مقام‌های مرکزی، سازمان ملل متحد و همکاران بین‌المللی رسانیده‌ایم اما تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته‌است.»

مقام‌های محلی و امنیتی بادغیس، روز گذشته توسط چرخبال به ولسوالی جوند رفتند، تا برای کمک رسانی به باشنده‌گان این ولسوالی کوهستانی راهی جستجو کنند.

عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس در این باره گفت: «روند کمک‌رسانی زمانگیر است، اما کمک‌ها به مردم جوند می‌رسد. ریاست مبارزه با حوادث و حالت اضطرار کمک‌هایی را برای مردم جوند در نظر گرفته‌است که به‌زودی این کمک‌ها توزیع خواهند شد.»

مقام‌های محلی در بادغیس، می‌گویند نزدیک به یک ونیم سال می‌شود که طالبان تمام راه‌های ولسوالی جوند را ماین فرش کرده‌اند و به هیچ کسی اجازه وارد شدن و یا خارج شدن از این ولسوالی را نمی‌دهند؛ حتی به نهادهای کمک کننده نیز اجازه داده نمی‌شود تا کمک‌های شان را به باشنده گان بادغیس توزیع کنند.

باشنده‌گان جوند بدلیل محاصره با کمبود غذا و دارو روبه‌رو استند

باشنده‌گان ولسوالی جوند، می‌گویند که این ولسوالی چندین روز می‌شود که در محاصرۀ طالبان قرار دارد.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان ولسوالی جوند ولایت بادغیس، بدلیل محاصرۀ این ولسوالی از سوی طالبان، با کمبود شدید موادغذایی و دارو رو‌به‌رو استند.

تصویرهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که بیشتر دکان‌های بازار جوند خالی استند و یاهم بسته شده‌اند.

باشنده‌گان جوند، می‌گویند که غذا برای خوردن ندارند و همچنان بیماران شان را به مرکزهای صحی انتقال داده نمی‌توانند.

الله داد، باشندۀ ولسوالی جوند گفت: «راه‌های ولسوالی ما ماین‌گذاری شده و بسته‌است. نه هیزوم داریم، نه گاز و نه هم آرد پیدا می‌شود. طالبان، تمامی راه‌های ولسوالی ما را بسته کرده‌اند.»

جلال‌الدین، باشندۀ دیگر ولسوالی جوند نیز بیان داشت: «راه‌ها بسته است و هیچ‌جایی رفته نمی‌توانیم. حتی مریض داریم، اما به علت مسدود بودن راه‌ها، آنان را به مراکز صحی برده نمی‌توانیم.»

شماری از نماینده‌‎گان مردم بادغیس در مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که باشنده‌گان ولسوالی جوند با گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفتۀ آنان، کودکان بیشتر از همه از محاصرۀ اقتصادی جوند متأثر شده‌اند.

عبدالبصیر عثمانی، یکی از این نماینده‌گان اظهار داشت: «طوری‌که دیده می‌شود وضعیت در ولسوالی جوند متأسفانه وخیم  و تأسف‌بار است. اگر تا یک هفته و یا ده روز به ولسوالی جوند توجه نشود و مواد غذایی به مردم این ولسوالی نرسد، شاهد یک فاجعه انسانی در این ولسوالی خواهیم بود.»

عبدالله افضلی، معاون شورای ولایتی بادغیس نیز گفت: «وضعیت جوند را به مسؤولان محلی، مقام‌های مرکزی، سازمان ملل متحد و همکاران بین‌المللی رسانیده‌ایم اما تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته‌است.»

مقام‌های محلی و امنیتی بادغیس، روز گذشته توسط چرخبال به ولسوالی جوند رفتند، تا برای کمک رسانی به باشنده‌گان این ولسوالی کوهستانی راهی جستجو کنند.

عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس در این باره گفت: «روند کمک‌رسانی زمانگیر است، اما کمک‌ها به مردم جوند می‌رسد. ریاست مبارزه با حوادث و حالت اضطرار کمک‌هایی را برای مردم جوند در نظر گرفته‌است که به‌زودی این کمک‌ها توزیع خواهند شد.»

مقام‌های محلی در بادغیس، می‌گویند نزدیک به یک ونیم سال می‌شود که طالبان تمام راه‌های ولسوالی جوند را ماین فرش کرده‌اند و به هیچ کسی اجازه وارد شدن و یا خارج شدن از این ولسوالی را نمی‌دهند؛ حتی به نهادهای کمک کننده نیز اجازه داده نمی‌شود تا کمک‌های شان را به باشنده گان بادغیس توزیع کنند.

هم‌رسانی کنید