تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

باشنده‌گان پکتیکا خواستار برکناری مقام‌های محلی شان شدند

شماری از باشنده‌گان ولایت پکتیکا، روزگذشته (یک‌شنبه ۹سرطان) با راه‌اندازی یک راهپیمایی، خواستار برکناری مقام‌های محلی در این ولایت استند.

آنان، مقام‌های محلی پکتیکا را به بی‌کفایتی متهم می‌سازند و بر آمدن اصلاحات در این ولایت تأکید می‌ورزند.

این باشنده‌گان، با بستن شاهراه پکتیکا - پکتیا، مقام‌های محلی را در رسیده‌گی به امور این ولایت، ناتوان می‌گویند و خواهان برکناری این مقام‌ها استند.

جلیل احمد، باشنده پکتیکا می‌گوید:" این راه‌پیمایی به خاطری است که در ولایت پکتیکا، به‌گونه کامل تغییرات بیاید."

محمد شریف، باشنده پکتیکا می‌گوید: "تمام این قصه را، والی صاحب باعث شده است. تمام این قصه را فرمانده پولیس باعث شده است."

خان‌محمد، باشنده پکتیکا می‌گوید: "این حکومت محلی را با همین‌ها اداره می‌کنند؟ با همین دزدان اداره می‌کنند؟"

در این میان، والی پکتیکا در دفاع از عمل‌کرد مقام‌های محلی در این ولایت، این راه‌پیمایی را برخاسته از اختلافات میان دو قوم می‌داند.

مجیب‌الرحمان څمکنی،والی پکتیکا می‌گوید:" کوشش می‌کنیم که بربنیاد رسم و رواج منطقه و در مطابقت با عنعنات، این مشکلات را برای‌شان حل کنیم."

این باشنده‌گان پکتیکا، در اوضاعی خواستار آمدن اصلاحات در این ولایت استند که گفته می‌شود در ماه‌های اخیر، اختلافات میان برخی از اقوام در این ولایت، بیشتر شده‌اند.

بسنده نبودن تلاش‌های اداره محلی پکتیکا برای حل این اختلافات، نیز از انتقادهایی است که باشنده‌گان پکتیکا مطرح می‌کنند.

باشنده‌گان پکتیکا خواستار برکناری مقام‌های محلی شان شدند

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان ولایت پکتیکا، روزگذشته (یک‌شنبه ۹سرطان) با راه‌اندازی یک راهپیمایی، خواستار برکناری مقام‌های محلی در این ولایت استند.

آنان، مقام‌های محلی پکتیکا را به بی‌کفایتی متهم می‌سازند و بر آمدن اصلاحات در این ولایت تأکید می‌ورزند.

این باشنده‌گان، با بستن شاهراه پکتیکا - پکتیا، مقام‌های محلی را در رسیده‌گی به امور این ولایت، ناتوان می‌گویند و خواهان برکناری این مقام‌ها استند.

جلیل احمد، باشنده پکتیکا می‌گوید:" این راه‌پیمایی به خاطری است که در ولایت پکتیکا، به‌گونه کامل تغییرات بیاید."

محمد شریف، باشنده پکتیکا می‌گوید: "تمام این قصه را، والی صاحب باعث شده است. تمام این قصه را فرمانده پولیس باعث شده است."

خان‌محمد، باشنده پکتیکا می‌گوید: "این حکومت محلی را با همین‌ها اداره می‌کنند؟ با همین دزدان اداره می‌کنند؟"

در این میان، والی پکتیکا در دفاع از عمل‌کرد مقام‌های محلی در این ولایت، این راه‌پیمایی را برخاسته از اختلافات میان دو قوم می‌داند.

مجیب‌الرحمان څمکنی،والی پکتیکا می‌گوید:" کوشش می‌کنیم که بربنیاد رسم و رواج منطقه و در مطابقت با عنعنات، این مشکلات را برای‌شان حل کنیم."

این باشنده‌گان پکتیکا، در اوضاعی خواستار آمدن اصلاحات در این ولایت استند که گفته می‌شود در ماه‌های اخیر، اختلافات میان برخی از اقوام در این ولایت، بیشتر شده‌اند.

بسنده نبودن تلاش‌های اداره محلی پکتیکا برای حل این اختلافات، نیز از انتقادهایی است که باشنده‌گان پکتیکا مطرح می‌کنند.

هم‌رسانی کنید